รีเซต

ดวง 4 ราศีชีวิตจะพ้นทุกข์ ทำสิ่งใดง่ายมากขึ้น พ้นจากหมู่มารที่ตามราวี

  • 11 พฤศจิกายน 2563
  • 210

อาจารย์ออย เผยในเพจ ดวง 12 ราศี ถึงดวง 4 ราศีชีวิตจะพ้นทุกข์ ทำสิ่งใดง่ายมากขึ้น พ้นจากหมู่มารที่ตามราวี ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่คิดวางแผนไว้

ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง

อาจารย์ออย เผยในเพจ ดวง 12 ราศี ถึงดวงชะตาราศีที่เหนื่อยมาเยอะ นับแต่นี้ไปตั้งจิตให้มั่น ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่คิดวางแผนไว้ จะพ้นทุกข์ ทำสิ่งใดง่ายมากขึ้น พ้นจากหมู่มารที่ตามราวี

สำหรับ 4 ราศีนี้ ประกอบด้วย ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ โดยทั้ง 4 ราศี เหนื่อยมาเยอะ นับแต่นี้ไปตั้งจิตให้มั่น ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่คิดวางแผนไว้ จะพ้นทุกข์ ทำสิ่งใดง่ายมากขึ้น พ้นจากหมู่มารที่ตามราวี