รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี รายสัปดาห์ 13-19 มีนาคม 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 12 มีนาคม 2566
 • 288

     มาเช็คฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่  13-19 มีนาคม 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 13-19 มีนาคม 2566

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
   

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส


4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 
5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 19 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล


6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
   

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก


8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 15 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 16 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 18 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
   

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)


10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน


11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 13 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 14 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 15 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 16 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 17 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 19 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!