รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีมะเส็ง ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,763

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีมะเส็งวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีมะเส็ง (ปีงู) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีมะเส็ง

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะเส็ง คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะเส็ง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะเส็งคือ

 • 09.00 – 10.59 น.     15.00 – 16.59 น.     17.00 – 18.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะเส็งคือ

 • 03.00 – 04.59 น.     21.00 – 22.59 น.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    5 ม.ค.   9 ม.ค.   13 ม.ค.   17 ม.ค.  21 ม.ค.   25 ม.ค.   29 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   12 ม.ค.   24 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   3 ม.ค.   15 ม.ค.   27 ม.ค.
 • วันให้ร้าย     6 ม.ค.   18 ม.ค.   30 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    3 ก.พ.   7 ก.พ.   11 ก.พ.   15 ก.พ.   19 ก.พ.   23 ก.พ.   27 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   6 ก.พ.   18 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   9 ก.พ.   21 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย    12 ก.พ.   24 ก.พ.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    3 มี.ค.   7 มี.ค.   11 มี.ค.   15 มี.ค.   19 มี.ค.   23 มี.ค.   27 มี.ค.   31 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   2 มี.ค.   14 มี.ค.   26 มี.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   5 มี.ค.   17 มี.ค.   29 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     8 มี.ค.   20 มี.ค.   

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    4 เม.ย.   8 เม.ย.   12 เม.ย.   16 เม.ย.   20 เม.ย.   24 เม.ย.   28 เม.ย.   
 • วันถูกโฉลก   7 เม.ย.   19 เม.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   10 เม.ย.   22 เม.ย.   
 • วันให้ร้าย     1 เม.ย.   13 เม.ย.   25 เม.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    2 พ.ค.   6 พ.ค.   10 พ.ค.   14 พ.ค.   18 พ.ค.   22 พ.ค.   26 พ.ค.   30 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   1 พ.ค.   13 พ.ค.   25 พ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   4 พ.ค.   16 พ.ค.   28 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     7 พ.ค.   19 พ.ค.   31 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    3 มิ.ย.   7 มิ.ย.   11 มิ.ย.   15 มิ.ย.   19 มิ.ย.   23 มิ.ย.   27 มิ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   6 มิ.ย.   18 มิ.ย.   30 มิ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   9 มิ.ย.   21 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย     12 มิ.ย.   24 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์     1 ก.ค.   5 ก.ค.   9 ก.ค.   13 ก.ค.   17 ก.ค.   21 ก.ค.   25 ก.ค.   29 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   12 ก.ค.   24 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   3 ก.ค.   15 ก.ค.   27 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     6 ก.ค.   18 ก.ค.   30 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    2 ส.ค.   6 ส.ค.   10 ส.ค.   14 ส.ค.   18 ส.ค.   22 ส.ค.   26 ส.ค.   30 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   5 ส.ค.   17 ส.ค.   29 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   8 ส.ค.   20 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     11 ส.ค.   23 ส.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์     3 ก.ย.   7 ก.ย.   11 ก.ย.   15 ก.ย.   19 ก.ย.   23 ก.ย.   27 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   10 ก.ย.   22 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   1 ก.ย.   13 ก.ย.   25 ก.ย.
 • วันให้ร้าย   4 ก.ย.   16 ก.ย.   28 ก.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    1 ต.ค.   5 ต.ค.   9 ต.ค.   13 ต.ค.   17 ต.ค.   21 ต.ค.   25 ต.ค.   29 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   4 ต.ค.   16 ต.ค.   28 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ต.ค.   19 ต.ค.   31 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย    10 ต.ค.   22 ต.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    2 พ.ย.   6 พ.ย.   10 พ.ย.   14 พ.ย.   18 พ.ย.   22 พ.ย.   26 พ.ย.   30 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   9 พ.ย.   21 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   12 พ.ย.   24 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     3 พ.ย.   15 พ.ย.   27 พ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีมะเส็ง

 • วันสมพงศ์    4 ธ.ค.   8 ธ.ค.   12 ธ.ค.   16 ธ.ค.    20 ธ.ค.   24 ธ.ค.   28 ธ.ค.   
 • วันถูกโฉลก   3 ธ.ค.   15 ธ.ค.   27 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   6 ธ.ค.   18 ธ.ค.   30 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     9 ธ.ค.   21 ธ.ค.   

 

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu