รีเซต

สถิติหวยออกวันที่ 1 กันยายน ตารางหวยเดือนกันยายน ย้อนหลัง 29 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • 23 สิงหาคม 2564
 • 11,330 1

รวมสถิติหวยออกวันที่ 1 กันยายน ย้อนหลัง 29 ปี

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขไหนออกบ่อยเรารวบรวมมาให้แล้วค่า

 

 

สถิติหวยออกวันที่ 1 กันยายน 2533-2562

วันเดือนปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 หน้า

เลขท้าย
3 ตัว

1 กันยายน 256411447579
 278  302
 
458  123
1 กันยายน 256399999798
725  636
957  342
1 กันยายน 256279878720210  847274 439
1 กันยายน 256173451026464  512097 202
1 กันยายน 256014322465345  679195 278
1 กันยายน 255963868462334  335630 669
1 กันยายน 255802109489260  403068 819
1 กันยายน 255785676322 
308 912 477 490
1 กันยายน 255654812305 
281 570 800 045
1 กันยายน 255532999707 
736 598 148 639
1 กันยายน 255472453385 
847 021 533 821
1 กันยายน 255335465611 
784 570 656 096
1 กันยายน 255201586532 
435 447 446 924
1 กันยายน 255169599309 
027 206 413 904
1 กันยายน 255033181069 
293 505 518 520
1 กันยายน 254938176144 
600 693 093 626
1 กันยายน 254831693317 
123 338 969 047
1 กันยายน 254709659770 
709 929 014 456
1 กันยายน 254618781392 
661 918 793 249
1 กันยายน 254599420051 
126 799 046 395
1 กันยายน 254411906714 
145 294 218 532
1 กันยายน 254343736752 
952 290 365 474
1 กันยายน 254259134433 
261 237 275 861
1 กันยายน 254187279596 
316 042 551 060
1 กันยายน 254008353759 
132 319 658 716
1 กันยายน 253947013602 
392 666 927 501
1 กันยายน 253862083783 
693 872 255 644
1 กันยายน 2537622089367 
891 718 949 701
1 กันยายน 2536281209600 
738 227 181 218
1 กันยายน 2535144661568 
060 307 125 056
1 กันยายน 2534670043049 
081 237 661 119
1 กันยายน 2533162238083 
862 938 161 639


________________________

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลข

ครั้ง

07
14
28
34
43
56
67
74
85
97

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 1 กันยายนย้อนหลัง 29 ปี

 • เลข          2     ออก         8         ครั้ง
 • เลข          0     ออก         7         ครั้ง
 • เลข          6     ออก         7         ครั้ง
 • เลข          9     ออก         7         ครั้ง
 • เลข          5     ออก         6         ครั้ง
 • เลข          8     ออก         5         ครั้ง
 • เลข          1     ออก         4         ครั้ง
 • เลข          3     ออก         4         ครั้ง
 • เลข          7     ออก         4         ครั้ง
 • เลข          4     ออก         3         ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 1 กันยายนย้อนหลัง 29  ปี

ออก 2 ครั้ง

 • 83

ออก 1 ครั้ง

 • 00, 02, 05, 07, 09
 • 11, 14, 17
 • 20, 22, 26
 • 32, 33
 • 44, 49
 • 51, 52, 59
 • 62, 65, 67, 68, 69
 • 70
 • 85, 89
 • 92, 96

________________________
 
 

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลข

ครั้ง

019
122
225
323
417
517
620
723
818
924


จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 1 กันยายนย้อนหลัง 29  ปี

 • เลข         2      ออก         25         ครั้ง
 • เลข         9      ออก         24         ครั้ง
 • เลข         3      ออก         23         ครั้ง
 • เลข         7      ออก         23         ครั้ง
 • เลข         1      ออก         22         ครั้ง
 • เลข         6      ออก         20         ครั้ง
 • เลข         0      ออก         19         ครั้ง
 • เลข         8      ออก         18         ครั้ง
 • เลข         4      ออก         17         ครั้ง
 • เลข         5      ออก         17         ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 1 กันยายนย้อนหลัง 29  ปี

ออก 2 ครั้ง

 • 060, 218, 237, 570, 639, 661, 693 

ออก 1 ครั้ง

 • 014, 021, 027, 042, 045, 046, 047, 056, 068, 081, 093, 096, 097  
 • 119, 123, 125, 126, 132, 145, 148, 161, 181, 195  
 • 202, 206, 227, 249, 255, 261, 274, 275, 278, 281, 290, 293, 294  
 • 307, 308, 316, 319, 338, 365, 392, 395
 • 413, 435, 439, 446, 447, 456, 474, 477, 490
 • 501, 505, 518, 520, 532, 533, 551, 598  
 • 600, 626, 630, 644, 656, 658, 666, 669
 • 701, 709, 716, 718, 736, 738, 784, 793, 799  
 • 800, 819, 821, 847, 861, 862, 872, 891 
 • 904, 912, 918, 924, 927, 929, 938, 949, 952, 969

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

 

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

 

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

 • กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้
 • กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

 

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

 

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 

 

 

 

ติดตามเคล็ดลับเสริมดวง เพิ่มความเฮงแบบต่างๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล