รีเซต

วิธีแก้เคล็ด หากถูกทักว่าจะมีอายุสั้น โดย อ.นำ เสขบุคคล

  • 16 สิงหาคม 2564
  • 354

วิธีแก้เคล็ด หากถูกทักว่าจะมีอายุสั้น โดย อ.นำ เสขบุคคล

          เมื่อมีคนทักคุณว่าจะมีอายุสั้น หรือร่างกายไม่แข็งแรง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผลของเศษกรรมที่ทำมาในอดีต ส่งผลใหัสุขภาพร่างกายไม่ดี มีปัญหาทางด้านร่างกาย หากใครมีปัญหาเหล่านี้ ก็สามารถทำตามหัวข้อเหล่านี้ได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเอง จะได้ไม่เจ็บป่วย และสุขภาพแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยครับ

1. ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ 

  • ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง เมื่อจิตมีสมาธิย่อมเกิดปัญญา ส่งผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

2. ถวายสังฆทาน อาหาร หรือเครื่องนุ่งห่ม

  • เป็นบุญกุศลที่จะช่วยให้วิบากกรรม หรือสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่เคยทำมาเบาบางลงหรือหมดสิ้นไป

3. ทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

  • การทำบุญกับผู้ยากไร้ หรือสัตว์ที่เจ็บป่วย ผลบุญของการช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์จะส่งผลให้มีอายุยืนยาวและไร้โรคภัยหนัก ๆ

4. ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

  • ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด หรือจำนวนเท่าไร ทำตามกำลังทรัพย์ได้เลย ถือเป็นการช่วยต่ออายุสัตว์เหล่านั้น ส่งผลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้