รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมกราคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 20 ธันวาคม 2564
 • 6,446

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนมกราคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมกราคม

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 13 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 19 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง
 • 23 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 3,4,5,7,8,9,10,14,15
  17,18,20,24,25,26,29

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 9 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 31 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,10,14,15,17,18
  19,20,22,
  23,24,26,29,30

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 9 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 12 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 20 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส
 • 31 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ จดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,10,13,14,15,17
  18,19,22,23,24,26,29,30

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,18
  19,20,
  22,24,26,29,31ฤกษ์ดีวันดี ฤกษ์มงคล มกราคม 2565

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,10,13,14,15,17,18
  19,20,21,22,24,26,27,29,31

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 23 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 31 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15,17
  18,19,20,22,24,25,26,29,30

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 23 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 31 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,9,10,12,14,15,17
  18,19,20,
  24,25,26,29,30

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง การให้บริการ การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 12 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจเครื่องจักร เครื่องยนต์ และโรงงาน
 • 13 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้า
 • 17 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุุรกิจเกี่ยวกับสำนักงานทนายความ เครื่องราง 
 • 20 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการค้า การลงทุน หุ้น
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศ Logistic
 • 22 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับไม้ เฟอร์นิเจอร์
 • 23 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก โรงแรม ตลาดนัด และสถานบันเทิง
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุมงคล สังฆทาน พระพุทธรูป
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง การให้บริการ การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการลงทุน หุ้น

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,9,10,14,15
  18,19, 24,26,29,31

 


9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะชาย)
 • 27 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,10,12,13,14,15,17
  18,19,22,23,24,25,26,29,31

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,10,12,13,14,15,17
  19,22,23,24,26,27,29,31

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 6 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 11 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 25 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,18
  19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31

 

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล