รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล รายสัปดาห์ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 27 สิงหาคม 2566
 • 268

     มาเช็คฤกษ์ดีรายสัปดาห์ ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน  2566

 

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

 • 28 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 29 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 1 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง


 

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 1 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 1 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 1 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด -ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์เดินทางไกล

 • 28 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 1 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 1 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน


ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 1 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก


ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 1 สิงหาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภทฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 สิงหาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 1 สิงหาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 31 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 1 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน


ฤกษ์ศัลยกรรม

 • 28 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 29 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 30 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 31 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 1 สิงหาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 2 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 3 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

 

ลูกค้าทรูมูฟเอช ใช้ทรูพอยท์แลกเน็ตดูทรูไอดี ไม่มีสะดุด

 

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566


บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ปี 2566 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ทำอะไรก็รุ่งเรือง อัปเดต 2023
ปฏิทินจีน 2566 / 2023 วันไหว้ ตรุษจีน เทศกาล วันพระจีน
ปฏิทินดาวย้ายราศีปี 2566 ครบ 12 เดือน 9 ดวงดาว แบบเข้าใจง่าย เดือนไหนดาวอะไรย้าย