รีเซต

วิธีบวงสรวงเทพยดาช่วงดวงกำลังตก โดย อ.นำ เสขบุคคล

  • 07 กรกฎาคม 2565
  • 317

วิธีบวงสรวงเทพยดาช่วงดวงกำลังตก โดย อ.นำ เสขบุคคล

          ในช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดี หรือดวงกำลังแย่ ดวงกำลังตก ควรทำจิตใจให้สงบ ถือศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมภาวนา หากมีเวลาให้ไปใส่บาตรด้วยอาหารสด ดอกไม้ น้ำ หรือถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทาน หากไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่วัดได้ ให้สมาทานศีลอยู่กับบ้าน ตั้งใจสมาทาน ไตรสรณคมน์ และศีล 5 ให้บริสุทธิ์ 

          หากมีโอกาสจัดหาบายศรีปากชาม 1 คู่ หรือดอกบัว 8 ดอก ไหว้พระที่หิ้งพระ หากขาดเหตุปัจจัยไม่มีหิ้งพระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพนับถือมากเป็นพิเศษ หรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เรามีความเคารพศรัทธาเลื่อมใส แล้วสมาทานศีล สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย สวดพระปริตร 7 ตำนาน 12 ตำนาน สวดยอดพระกัณฑ์ พระไตรปิฎก คาถาชินบัญชร ทำจิตให้เป็นกุศลคือให้เป็นสมาธิป ล่อยวางเรื่องความทุกข์และความเครียดต่าง ๆ ในชีวิตออกไปในขณะที่กำลังปฏิบัติธรรมภาวนานั้น 

          คาถาบทสำคัญในการบูชาดวง คือคาถาบูชาดวง หรือคาถาดวงพิชัยสงคราม เป็นการสวดบูชาดาวนพเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตา การสวดพระปริตรเป็นการแก้อาถรรพ์แก้วิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้าย แก้อาเพศแก้เหตุไม่ดีด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรจะช่วยกำจัดทุกข์และโศกโรคภัยต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย ดังนั้นการสวดบูชาพระปริตรจึงเท่ากับบูชาดาวนพเคราะห์ทั้งหลายและบูชาเทวดาทั้งหลายด้วย ก่อนสวดมนต์ภาวนาให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้สงบ อยู่กับบ้านสามารถทำได้

ช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดี หรือดวงกำลังตกควรทำอย่างไร?

  1. ถือศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมภาวนา

  2. ใส่บาตร ด้วยอาหารสด ดอกไม้ น้ำ

  3. ถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน

  4. ปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทาน

คาถาบทสำคัญ

  • คาถาบูชาดวง หรือคาถาดวงพิชัยสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตา

บทสวดคาถาบูชาดวงชะตา

" นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ "