รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนพฤศจิกายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 18 ตุลาคม 2565
 • 3,206

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนพฤศจิกายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 19 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 21 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ึ่ง
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง
 • 28 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13
14, 15, 16, 17, 20, 24, 25
27, 29


2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น 

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
14, 15, 17, 19, 20, 21, 23
24, 25, 26, 27, 28, 29

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
14, 15, 17, 19, 20, 21, 23
24, 25, 26, 27, 28, 29


4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25
27, 28, 29


5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 


6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24
25, 27, 28, 29


7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24
25, 27, 28, 29


8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ ซื้อมาขายไป
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง การบริการ
 • 7 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายของ ธุรกิจเครือข่าย
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับรับจ้างรับเหมา
 • 19 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมัน อุ่ซ่อมรถ ร้านซ่อม
 • 21 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก สตรี และความงาม
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์
 • 28 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอู่ซ่อม ร้านขายของเก่า หรือของมือสอง
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที อีเล็คทรอนิคส์

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 
25, 27, 29, 


9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง) 

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)


ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 
25, 27, 29, 


10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน 

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 19 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27 
29, 


11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29,

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy