รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีวอก ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,205

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีวอกวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีวอก (ปีลิง) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีวอก

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีวอก คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีวอก คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีวอกคือ

 • 09.00 – 10.59 น.     15.00 – 16.59 น.     23.00 – 00.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีวอกคือ

 • 03.00 – 04.59 น.     21.00 – 22.59 น.  


ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    4 ม.ค.   8 ม.ค.   12 ม.ค.   16 ม.ค.   20 ม.ค.   24 ม.ค.   28 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   9 ม.ค.   21 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   6 ม.ค.   18 ม.ค.   30 ม.ค.
 • วันให้ร้าย    3 ม.ค.   15 ม.ค.   27 ม.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    2 ก.พ.   6 ก.พ.   10 ก.พ.   14 ก.พ.   18 ก.พ.   22 ก.พ.   26 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   3 ก.พ.   15 ก.พ.   27 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   12 ก.พ.   24 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย     9 ก.พ.   21 ก.พ.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    2 มี.ค.   6 มี.ค.   10 มี.ค.   14 มี.ค.   18 มี.ค.   22 มี.ค.   26 มี.ค.   30 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   11 มี.ค.   23 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   8 มี.ค.   20 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย    5 มี.ค.   17 มี.ค.   29 มี.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    3 เม.ย.   7 เม.ย.   11 เม.ย.   15 เม.ย.   19 เม.ย.   23 เม.ย.   27 เม.ย.   
 • วันถูกโฉลก   4 เม.ย.   16 เม.ย.   28 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   1 เม.ย.   13 เม.ย.   25 เม.ย.
 • วันให้ร้าย    10 เม.ย.   22 เม.ย.  

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    1 พ.ค.   5 พ.ค.   9 พ.ค.   13 พ.ค.   17 พ.ค.   21 พ.ค.   25 พ.ค.   29 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   10 พ.ค.   22 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   7 พ.ค.   19 พ.ค.   31 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     4 พ.ค.   16 พ.ค.   28 พ.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    2 มิ.ย.   6 มิ.ย.   10 มิ.ย.   14 มิ.ย.   18 มิ.ย.   22 มิ.ย.   26 มิ.ย.   30 มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก   3 มิ.ย.   15 มิ.ย.   27 มิ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   12 มิ.ย.   24 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย     9 มิ.ย.   21 มิ.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    4 ก.ค.   8 ก.ค.   12 ก.ค.   16 ก.ค.   20 ก.ค.   24 ก.ค.   28 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   9 ก.ค.   21 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   6 ก.ค.   18 ก.ค.   30 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     3 ก.ค.   15 ก.ค.   27 ก.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    1 ส.ค.   5 ส.ค.   9 ส.ค.   13 ส.ค.   17 ส.ค.   21 ส.ค.   25 ส.ค.   29 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   2 ส.ค.   14 ส.ค.   26 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   11 ส.ค.   23 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     8 ส.ค.   20 ส.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    2 ก.ย.   6 ก.ย.   10 ก.ย.   14 ก.ย.   18 ก.ย.   22 ก.ย.   26 ก.ย.   30 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   7 ก.ย.   19 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   4 ก.ย.   16 ก.ย.   28 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     1 ก.ย.   13 ก.ย.   25 ก.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    4 ต.ค.   8 ต.ค.   12 ต.ค.   16 ต.ค.   20 ต.ค.   24 ต.ค.   28 ต.ค.   
 • วันถูกโฉลก   1 ต.ค.   13 ต.ค.   25 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   10 ต.ค.   22 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     7 ต.ค.   19 ต.ค.   31 ต.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    1 พ.ย.   5 พ.ย.   9 พ.ย.   13 พ.ย.   17 พ.ย.   21 พ.ย.   25 พ.ย.   29 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   6 พ.ย.   18 พ.ย.   30 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   3 พ.ย.   15 พ.ย.   27 พ.ย.
 • วันให้ร้าย    12 พ.ย.   24 พ.ย.  

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีวอก

 • วันสมพงศ์    3 ธ.ค.   7 ธ.ค.   11 ธ.ค.   15 ธ.ค.   19 ธ.ค.   23 ธ.ค.   27 ธ.ค.   31 ธ.ค.   
 • วันถูกโฉลก   12 ธ.ค.   24 ธ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   9 ธ.ค.   21 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     6 ธ.ค.   18 ธ.ค.   30 ธ.ค.

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu