รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนกรกฎาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 15 มิถุนายน 2565
 • 2,596

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนกรกฎาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนกรกฎาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 13 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือสอง
 • 20 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 25 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17,
  18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 17 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 23 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18
  19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 17 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18
  19, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31


4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 13 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18
  19, 20, 21, 22,23, 27, 28, 30, 31

 

ฤกษ์ดี วันดีรายเดือน

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
  19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 20 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 31 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16
  17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสังฆภัณฑ์ มูลนิธิ
 • 7 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ร้านขายน้ำ
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับของชำร่วย OEM
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเอเจนซี่
 • 12 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
 • 13 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์
 • 15 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการบันเทิง การเงิน การท่องเที่ยว
 • 16 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อม ร้านขายของเก่า ของมือสอง
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน หอพักโรงแรม 
 • 25 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับของมือสอง โรงรับจำนำ และธุรกิจให้บริการ
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 30 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟ เบเกอรี่
 • 31 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18,
  19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 31 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16
  17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28,

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 9 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 11 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
  20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 

 


ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล