รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี รายสัปดาห์ 6-12 มีนาคม 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 05 มีนาคม 2566
 • 258

     มาเช็คฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่  6-12 มีนาคม 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์  6-12 มีนาคม 2566

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 10 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 10 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 9 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุุรกิจที่เกี่ยวกับร้่านอาหาร
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 12 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุุรกิจ SME

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน


11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 7 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 8 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 9 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 10 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 11 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!