รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563 โดย ทีมงาน aดวง

 • 01 พฤศจิกายน 2563
 • 1,338

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า


2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย


3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน


4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกล

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่


6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 สามารถทำการได้
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 6 พฤศจิกายน 2563 สามารถทำการได้
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา


7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน


10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 8 พฤศจิกายน 2563 ไม่ควรขอความรักบทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนพฤศจิกายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

ฤกษ์ดี วันดี รายเดือน ฤกษ์เดือนพฤศจิกายน

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆหากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล