รีเซต

ตรวจหวย งวดล่าสุด ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล lottery

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

1 กรกฎาคม 2565

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

981417
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
287
242
002
542
61
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

16

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

361807
รางวัลที่ 1
549
285
เลขหน้า 3 ตัว
228
106
เลขท้าย 3 ตัว
92
เลขท้าย 2 ตัว
1

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

319196
รางวัลที่ 1
817
679
เลขหน้า 3 ตัว
213
652
เลขท้าย 3 ตัว
02
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

155012
รางวัลที่ 1
247
736
เลขหน้า 3 ตัว
540
236
เลขท้าย 3 ตัว
06
เลขท้าย 2 ตัว
2

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

658642
รางวัลที่ 1
778
518
เลขหน้า 3 ตัว
041
325
เลขท้าย 3 ตัว
09
เลขท้าย 2 ตัว
16

เม.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

395919
รางวัลที่ 1
859
289
เลขหน้า 3 ตัว
413
508
เลขท้าย 3 ตัว
58
เลขท้าย 2 ตัว
1

เม.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

970618
รางวัลที่ 1
738
391
เลขหน้า 3 ตัว
578
870
เลขท้าย 3 ตัว
10
เลขท้าย 2 ตัว
16

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

737867
รางวัลที่ 1
349
985
เลขหน้า 3 ตัว
989
788
เลขท้าย 3 ตัว
03
เลขท้าย 2 ตัว
1

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

061905
รางวัลที่ 1
236
834
เลขหน้า 3 ตัว
234
691
เลขท้าย 3 ตัว
07
เลขท้าย 2 ตัว
17

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

098597
รางวัลที่ 1
644
085
เลขหน้า 3 ตัว
816
592
เลขท้าย 3 ตัว
57
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

944308
รางวัลที่ 1
942
061
เลขหน้า 3 ตัว
509
485
เลขท้าย 3 ตัว
30
เลขท้าย 2 ตัว
17

ม.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

880159
รางวัลที่ 1
731
786
เลขหน้า 3 ตัว
529
119
เลขท้าย 3 ตัว
92
เลขท้าย 2 ตัว
30

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

819068
รางวัลที่ 1
591
979
เลขหน้า 3 ตัว
547
419
เลขท้าย 3 ตัว
36
เลขท้าย 2 ตัว
16

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

639235
รางวัลที่ 1
097
629
เลขหน้า 3 ตัว
476
522
เลขท้าย 3 ตัว
83
เลขท้าย 2 ตัว
1

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

077258
รางวัลที่ 1
740
739
เลขหน้า 3 ตัว
485
401
เลขท้าย 3 ตัว
82
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

032761
รางวัลที่ 1
648
471
เลขหน้า 3 ตัว
844
245
เลขท้าย 3 ตัว
57
เลขท้าย 2 ตัว
1

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

045037
รางวัลที่ 1
458
247
เลขหน้า 3 ตัว
755
331
เลขท้าย 3 ตัว
95
เลขท้าย 2 ตัว
16

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

386372
รางวัลที่ 1
602
964
เลขหน้า 3 ตัว
295
798
เลขท้าย 3 ตัว
38
เลขท้าย 2 ตัว
1

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

578171
รางวัลที่ 1
285
361
เลขหน้า 3 ตัว
379
449
เลขท้าย 3 ตัว
83
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

070935
รางวัลที่ 1
609
817
เลขหน้า 3 ตัว
379
007
เลขท้าย 3 ตัว
90
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

114475
รางวัลที่ 1
278
302
เลขหน้า 3 ตัว
458
123
เลขท้าย 3 ตัว
79
เลขท้าย 2 ตัว
16

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

046750
รางวัลที่ 1
421
666
เลขหน้า 3 ตัว
160
355
เลขท้าย 3 ตัว
23
เลขท้าย 2 ตัว
1

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

910261
รางวัลที่ 1
103
307
เลขหน้า 3 ตัว
004
785
เลขท้าย 3 ตัว
69
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

556725
รางวัลที่ 1
174
058
เลขหน้า 3 ตัว
233
927
เลขท้าย 3 ตัว
70
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

713517
รางวัลที่ 1
794
073
เลขหน้า 3 ตัว
511
414
เลขท้าย 3 ตัว
29
เลขท้าย 2 ตัว
16

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

691861
รางวัลที่ 1
054
007
เลขหน้า 3 ตัว
447
668
เลขท้าย 3 ตัว
17
เลขท้าย 2 ตัว
1

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

292972
รางวัลที่ 1
620
193
เลขหน้า 3 ตัว
978
723
เลขท้าย 3 ตัว
45
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

684579
รางวัลที่ 1
843
615
เลขหน้า 3 ตัว
276
970
เลขท้าย 3 ตัว
14
เลขท้าย 2 ตัว
2

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

501272
รางวัลที่ 1
306
018
เลขหน้า 3 ตัว
498
129
เลขท้าย 3 ตัว
18
เลขท้าย 2 ตัว
16

เม.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

100787
รางวัลที่ 1
143
013
เลขหน้า 3 ตัว
478
264
เลขท้าย 3 ตัว
56
เลขท้าย 2 ตัว
1

เม.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

472270
รางวัลที่ 1
755
283
เลขหน้า 3 ตัว
393
577
เลขท้าย 3 ตัว
05
เลขท้าย 2 ตัว
16

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

890422
รางวัลที่ 1
036
902
เลขหน้า 3 ตัว
396
256
เลขท้าย 3 ตัว
19
เลขท้าย 2 ตัว
1

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

835538
รางวัลที่ 1
290
838
เลขหน้า 3 ตัว
051
806
เลขท้าย 3 ตัว
73
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

424603
รางวัลที่ 1
861
318
เลขหน้า 3 ตัว
057
817
เลขท้าย 3 ตัว
39
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

912307
รางวัลที่ 1
605
248
เลขหน้า 3 ตัว
282
651
เลขท้าย 3 ตัว
97
เลขท้าย 2 ตัว
17

ม.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

384395
รางวัลที่ 1
367
653
เลขหน้า 3 ตัว
566
878
เลขท้าย 3 ตัว
15
เลขท้าย 2 ตัว
30

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

803628
รางวัลที่ 1
336
804
เลขหน้า 3 ตัว
924
321
เลขท้าย 3 ตัว
19
เลขท้าย 2 ตัว
16

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

201303
รางวัลที่ 1
377
828
เลขหน้า 3 ตัว
072
517
เลขท้าย 3 ตัว
70
เลขท้าย 2 ตัว
1

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

100994
รางวัลที่ 1
093
776
เลขหน้า 3 ตัว
984
834
เลขท้าย 3 ตัว
84
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

972661
รางวัลที่ 1
368
741
เลขหน้า 3 ตัว
208
255
เลขท้าย 3 ตัว
46
เลขท้าย 2 ตัว
1

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

506404
รางวัลที่ 1
154
598
เลขหน้า 3 ตัว
245
062
เลขท้าย 3 ตัว
40
เลขท้าย 2 ตัว
16

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

286051
รางวัลที่ 1
189
464
เลขหน้า 3 ตัว
980
045
เลขท้าย 3 ตัว
38
เลขท้าย 2 ตัว
1

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

837893
รางวัลที่ 1
757
594
เลขหน้า 3 ตัว
595
110
เลขท้าย 3 ตัว
59
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

244083
รางวัลที่ 1
220
127
เลขหน้า 3 ตัว
853
623
เลขท้าย 3 ตัว
57
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

999997
รางวัลที่ 1
725
636
เลขหน้า 3 ตัว
957
342
เลขท้าย 3 ตัว
98
เลขท้าย 2 ตัว
16

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

945811
รางวัลที่ 1
712
614
เลขหน้า 3 ตัว
364
733
เลขท้าย 3 ตัว
88
เลขท้าย 2 ตัว
1

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

569391
รางวัลที่ 1
931
575
เลขหน้า 3 ตัว
578
809
เลขท้าย 3 ตัว
92
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

873286
รางวัลที่ 1
510
533
เลขหน้า 3 ตัว
682
494
เลขท้าย 3 ตัว
53
เลขท้าย 2 ตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง