รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนตุลาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 15 กันยายน 2565
 • 1,529

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2565 เดือนตุลาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนตุลาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 16 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 28 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 31 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,11,13,17,18
19,20,22,23,24,25,
27,29

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 20 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 24 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 31 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,3,6,7,8,10,11,13,15,16,17
19,22,23,25,27,28,29,30

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 20 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 24 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,3,6,7,8,10,11,13,15,16,17
19,22,23,25,27,28,29,30

 

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,11,13,14,15,16,
17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,
29,31,

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,13,14,17,18,19,
20,22,23,24,25,27,28,30,31,

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 24 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 31 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,11,13,14,15,16
17,18,19,20,22,23,25,27,29,30

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 24 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,11,13,15,16,17,18
19,20,22,23,25,27,29,30,31

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับค้าขาย ซื้อมาขายไป
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ทุกประเภท
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแปรรูป อาหารแปรรูป
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ  ทุกประเภท
 • 14 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนและการกู้
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที 
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสำนักงานทนายความ สำนักงานนักสืบ
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการและการโรงแรม
 • 28 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง งานโปรเจ็ค
 • 30 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
 • 31 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับรั้านกาแฟ คาเฟ่ขนาดเล็ก

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,11,13,16,17,18,
19,20,22,23,24,25,27,29,

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 10 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 18 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)
 • 28 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชายและหญิง)
 • 29 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน
2,3,6,7,8,11,13,14,16,17,19
20,22,23,24,25,27,31

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 24 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,10,13,17,18,19,20,
22,23,25,27,30,31,

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 16 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,17,18
19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy