รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 25 - 31 พฤษภาคม 2563 โดย ทีมงาน aดวง

 • 24 พฤษภาคม 2563
 • 2,037 2

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2563 
กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 25 - 31 พฤษภาคม 2563

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 30 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 30 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน


4)  ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 29 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 29 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 30 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 25 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 27 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 28 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 29 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนพฤษภาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscopeหากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล