รีเซต

ฤกษ์มงคลปี 2566 ทิศมงคล 12 นักษัตร ฤกษ์ไหนมงคล ทิศไหนดี โดย Lee Tai Fu

 • 05 ตุลาคม 2565
 • 5,105

     ฤกษ์มงคล เวลาดีในปี 2566 หรือปีเถาะที่จะมาถึงนี้ ชาว 12 นักษัตรมาเช็คกันค่ะว่า ฤกษ์ดีนั้นอยู่ในเวลาไหน ทิศมงคลอยู่ทิศใด และทิศไหน เวลาไหนทีควรเลี่ยงเพื่อไม่พลาดความเฮงกันตลอดทั้งปีกระต่ายทองนี้ และผู้ที่จะมาเผยความมงคลนี้คือ Lee Tai Fu ค่า พร้อมแล้วตามมาดูกันได้เลยค่ะ

 

ฤกษ์มงคลปี 2566 ทิศมงคล 12 นักษัตร ฤกษ์ไหนมงคล ทิศไหนดี 

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีชวด ปี 2566

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีชวด คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีชวด คือ ทิศใต้
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีชวดคือ
  07.00 – 08.59 น.          15.00 – 16.59 น.          23.00 – 02.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีชวดคือ
  11.00 – 11.59 น.          13.00 – 14.59 น.          17.00 – 18.59 น

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีฉลู ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีฉลู คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศเหนือ
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีฉลู คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีฉลูคือ
  09.00 – 10.59 น.          17.00 – 18.59 น.          23.00 – 00.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีฉลูคือ
  11.00 – 11.59 น.          13.00 – 14.59 น.          19.00 – 20.59 น

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีขาล ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีขาล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีขาล คือ ทิศเหนือ
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีขาลคือ
  11.00 – 11.59 น.          19.00 – 20.59 น.          21.00 – 22.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีขาลคือ
  09.00 – 10.59 น.          15.00 – 16.59 น.          23.00 – 00.59 น

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีเถาะ ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีเถาะ คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีเถาะ คือ ทิศตะวันตก
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีเถาะคือ
  05.00 – 06.59 น.          13.00 – 14.59 น.          19.00 – 21.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีเถาะคือ
  07.00 – 08.59 น.          11.00 – 11.59 น.          17.00 – 18.59 น

 


ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีมะโรง ปี 2566

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะโรง คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือ
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะโรง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะโรงคือ
  07.00 – 08.59 น.          15.00 – 16.59 น.          17.00 – 18.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะโรงคือ
  01.00 – 02.59 น.          05.00 – 06.59 น.          19.00 – 20.59 น

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีมะเส็ง ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะเส็ง คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะเส็ง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะเส็งคือ
  09.00 – 10.59 น.          15.00 – 16.59 น.          17.00 – 18.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะเส็งคือ
  03.00 – 04.59 น.          21.00 – 22.59 น.         

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีมะเมีย ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะเมีย คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะเมีย คือ ทิศเหนือ
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะเมียคือ
  11.00 – 11.59 น.          13.00 – 14.59 น.          19.00 – 20.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะเมียคือ
  05.00 – 06.59 น.          09.00 – 10.59 น.          23.00 – 00.59 น

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีมะแม ปี 2566

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะแม คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะแม คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะแมคือ
  11.00 – 12.59 น.          13.00 – 14.59 น.          21.00 – 22.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะแมคือ
  01.00 – 02.59 น.          19.00 – 20.59 น.          23.00 – 00.59 น

 

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีวอก ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีวอก คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
  และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีวอก คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีวอกคือ
  09.00 – 10.59 น.          15.00 – 16.59 น.          23.00 – 00.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีวอกคือ
  03.00 – 04.59 น.          21.00 – 22.59 น.     

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีระกา ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีระกา คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีระกา คือ ทิศตะวันออก
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีระกาคือ
  07.00 – 08.59 น.          09.00 – 10.59 น.          17.00 – 18.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีระกาคือ
  05.00 – 06.59 น.          19.00 – 20.59 น.          23.00 – 00.59 น

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีจอ ปี 2566 

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีจอ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีจอ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีจอคือ
  03.00 – 06.59 น.          11.00 – 12.59 น.          19.00 – 20.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีจอคือ
  07.00 – 08.59 น.          13.00 – 14.59 น.          17.00 – 18.59 น.

 

ฤกษ์มงคล ทิศมงคลคนเกิดปีกุน ปี 2566

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีกุน คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีกุน คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีกุนคือ
  03.00 – 06.59 น.          13.00 – 14.59 น.          21.00 – 22.59 น.
 • ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีกุนคือ
  09.00 – 10.59 น.          15.00 – 16.59 น.        

 

บทความที่คุณอาจสนใจ