รีเซต

วันพืชมงคลปี 2566 ตำนานวันพืชมงคล และคำทำนายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง โดย TrueID Horoscope

  • 15 พฤษภาคม 2566
  • 2,333 6

     วันพืชมงคล หรือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นหนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือนของประเทศไทย ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม (เดือน 6 ตามโหราศาสตร์ไทย) ของทุกๆ ปี วันพืชมงคลปี 2566 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 เหตุที่เป็นช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงของการเริ่มฤดูการเพาะปลูก ฤกษ์ยามของวันที่ประกอบพิธีนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีประกอบไปด้วย ขึ้นแรม ฤกษ์ยาม ต้องเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์  ทำให้ในแต่ละปีนั้นวันพืชมงคลจึงมีวันที่ไม่ตรงกัน โดยในวันพืชมงคลจะมี 2 พิธีที่ทำร่วมกันได้แก่ พิธีพืชมงคล และ พิธีแรกนาขวัญ พระราชพิธีเหล่านี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ตำนานวันพืชมงคล มีความเป็นมาอย่างไร มาติดตามกันได้เลยค่ะ

ตำนานวันพืชมงคล และคำทำนายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง 

      แรกเริ่มเดิมทีนั้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย นับเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังมีความสำคัญสืบเนื่องด้วยเมืองไทยนั้นเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในด้านความสิริมงคลของเกษตรกร ซึ่งรายละเอียดการประกอบพิธีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และได้มีการหยุดประกอบพิธีไปเมื่อปี พ.ศ. 2480 เนื่องจากสถานการณ์ในบ้านเมืองในตอนนั้น และได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งในปี พ.ศ. 2503 

พระยาแรกนา และเทพีทั้งสี่คือใคร 

     หลังจากที่ได้ฟื้นฟูอีกครั้งนั้นผู้ที่เป็นพระยาแรกนาในพิธีนั้นได้แก่ อธิบดีกรมการข้าว เทพีทั้งสี่จะคัดเลือกมาจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
     ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยพระยาแรกนานั้นได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีทั้งสี่จะพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงที่โสดในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 

พืชที่ใช้ในการประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

     พืชที่ใช้ในการประกอบพิธีจะมีทั้งหมด 40 ชนิดเรียกว่าว่า “บุพพัณณปรัณณชาติ” เนื่องจากประกอบด้วยข้าว ที่ในภาษาบาลีนั้นเรียกว่า บุพพัณณะ หรือ บุพพัณณชาติ และพืชประเภทธัญญพืชที่ในภาษาบาลี เรียกว่า อปรัณณ หรือ อปรัณชาติ เมื่อนำคำทั้งสองอย่างมารวมกันจึงเรียกว่า  “บุพพัณณปรัณณชาติ” 


ของที่ใช้ในการเสี่ยงทาย

ของที่ใช้ในการเสี่ยงทายประกอบด้วย ผ้านุ่งและของกิน 7 สิ่ง 


     ผ้านุ่งที่ใช้ในการตั้งสัตยาอธิฐานโดยพระยาแรกนานั้นเป็นผ้าลาย 3 ผืนแบ่งเป็นความยาวและคำทำนายดังนี้

  • หยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
  • หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
  • หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างไม่ได้ผลเต็มที่


     ส่วนของกิน 7 สิ่งนั้นเสี่ยงทายโดยการกินของพระโค ประกอบไปด้วยคำทำนายดังนี้

  • ถ้าพระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี
  • ถ้าพระโคกินถั่ว หรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • ถ้าพระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
  • ถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

     โดยปัจจุบันพระราชพิธีพืชมงคลก็ยังคงมีอยู่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณ๊อันเก่าแก่สืบไป และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะ 

 

บทความเกี่ยวกับวันพืชมงคลที่คุณอาจสนใจ

 

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล