รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนมกราคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 29 ธันวาคม 2563
 • 68,925

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนมกราคม  มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนมกราคม

ฤกษ์ดีวันดีเดือนมกราคม 2564

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 7 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 15 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 23 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 มกราคม 2564 สามารถทำการได้

 

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มกราคม 2564 สามารถทำการได้

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 9 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 11 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 14 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 28 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)   ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 9 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 11 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 14 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 21 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 28 มกราคม 2564 สามารถทำการได้

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 16 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 16 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 17 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 28 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 29 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 31 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • 4 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 8 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ

 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • 16 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 17 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 18 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • 21 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

 • 25 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • 28 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง
  ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 3 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 4 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 มกราคม 2564 สามารถทำการได้

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนมกราคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 3 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 8 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 9 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 16 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มกราคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มกราคม 2564 สามารถทำการได้

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!
เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล