รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5,018

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนมีนาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมีนาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 17 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 23 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 27 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11
  12 , 16 , 19 , 20 , 21 , 22 , 25
  26 , 28 , 29 , 30 , 31 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 9 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 31 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23
  26 , 28 , 29 , 30 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23
  26 , 28 , 29 , 30
   

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 7 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 31 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 
  23 , 25 , 26 , 28 , 29 , 

 

ฤกษ์ดีวันดี ฤกษ์รายเดือน

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
  25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12
  16 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 25
  26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 31 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
  12 , 16 , 18 , 19 , 
  20 , 22 , 23 , 25
  26 , 27 , 
  28 , 29 ,30 , 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก โรงแรม  ร้านอาหาร และการบริการ
 • 7 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสังขภัณฑ์ โรงศพ
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
 • 17 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง การรับเหมา และงานที่เป็นโปรเจ็ค
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 
  16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 
  26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 23 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (เฉพาะผู้ชาย)
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา  (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 
  11 , 12 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22 
  25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 27 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 31 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11
  12 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21
  22 , 23 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 3 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 11 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 13 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 30 มีนาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 
  16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23
  25 , 26 , 27 , 28 , 31

 

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

 

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล