ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 โดย ทีมงาน aดวง

 • 23 กุมภาพันธ์ 2563
 • 2,965 2

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดีรายสัปดาห์

 ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 1 มีนาคม 2563                  ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 1 มีนาคม 2563                  ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)  ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรเดินทางไกล


5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่


6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 1 มีนาคม 2563                ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)


9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 24 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอความรัก
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอความรัก
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอความรัก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563            สามารถทำการได้
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563            ไม่ควรขอความรัก
 • 1 มีนาคม 2563                 ไม่ควรขอความรัก

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope

 หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล