รีเซต

5 วิธีสร้างกุศลบรรเทากรรมต่าง ๆ โดยอ.นำ เสขบุคคล

  • 23 มิถุนายน 2564
  • 147

5 วิธีสร้างกุศลบรรเทากรรมต่าง ๆ โดยอ.นำ เสขบุคคล

          วันนี้จะมาเล่าเรื่องสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือประสบอุบัติเหตุเลือดตกยางออก สูญเสียอวัยวะ เกิดปัญหาร่างกายไม่แข็งแรง มีความบกพร่องทางร่างกาย ถ้าว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นเพราะผลที่เคยทำผิดศีลข้อที่ 1 หรือที่เรียกว่า ปาณาติบาตกรรม

          เมื่อครั้งในอดีต อาจจะเป็นชาตินี้หรือผลจากชาติที่ผ่านมา ผลของเศษกรรมที่เคยเบียดเบียนสัตว์ ทำร้ายสัตว์ ทำให้ชีวิตสัตว์ตายตกไป ทำให้เกิดผลต่อร่างกายของบุคคลนั้น บางคนเจ็บป่วยหาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสมมุติฐานไม่ได้ บางคนเจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ ตลอด บางคนสูญเสียอวัยวะหรือพิการ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเศษของกรรมที่เคยทำไว้ทั้งสิ้น ในพระพุทธศาสนามีกล่าวถึงเรื่องกรรมและวิธีการทำกุศลเพื่อให้บรรเทาอกุศลกรรมในอดีต ดังนี้

1. การให้ชีวิตเป็นทาน

          คือการทำบุญปล่อยปลาหรือช่วยให้สัตว์รอดจากความตาย เช่น ปลาหน้าเขียงที่เขาต้องฆ่า หากเราช่วยเขาโดยการซื้อเขาไปปล่อย ทำให้ปลาเหล่านั้นต้องพ้นจากความตายในวันนั้นได้ หรือไถ่ชีวิตโคกระบือที่เขาต้องนำไปเข้าโรงฆ่าสัตว์ ด้วยกุศลและกรรมที่ช่วยให้สัตว์รอดตาย เท่ากับให้อายุ จึงมีผลทำให้อกุศลกรรมบางอย่างเบาบางลงได้

2. การบริจาคหรือถวายยารักษาโรค

          เพราะการทำให้คนหายจากความป่วยเจ็บไม่สบายเป็นกุศลชนิดหนึ่ง ในพระพุทธศาสนากล่าวว่าภิกษุได้ดูแลภิกษุผู้อาพาธย่อมมีกุศลบุญมาก ดังนั้นการบริจาคยารักษาโรคจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้บุคคลนั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

3. บริจาคโลงศพหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

          ทำบุญกับผู้ยากไร้อนาถา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่ช่วยทำให้อกุศลวิบากเบาบางลง

4. ถวายสังฆทาน และถวายพระพุทธรูป

          ผลบุญที่เกิดจากการถวายสังฆทานนั้นมีกุศลมาก มีกำลังมาก การทำบุญถวายพระพุทธรูปก็เช่นเดียวกัน เมื่อบุคคลผู้มีบุญย่อมเปลี่ยนวิบากให้เป็นกุศลคือได้รับผลเป็นความสุข

5. การทำบุญสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนา

          ก็ช่วยลดวิบากของกรรมได้ด้วยอานุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ กรรมบางอย่างอาจจะเบาบางลง เพราะเวลาสวดมนต์ถือศีลภาวนานั้น ศีลกุศล ภาวนากุศลจัดว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีกำลังมาก มีผลต่อสุขภาพร่างกาย เพราะคนที่ไม่ทำบาปย่อมไม่มีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในจิตใจ ความกังวลความวิตกจึงไม่มีเพราะไม่ได้ทำบาปทำกรรมที่ไม่ดีไว้ ทำให้สุขภาพจิตปลอดโปร่ง ผ่องใส

          ส่วนการภาวนาคือการทำสมาธิ ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะเมื่อลมหายใจเป็นระเบียบ ออกซิเจนเข้าไปในปอดมาก ๆ เมื่อลมหายใจดีแล้ว เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายก็ทำงานเป็นระเบียบ จึงทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ถ้าว่าโดยหลักของศาสนาศีลกุศลและภาวนากุศลมีกำลังมาก มีอานิสงส์มาก เมื่อมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วจึงทำให้บุคคลผู้นั้นมีความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นอยู่

          พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องสมุฏฐานของโลกไว้ 4 อย่าง คือ กรรม จิต อุตุ และอาหาร

  • โรคเกิดจากกรรมก็มี เช่นเคยทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ในอดีต หรือในปัจจุบันการกระทำของบุคคลผู้นั้นหักโหมงานหนักมากเกินไป พักผ่อนน้อย หาสารเคมีหรือสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้เจ็บป่วยได้
  • จิตสั่งให้ป่วยเพราะความวิตกกังวล ความเคร่งเครียด ภาระความรับผิดชอบที่หนักเกินไป บางคนคิดแง่ลบก็ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมไม่ได้เพราะจิตมันสั่งกาย
  • อุตุคืออากาศ เมื่อบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลต่อสุขภาพของคนและสัตว์ในโลก เช่นในตอนนี้ภาวะโรคโควิทที่ระบาดอยู่ในอากาศก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนและสัตว์ป่วย ไม่ใช่เป็นแค่เพียงกรรมอย่างเดียวเท่านั้น
  • อาหารคือสิ่งที่เรากินเข้าไป มันมีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายมีความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือแข็งแรง

          สาเหตุที่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือมีปัญหา นอกจากเพราะผลของกรรมแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสมุฏฐานของโรค 4 อย่างนี้ด้วย อาจเป็นเพราะผลของการกระทำสิ่งที่ไม่ดีมาในอดีต การแก้ไขหรือการทำบุญเสริมดวงในข้อข้างต้นจะช่วยได้ ผู้นั้นอาจจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ อานิสงส์ของคุณธรรมความดี บุญกุศล เพราะบุคคลที่ทำบุญหรือทำแต่ความดีจิตใจย่อมผ่องใส เบาสบาย เมื่อจิตใจร่าเริงเป็นกุศลย่อมส่งผลทำให้กายเบา และวิบากที่เกิดจากการทำดีย่อมส่งผลทำให้บุคคลนั้นได้รับสิ่งที่เป็นสุขสมหวังสมปรารถนา

          ดังนั้นเราจึงควรไม่ประมาท หมั่นสมาทานศีล สวดมนต์ ทำสมาธิไว้อยู่เสมอ จะช่วยทำให้วิบากกรรมบางอย่างที่หนัก ๆ กลายเป็นเบาลงหรือเป็นอโหสิกรรมไปได้