รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 18 มีนาคม 2565
 • 589

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนเมษายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนเมษายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

12 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

15 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง

16 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

25 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,

11 ,13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,

21 ,22 ,23 ,26 ,27 ,28 ,

29 ,30 ,

 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

8 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

11 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

30 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,

12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,

18 ,19 ,21 ,22 ,23 ,25 ,

26 ,27 ,28 ,29 ,

 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

8 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

11 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

12 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการ

จดทะเบียนสมรส

20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

30 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,

13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,

19 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 ,

27 ,28 ,29 ,

 

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

3 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

8 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

15 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

17 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,

11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,

18 ,19 ,21 ,22 ,23 ,

25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 , 12 ,13
  14 ,15 ,16 ,17 , 18 ,19 ,21, 22
  23 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12
  13 ,14 ,16 ,17 , 18 ,19 ,21 ,22
  23 ,25 , 26 ,27 ,28 ,29 ,30

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12
  13 ,14 ,15 ,16 , 17 ,18 ,19 ,21
  22 ,23 , 25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการบันเทิง  การเงิน และการท่องเที่ยว
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 11 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับร้านเสริมสวย ของสวยงาม 
 • 12 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับของมือสอง โรงรับจำนำ หรือกิจการที่เล็กๆ
 • 16 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับขายของออนไลน์ เบเกอรี่
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุุกประเภท
 • 25 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับร้านเสริมสวย สถานสงเคราะห์

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 13
  14 ,15 ,17 ,18 ,19 , 21 ,22
  23 ,26 ,27 ,28 , 29 ,30

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 10 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 29 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (เฉพาะผู้หญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 
  14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 
  22 ,23 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30 

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11, 12
  13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19
  21 ,22 ,23 ,25 , 26 ,27 ,28
  29 ,3011) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 8 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11
  12 ,13 ,14 ,15 , 16 ,18 ,19
  21 ,22 , 23 ,25 ,26 ,27 ,28
  ,29 ,30

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล