รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2562 เดือนสิงหาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 25 กรกฎาคม 2562
 • 28,858 2

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 เดือนสิงหาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ


1) ฤกษ์มงคลในการออกรถ ใหม่ / เก่า นำเรือ-รถใหม่ / เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 2 สิงหาคม 2562
 • 4 สิงหาคม 2562 ออกรถยนต์มือสองในวันนี้จะดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 7 สิงหาคม 2562
 • 12 สิงหาคม 2562 นำยวดยานมือสองออกจากอู่ดี ถ้าเป็นของใหม่จะเสี่ยง
 • 14 สิงหาคม 2562 นำรถยนต์ออกจากอู่หรือศูนย์วันนี้จะดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 16 สิงหาคม 2562
 • 21 สิงหาคม 2562 นำรถยนต์ ยวดยานออกจากอู่ในวันนี้จะดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 31 สิงหาคม 2562

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 5 สิงหาคม 2562
 • 7 สิงหาคม 2562
 • 12 สิงหาคม 2562
 • 13 สิงหาคม 2562
 • 14 สิงหาคม 2562
 • 19 สิงหาคม 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 27 สิงหาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 4 สิงหาคม 2562
 • 9 สิงหาคม 2562
 • 11 สิงหาคม 2562
 • 12 สิงหาคม 2562
 • 15 สิงหาคม 2562 ผู้ที่มีบุตรยาก ไปขอพรศักดิ์สิทธิ์ใกล้แหล่งน้ำดี
 • 16 สิงหาคม 2562
 • 20 สิงหาคม 2562
 • 23 สิงหาคม 2562
 • 25 สิงหาคม 2562

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 12 สิงหาคม 2562 ห้ามสตรีบวช ในวันนี้
 • 15 สิงหาคม 2562 ห้ามอุปสมบท หรือ ลาสิกขา ในวันนี้
 • 26 สิงหาคม 2562 ห้ามสตรีบวช ในวันนี้
 • 29 สิงหาคม 2562 ห้ามอุปสมบท หรือ ลาสิกขา ในวันนี้

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน

 • 5 สิงหาคม 2562 ใช้อำนาจลงนามแต่งตั้ง-ปรับเปลี่ยนผู้บริหารดี

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน

 • 2 สิงหาคม 2562
 • 4 สิงหาคม 2562
 • 7 สิงหาคม 2562
 • 12 สิงหาคม 2562
 • 14 สิงหาคม 2562
 • 16 สิงหาคม 2562
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 31 สิงหาคม 2562

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 3 สิงหาคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม + เที่ยวป่าฯ
 • 4 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรมต่างๆ
 • 5 สิงหาคม 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา
 • 11 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย
 • 14 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 17 สิงหาคม 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม + เที่ยวป่าฯ และห้ามกำหนดเดินทางไกลทั้งใน-และต่างประเทศ
 • 18 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย
 • 19 สิงหาคม 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา
 • 21 สิงหาคม 2562 ห้ามเริ่มธุรกิจ/ท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 24 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรมต่างๆ
 • 25 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตราย และ ควรเลี่ยงการเดินทางไกลทั้งขาไปและขากลับ
 • 28 สิงหาคม 2562 ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 30 สิงหาคม 2562ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงอันตรายทุกรูปแบบ

9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ /ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 สิงหาคม 2562  ดำเนินธุรกิจธาตุกายสิทธิ์ ศัสตรา วัตถุมงคลดี
 • 2 สิงหาคม 2562  ฤกษ์ดีในกิจการประเภทงานฝีมือขนาดย่อมทุกประเภท
 • 3 สิงหาคม 2562  เริ่มกิจการนวดแผนโบราณ-นวดฝ่าเท้า-สปา ดี / ห้ามเริ่มธุรกิจ หรือท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 4 สิงหาคม 2562  ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการค้าขายปลีกย่อยทุกประเภท / ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำฯ
 • 5 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดหิน, ย่อยหิน, สลักหิน
 • 6 สิงหาคม 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มธุรกิจซื้อ / ขาย อะไหล่รถยนต์
 • 7 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มธุรกิจ / ท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 8 สิงหาคม 2562  ฤกษ์ดีในการเริ่มพัฒนา เริ่มส่งบทความ ผลงานวิจัยให้องค์กร หรือเผยแพร่แอพพลิเคชั่น
 • 9 สิงหาคม 2562   ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องสัญจรเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 10 สิงหาคม 2562  สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 11 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำฯ
 • 12 สิงหาคม 2562  สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 13 สิงหาคม 2562  ฤกษ์ดีในการเริ่มทำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทุกประเภทศิลปะการสลัก การทุบ เจาะ จะดี
 • 14 สิงหาคม 2562  ห้ามริเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ แต่จะดีสำหรับช่างภาพที่ต้องการทำอาชีพเป็น ช่างภาพสต๊อก
 • 15 สิงหาคม 2562  เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับคลินิก โรงพยาบาลจะดี
 • 16 สิงหาคม 2562  วันนี้เป็นฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการ "ให้เช่าชุด" แบบครบวงจร
 • 17 สิงหาคม 2562  วันนี้เป็นวันดีหากเริ่มขายสินค้าในตลาดนัด หรือ ตลาดสด
 • 18 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ แต่เป็นฤกษ์ดีในการเริ่มทำอาชีพ รับจ้างทั่วไป
 • 19 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มกิจการเกี่ยวกับระเบิดหินฯ  และห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบ
 • 20 สิงหาคม 2562  ห้ามริเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ทุกระดับเป็นปฐมฤกษ์แต่เป็นฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการซ่อมแซมกระเป๋าทุกประเภท
 • 21 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มธุรกิจ / ท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 22 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มต้นฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหัก ฤกษ์ดีเหมาะกับการเริ่มอาชีพในสายวิชาชีพต่างๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
 • 23 สิงหาคม 2562  ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทุกระบบเป็นวันปฐมฤกษ์
 • 24 สิงหาคม 2562  ดำเนินธุรกิจธาตุกายสิทธิ์ ศัสตรา วัตถุมงคลดี
 • 25 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับเรือ-แพ และชายน้ำ
 • 26 สิงหาคม 2562  สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 27 สิงหาคม 2562  สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ ฤกษ์ดีในการเริ่มอาชีพ สตรีมเมอร์
 • 29 สิงหาคม 2562  เริ่มทำธุรกิจถ่ายรูปแต่งงาน (พรีเวดดิ้ง) หรือธุรกิจในวงจรนี้จะดี
 • 30 สิงหาคม 2562  สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 31 สิงหาคม 2562  สามารถกระทำการได้ตามปกติ

10) ฤกษ์ของการเจรจา ทั้งการทำธุรกิจ และความรัก

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 2 สิงหาคม 2562    ห้ามเจรจาเรื่องความรักและการเงินในวันนี้
 • 12 สิงหาคม 2562  ห้ามเข้าร่วมลงทุนทุกรูปแบบที่มีความเสี่ยง จะถูกหลอกต้มตุ๋น
 • 14 สิงหาคม 2562  ห้ามเจรจาเรื่องความรักหรือเรื่องการเงิน
 • 16 สิงหาคม 2562  ห้ามเจรจาเรื่องความรักหรือเรื่องการเงิน

11) ฤกษ์ของการเสี่ยงโชค

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 23 สิงหาคม 2562 เริ่มประมูลทรัพย์แผ่นดิน หรือ สินค้าหนีภาษีฯ จะดีในวันนี้
 • 26 สิงหาคม 2562 ห้ามริเริ่ม เสี่ยงโชค หรือซื้อขายหุ้นเป็นปฐมฤกษ์

12) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 3 สิงหาคม 2562
 • 4 สิงหาคม 2562
 • 7 สิงหาคม 2562
 • 10 สิงหาคม 2562
 • 11 สิงหาคม 2562
 • 17 สิงหาคม 2562
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 24 สิงหาคม 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 31 สิงหาคม 2562

13) ฤกษ์เกี่ยวกับการฝึกกีฬา การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 7 สิงหาคม 2562  ห้ามสมัครสอบในวันนี้
 • 13 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มต้นฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหัก
 • 15 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มศึกษาทั้งศาสตร์ และศิลป์ทุกแขนง
 • 29 สิงหาคม 2562  ห้ามเริ่มศึกษาทั้งศาสตร์ และศิลป์ทุกแขนง

14) ฤกษ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร ธุรกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 5 สิงหาคม 2562  หลีกเลี่ยงการทำเอกสารเดินทาง
 • 7 สิงหาคม 2562  เลี่ยงทำธุรกรรมตราสารฯ ในวันนี้
 • 11 สิงหาคม 2562 เลี่ยงทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารฯ ในวันนี้
 • 19 สิงหาคม 2562  เลี่ยงการทำเอกสารเดินทาง
 • 25 สิงหาคม 2562  เลี่ยงการทำธุรกรรมตราสารฯ ในวันนี้

 


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

ติดตาม horoscope.trueid.net ได้ที่