รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนกันยายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 18 สิงหาคม 2564
 • 34,106

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนกันยายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนกันยายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 7 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 12 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 30 กันยายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
  13, 14, 15, 16, 17, 18
  20, 21, 22, 23, 24, 25
  26, 28, 29,

 

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 13 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 กันยายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 7 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 9 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 10 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 12 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 30 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16
  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  24, 25, 26, 28, 29, 

 

4)  ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  13, 14, 15, 16, 
  17, 18, 19, 20
  21, 22, 25, 28, 29, 

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 9 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 10 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 23 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18
  21, 22, 24, 25, 26, 28, 29

 

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 10 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 12 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 13 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 17 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 18 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 24 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 25 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 28 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15,
  16, 19, 22, 26, 29, 30,

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 3 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 5 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 7 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 9 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 10 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 12 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 13 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 17 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 19 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21
  22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 9 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16
  18,19, 20, 21, 22, 25, 28, 29

 

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 9 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 12 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 13 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 23 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 กันยายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18
  19, 20, 21, 22, 
  24, 25, 26, 28, 29, 30

 

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 5 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 9 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 10 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 12 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 13 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 17 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 19 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 23 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 24 กันยายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 กันยายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18
  20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30

 

 


ให้ฤกษ์โดย ทีมงาน a ดวง

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!


เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล