รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนมิถุนายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 21 พฤษภาคม 2563
 • 10,031 3

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2563 เดือนมิถุนายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล มิถุนายน ฤกษ์ออกรถ

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนมิถุนายน  ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 6 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 22 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 22 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้

4) ฤกษ์เดินทางไกล เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 8 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 มิถุนายน 2563 สามารถนำพระพุทธรูปเข้าบ้านได้
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 6 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 25 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล มิถุนายน ฤกษ์เปิดกิจการ

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 22 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี 
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 มิถุนายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 6 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 14 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 22 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 26 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนมิถุนายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 6 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 7 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 8 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 14 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 19 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 20 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 22 มิถุนายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 25 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้
 • 28 มิถุนายน 2563 สามารถทำการได้


โดย ทีมงาน a ดวง

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563 มงคลตลอดปี โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope


กระเป๋าสตางค์สีดูดทรัพย์ ตามวันเกิด 2563 / 2020 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน โดย TrueID Horoscope

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล