รีเซต

วันมงคลประจำเดือนกันยายน 2563 โดยแก้วตา เม้าท์ดวง

  • 03 กันยายน 2563
  • 829

วันมงคลประจำเดือนกันยายน 2563 โดยแก้วตา เม้าท์ดวง

เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ออกรถคันใหม่ หรือการไปสมัครงาน

  • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 - วันดิถีสิทธิโชค
  • วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 - วันดิถีมหาสิทธิโชค
  • วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 - วันดิถีอำมฤตโชค
  • วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 - วันดิถีมหาสิทธิโชค