รีเซต

คาถาบูชาพญานาค และวิธีบูชามณีนาคราช หรือ เพชรพญานาค เสริมโชคลาภ บันดาลทรัพย์

  • 17 สิงหาคม 2565
  • 49,876 9

    พญานาค คือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิที่คนไทยให้ความเคารพมาช้านาน และอีกไม่น้อยที่สวด คาถาบูชพญานาค อยู่เป็นประจำ ด้วยความเชื่อว่า พญานาค บางกลุ่มคือผู้ปกป้องพระศาสนา เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ในโลกบาดาล บันดาลทรัพย์ในดินสินในน้ำ โชคลาภเงินทอง และยังเป็นหนึ่งในผู้บันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย 

 


ตระกูลของพญานาค มีกี่ตระกูล

     พญานาค แบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ

  1. ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
  2. ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
  3. ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
  4. ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

     โดยเจ้าแห่งพญานาคก็คือ ท้าววิรูปักษ์ หนึ่งในท้าวจตุโลกบาล (คลิกอ่านเพิ่มเติม ที่นี่) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก มีรูปกายสีขาวรูปร่างใหญ่ มือซ้ายถือธนูทรงอาภรณ์สีแดงเลือด ปกครองเหล่านาคทั้งหมด

 

คาถาบูชา พญานาค

 

     คาถาบูชา พญานาค นั้นมีหลากหลายบทด้วยกัน แต่ที่นิยมและครอบคลุมก็คือ ขันธปริตร บทแผ่เมตตาแก่พญางู 4 ตระกูล ซึ่งถือเป็น 1 ใน 9 ยอดพระพุทธมนต์ และบทสวดบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา สามารถกดดูและสวดตามคลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ 

 

บทสวดมนต์ ขันธปริตร

 

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

 

บทสวดมนต์ ขันธปริตร คำแปล

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย

เมตตัง เอราปะเถหิ เม
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
-ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ มีเท้ามากทั้งหลาย

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
-ขอสัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
-สัตว์ ๒ เท้า ก็อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ
-ขอสัตว์ ๔ เท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
-สัตว์หลายเท้า ก็อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
-ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีลมปราณ

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
-และเหล่าภูตสัตว์ทั้งปวง ผู้หาลมปราณมิได้

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ
-จงประสบแต่ความเจริญ ด้วยกันทั้งหมดเถิด

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
-อย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใดๆ เลย

อัปปะมาโณ พุทโธ
-พระพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณสุดที่จะประมาณ

อัปปะมาโณ ธัมโม
-พระธรรม มีพระคุณอันหาประมาณมิได้

อัปปะมาโณ สังโฆ
-พระสงฆ์ มีพระคุณที่สุดจะกำหนด

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ
-สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อันมีประมาณคือ

อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
-งู แมงป่อง ตะขาบ

อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
-แมงมุม ตุ๊กแก และหนู

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
-ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงหลบหลีกไปเสียเถิด
เพราะการรักษาป้องกัน อันข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว

โสหัง นะโม ภะคะวะโต
-เพราะข้าพเจ้านั้น กระทำความนอบน้อม
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
-กระทำความนอบน้อม
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์อยู่

 

บทสวด คาถาบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา

 

 

-------------------------------------

 

วิธีบูชา มณีนาคราช แก้วมณีนาคราช เพชรพญานาค หรือ มณีนาคา

แก้วบุญฤทธิ์แห่งนาคราช

     ตามตำนานมีความเชื่อว่ามณีนาคราชนี้ เป็นสมบัติของพญานาคราช มีอิทธิฤทธิ์ มีอานุภาพสูงมาก สามารถป้องกันมนต์ดำคุณไสย ดลจิตดลใจให้ล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆ ได้หรือจะอธิษฐานจิตให้คงกระพันชาตรีประดุจดั่งเหล็กไหล ทำให้มีอำนาจวาสนาแข็งแกร่ง ประดุจดั่งเพชร

     ถ้าจะให้เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ย่อมได้ เพียงตั้งจิตอธิษฐานตามที่ต้องการ (แต่ต้องไม่เกินกำลังกฏแห่งกรรม) ลักษณะแท้จริงแห่งมณีนาคราชนั้น เมื่อตกหรือสัมผัสกับพื้นดินแล้วจะกลับสู่นาคพิภพทันทีผู้บูชาควรเก็บไว้ในที่อันวิจิตรและคู่ควรกับบารมีขององค์พญานาคราช

 

 

     แก้วมณีนาคราช หรือ “เพชรพญานาค” บางตำราเรียกว่า “แก้วจันทรกาล” เป็นดวงแก้วมณีประจำกายของพญานาค ซึ่งเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ของพญานาคนั้นๆ เมื่อถึงเวลา พญานาคนั้นก็จะต้องไปจำศีล ถือสัจจะบารมี เพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ ดวงแก้วมณีนาคานี้จะเปล่งประกายรัศมีสว่างไสวทั่วทั้งภพบาดาล และบันดาลให้เกิดทิพยสมบัติต่าง ๆ ขึ้น ตามกำลังบุญของพญานาค หากเป็นพญานาคองค์นั้นผู้มีบุญบารมีมาก การมาเกิดย่อมมีทิพยสมบัติมากมายกว่าพญานาคอื่นๆ

     ธาตุกายสิทธิ์นี้ จะมีการเปล่งรัศมีออร่าออกมารอบๆข้าง ขึ้นอยู่กับการปลุกเสกและบารมีของผู้ที่ครอบครองซึ่งจะรู้ได้ว่ามากหรือน้อยก็ต้องให้ผู้ที่มีญาณบารมีนั้นพิสูจน์ ดังนั้นการนำไปเป็นเครื่องประดับติดตัว แนะนำให้ทำเป็นรูปแบบที่มีส่วนที่สัมผัสตัวได้ เพราะการแผ่รัศมีออกมาของวัตถุธาตุจะช่วยปรับสมดุลให้ผู้ที่ครอบครอง และเทพเทวาพญานาคมีจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียกว่าผูกพันกัน ถึงกันได้ ช่วยกันได้ ปรับธาตุกันได้ เตือนกันได้ 

     หากใครอยากบูชามณีนาคราชเพื่อเป็นสิริมงคล ลองมาฟังวิธีบูชามณีนาคราช หรือ เพชรพญานาค  จากอาจาร์ซี นาคราช จากคลิปด้านล่างนี้กันเลยค่ะ 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก อาจารย์ซี นาคราช
ติดตามดวงแม่นๆของอาจารย์ซี นาคราช เพิ่มเติมได้ที่ Horo see

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

เกิดวันไหนจึงเป็นเชื้อสายพญานาคราช โดย อาจารย์ ซี นาคราช

ทำนายฝัน ฝันเห็นพญานาคบอกอะไร


ตามรอย พญานาค 9 สถานที่ เปิดตำนาน เมืองบาดาล อันศักดิ์สิทธิ์

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล