รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนพฤศจิกายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 19 ตุลาคม 2564
 • 20,628

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนพฤศจิกายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์ดีวันดี ฤกษ์รายเดือน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในว้น

 • 1 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 2 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 8 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 18 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 28 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 ,
  15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 
  24 , 25 , 26 , 27 , 29

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในว้น

 • 1 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13
  14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,21 , 22
  24 , 25 , 26 , 27 , 28 ,29 , 30 
   

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในว้น

 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 9 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 12 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 18 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 23 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 10 , 13 , 14
  15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 24
 • 26 , 27 , 28 , 29 , 

 

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในว้น

 • 2 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 16 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 3 , 6 , 7 , 10 , 12 , 13 , 15
  17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
  24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในว้น

 • 1 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 
  17 , 19 , 20 , 23 , 24 , 26 , 27

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในว้น

 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 10 , 12 , 13 , 14
  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21
  23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในว้น

 • 1 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 15 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 16 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 18 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 21 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 23 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 25 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 28 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 29 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 
  14 , 17 , 19 , 20 , 24 , 26 , 27

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในว้น

 • 8 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 16 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)


ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 10
  13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20
  21 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในว้น

 • 1 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 8 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 28 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 30 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13
  14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,20 , 21
  23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในว้น

 • 2 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 8 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 12 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 พฤศจิกายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 10 , 13 , 14 , 15
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,23 , 24
  25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 

 


ให้ฤกษ์โดย ทีมงาน a ดวง

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล