รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ทีมงาน aดวง

 • 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • 3,938 3

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเดินทางไกล
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ  
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเริ่มงานใหม่ 
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 •  

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอความรัก
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563              ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอความรัก
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563              สามารถทำการได้
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอความรัก
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563              ไม่ควรขอความรัก

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ปี 2563งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscopeหากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล