สถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 10 ปี ตารางหวยออกวันศุกร์

 • 23 ตุลาคม 2564
 • 90

      รวมสถิติหวยออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 10 ปี อัพเดทล่าสุดถึงปี 2564 ที่ผ่านมา สถิติหวยออกวันศุกร์ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขไหนออกบ่อยในวันศุกร์ เรารวบรวมมาให้แล้วค่า

 

สถิติหวยออกวันศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี ตารางหวย

 

ตารางหวย รวมสถิติหวยออกวันศุกร์ 2552-2564 ย้อนหลัง 10 ปี

วันที่

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

1 ตุลาคม 256457817183
285  361
379  449
16 กรกฎาคม 256455672570
 174  058
233  927
16 เมษายน 256410078756
 143  013
478  264
16 ตุลาคม 256328605138
189  464
980  045
17 มกราคม 256349177468132  004595  379
1 พฤศจิกายน256296737579323  806021  206
16 สิงหาคม 256277547689149 912563 580
1 มีนาคม 256234565065137 999830 837
1 กุมภาพันธ์ 256296713404643 779197 948
16 พฤศจิกายน 256198990316471 930140 876
1 มิถุนายน 256198811795310 553248 650
16 มีนาคม 256121855982064 720205 489
2 มีนาคม 256175941529318 870589 723
16 กุมภาพันธ์ 256130991539007 388230 748
1 ธันวาคม 256045100533303 626257 601
1 กันยายน 256014322465345 679195 278
16 มิถุนายน 256094314247626 878373 740
30 ธันวาคม 255937771246304 890477 769
16 ธันวาคม 255943528635366 596199 716
16 กันยายน 255924065042493 583043 160
1 กรกฎาคม 255908246053169 609173 302
1 เมษายน 255906672092390 546285 852
16 ตุลาคม 255896863062134 457054 412
16 มกราคม 255824435174 068 398 595 877
1 สิงหาคม 255776639182 349 576 623 637
16 พฤษภาคม 255708752320 112 150 246 505
2 พฤษภาคม 255710329752 143 158 673 797
1 พฤศจิกายน 255673980447 020 173 256 502
16 สิงหาคม 255632132720 201 417 448 945
1 มีนาคม 255697624137 133 721 775 972
1 กุมภาพันธ์ 255656556666 452 641 695 782
16 พฤศจิกายน 255563950015 560 576 627 804
1 มิถุนายน 255588272738 399 576 606 895
16 มีนาคม 255560706408 333 350 573 606
30 ธันวาคม 255452640265 026 168 541 597
16 ธันวาคม 255488417821 235 295 651 784
16 กันยายน 255473119828 384 589 645 812
1 กรกฎาคม 255462295351 160 390 463 780
1 เมษายน 255481493101 036 040 584 723
1 ตุลาคม 255348837202 003 091 246 996
16 กรกฎาคม 255318038734 309 219 572 024
16 เมษายน 255321174396 811 744 154 285
16 ตุลาคม 255225848700 122 135 174 226
16 มกราคม 255274321225 266 800 842 885

 

----------------------------------

 

จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
07
15
213
38
47
511
610
75
88
97จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของรางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี

 • เลข   2   ออก   13   ครั้ง
 • เลข   5   ออก   11   ครั้ง
 • เลข   6   ออก   10   ครั้ง
 • เลข  3    ออก   8   ครั้ง
 • เลข   8   ออก   8   ครั้ง
 • เลข   0   ออก   7   ครั้ง
 • เลข   4   ออก   7   ครั้ง
 • เลข   9   ออก   7   ครั้ง
 • เลข   1   ออก   5   ครั้ง
 • เลข   7   ออก   5   ครั้ง

จำนวนครั้งรางวัลเลขท้าย 2 ตัวออกวันศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี

3 ครั้ง

 • 65

2 ครั้ง

 • 20 38 47 82

1 ครั้ง

 • 00  01  02  04  08  15  16  21  25  28
  29 33  34  35  37  39  42  46  51  52
  53  56  62 66  68  74  79  89  92  95
  96

 

----------------------------------

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
037
132
239
331
435
542
635
737
833
927


จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของรางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี

 • เลข   5   ออก   42   ครั้ง
 • เลข   2   ออก   39   ครั้ง
 • เลข   0   ออก   37   ครั้ง
 • เลข   7   ออก   37   ครั้ง
 • เลข   4   ออก   35   ครั้ง
 • เลข   6   ออก   35   ครั้ง
 • เลข   8   ออก   33   ครั้ง
 • เลข   1   ออก   32   ครั้ง
 • เลข   3   ออก   31   ครั้ง
 • เลข   9   ออก   27   ครั้ง

จำนวนครั้งรางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี

3 ครั้ง

 • 576

2 ครั้ง

 • 285  160   173   246   589  595   606  723

1 ครั้ง

 • 003  020  021  024  026  036  040  043
  045  054  068  091 
  112  122  133  135 
  140  143  150  154 
  158  168  174  195  
  197  199 
  201  205  206  219  226  230  
  235  248 
  256  257  264  266  278  295
  302  309  333  349  350  373  379  384
  390  398  399 
  412  417  448  452  463  
  477  478  489 
  502  505  541  560  563  
  572  573  580 
  584  597 
  601  623  627  
  637  641  645  650  651 
  673  695  716
  721  740  744  748  769  775  780  782 
  784  797 
  804  811  812  830  837  842  
  852  876 
  877  885  895 
  945  948  972  
  980  996

 

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล*

 

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

 

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

 

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

 • กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้
 • กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

 

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

 

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ


ใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ
 คลิกที่นี่

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล