รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี รายสัปดาห์ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 26 มีนาคม 2566
 • 294

     มาเช็คฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่  27 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์  27 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 30 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 1 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 2 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 28 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 1 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย
 • 2 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 1 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 2 เมษายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 1 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด
 • 2 เมษายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 28 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 30 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 1 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 2 เมษายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 1 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 2 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 1 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 2 เมษายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 1 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 2 เมษายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 1 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (เฉพาะผู้ชาย)10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 28 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 1 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 2 เมษายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 30 มีนาคม 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 31 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 1 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 2 เมษายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!