รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนพฤษภาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 16 เมษายน 2564
 • 62,261

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนพฤษภาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ วันดี ฤกษ์รายเดือน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 3 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 6 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการออกรถใหม่
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการออกรถใหม่
 • 14 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการออกรถใหม่

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 22
  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 6 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 24 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้ 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19
  20, 22, 23, 25, 26, 27, 
  28, 29, 30, 31

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 6 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30

 

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 11 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 28 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
 • 30 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,  2,  4,  5,  6,  7,  8,  12,  15,  16
  17,  18,  19,  21,  22,  23,  24,  25
  26,  27,  29,  31

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
   

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,  5,  8,  12,  15,  19,  22
  26,  28,  29,  30,  

 

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 16 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 24 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 28 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1,  2,  3,  5,  6,  7,  8,  11,  12,  15
  17, 19,  22,  23,  25,  26,  29,  30

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 4 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 6 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 7 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 11 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 13 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 15 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 16 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 18 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 23 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 24 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 27 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 28 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 5, 8, 12, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19
  22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 27 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 •  31 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
  19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 6 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 24 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 27 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18
  19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!
เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล