รีเซต

ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนธันวาคม 2564

 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 5,311

          ฤกษ์ดี วันดี สีมงคลประจำววัน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเริ่มวันอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นการออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เริ่มงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดความมงคลในช่วงววันที่สำคัญ มาอัพเดท ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนธันวาคม 2564 กันค่ะ

ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนธันวาคม 2564


 • วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้        
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)    
  ฤกษ์ดีสำหรับ   
   
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  ตัดสินคดีความ ตัดสินใจเรื่องเด็ดขาด   
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง     
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง       
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  คลอด  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่3 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า     
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา     
  ฤกษ์ดีสำหรับ   
  หมั้น แต่งงาน  คลอด 
  ทำสัญญาเริ่มงานใหม่    

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม       
  สีกาลกิณี  เขียว แสด     
  ฤกษ์ดีสำหรับ     
  เริ่มงานใหม่    
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ       
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน     
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  คลอด ทำสัญญา  อุปสมบท  

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  เปลี่ยนชื่อ   
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน     
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม     
  ฤกษ์ดีสำหรับ     
  ออกรถใหม่  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการใหม่   
  อุปสมบท เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม     
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  คลอด  อุปสมบท  ขอความรัก

 • วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้       
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)   
  ฤกษ์ดีสำหรับ      X

        

 • วันพฤหัสบดีที่  9 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ   เปิดร้านอาหาร คาเฟ่    
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง      
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง       
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  คลอด  เดินทางไกล   
  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการใหม่   
  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า      
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  เดินทางไกล  ทำสัญญา 
  อุปสมบท   เริ่มงานใหม่   
   
 • วันเสาร์ที่  11 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม        
  สีกาลกิณี  เขียว แสด     
  ฤกษ์ดีสำหรับ 
  คลอด   ทำสัญญา 
   
 • วันอาทิตย์ที่  12 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ เปิดกิจการใหม่   
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ       
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน คลอด   
  เดินทางไกล   ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา   
  เปิดกิจการใหม่  อุปสมบทเริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน      
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่ คลอด เดินทางไกล   
  ขึ้นบ้านใหม่ ทำสัญญา เปิดกิจการใหม่   
  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สร้างพระพุทธรูป    
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน    
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม      
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X

 • วันพุธที่  15 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้        
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)    
  ฤกษ์ดีสำหรับ      X        

 • วันพฤหัสบดีที่  16 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถสอบแข่งขันได้    
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง      
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง       
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  เดินทางไกล ขึ้นบ้านใหม่   
 • ทำสัญญา  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่  17 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สร้างศาลพระภูมิ    
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า      
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน เดินทางไกล   
  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา เปิดกิจการใหม่ 
  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม        
  สีกาลกิณี  เขียว แสด     
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X 
         
 • วันอาทิตย์ที่  19 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  เสริมสวย ศัลยกรรมได้    
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ       
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่   
  ทำสัญญา  เปิดกิจการใหม่  เริ่มงานใหม่   
  ขอความรัก

 • วันจันทร์ที่  20 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน      
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม      
  ฤกษ์ดีสำหรับ    
  หมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ 
  เปิดกิจการใหม่  ขอความรัก

 • วันอังคารที่  21 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม      
  ฤกษ์ดีสำหรับ   X     

 

 • วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้   
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้       
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)   
  ฤกษ์ดีสำหรับ   
     
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  ทำบุญ ไถ่ชีวิตสัตว์    
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง      
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง       
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่   หมั้น แต่งงาน  เดินทางไกล   
  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการใหม่  อุปสมบท   
  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่    24 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ  ทำบุญ ไถ่ชีวิตสัตว์    
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า      
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่   อุปสมบท  เริ่มงานใหม่    

 • วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม        
  สีกาลกิณี  เขียว แสด     
  ฤกษ์ดีสำหรับ   
    
 • วันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ  สามารถสอบแข่งขันได้    
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ       
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  เดินทางไกล  เริ่มงานใหม่ 
     
 • วันจันทร์ที่  27 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน      
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม      
  ฤกษ์ดีสำหรับ         
  ขอความรัก

 • วันอังคารที่  28 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน    
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม      
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่ เดินทางไกล  อุปสมบท เริ่มงานใหม่    

 • วันพุธที่  29 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  สามารถทำบุญ บำเพ็ญกุศลได้    
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้        
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)    
  ฤกษ์ดีสำหรับ   X        

 • วันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ     
  ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง    
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง      
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง       
  ฤกษ์ดีสำหรับ      
  ออกรถใหม่  คลอด  เดินทางไกล   
  ขึ้นบ้านใหม่  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่    

 • วันศุกร์ที่  31 ธันวาคม 2564    
  ไฮไลท์ที่ควรทำ  ซื้อเสื้อผ้าใหม่ เปิดกิจการใหม่   
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า     
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา     
  ฤกษ์ดีสำหรับ     
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  คลอด  เดินทางไกล   
  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการใหม่   อุปสมบท   
  เริ่มงานใหม่    ขอความรัก

โดย ทีมงาน a ดวง 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สีรถตามววันเกิด สีรถถูกโฉลก ปี 2564 / 2021 เลขทะเบียนมงคล เสริมดวง แคล้วคลาดปลอดภัย

 สีเ มงคลประจำววัน ปี 2564 / 2021 สีมงคลที่ใส่ได้ตลอดปี

สีมงคล สีรถมงคล สีวันเกิด
สีกระเป๋าสตางค์ ตามววันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล