รีเซต

4 วิธีทำบุญแผ่กุศลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ โดย อ.นำ เสขบุคคล

 • 28 มีนาคม 2566
 • 623

        ในบางครั้งของชีวิตอาจจะมีเหตุที่ทำให้ชีวิตมีปัญหา เกิดความยุ่งยากวุ่นวายเสียหายหรือเกิดเรื่องโกลาหลร้อนใจอาจจะเป็นเพราะ มีเจ้ากรรมนายเวร คอยติดตามหรือ คอยอาฆาตพยาบาทจึงทำให้วิถีชีวิต มีปัญหาและมีอุปสรรคต่างๆ ก็เป็นได้

 4 วิธีทำบุญแผ่กุศลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ โดย อ.นำ เสขบุคคล

4 วิธีทำบุญแผ่กุศลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ โดย อ.นำ เสขบุคคล

 

วิธีทำบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแบบเน้นๆ และให้ได้ผลเร็ว ได้แก่

 1. ถวายสังฆทาน มีข้าว น้ำ อาหารต่างๆ หรือจะเป็นยารักษาโรคก็ได้ การถวายสังฆทานมีผลมากมีอานิสงส์มาก ผลบุญกุศลจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อเขาได้รับบุญแล้วเขาจะได้อโหสิกรรมให้แก่เรา

 2. การถวายผ้าไตรจีวรเป็นอีกบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ทำให้ เกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ การถวายผ้าไตรจีวรนั้นมีอานิสงส์ทำให้เกิดความอิ่มเอิบบริบูรณ์ด้วยผิวพรรณวรรณะที่ดี หรือมีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม ดังนั้นเมื่อถวายผ้าไตรจีวรแล้วจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรคนจากความทุกข์ทั้งปวง

 3. การถวายพระพุทธรูป ก็จัดว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้น เปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาดังนั้นบุญการถวายพระพุทธรูปจึงให้ผลมากมีอานิสงส์มากเช่นกัน ทำให้เคราะห์กรรมบางอย่างที่นอกจากเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร พลอยหมดไปสิ้นไปได้อีกด้วย

 4. การไถ่ชีวิตโคกระบือหรือการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นปลาหน้าเขียง ในบุญข้อนี้เหมือนให้ชีวิตสัตว์ให้เขาได้มีอายุยืนต่อไป รอดพ้นจากความตาย วันนี้ก็มีอานิสงส์มากเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เช่นกัน มีผลทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างค่อยๆ หมดไปจากตัวเรา

เวลาทำบุญแล้วให้อธิษฐานว่า

 • “ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร คู่เวรคู่กรรมทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินกันมา
  ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดี ด้วยความตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดี
  ขอให้ท่านทั้งหลายที่รู้ในผลบุญแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว
  ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาในผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว
  จงได้รับรู้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ด้วยเถิด
  หากท่านทั้งหลายไม่สามารถอนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ได้
  ขอให้ท่านพญายมจงเป็นพยาน ในผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้
  หากท่านมีโอกาสได้พบกับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า
  ขอท่านได้โปรดบอกผลแห่งบุญนั้นที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว
  ให้เขาได้อนุโมทนา ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยเถิด
  ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้มีเวรแก่กันและกัน อีกต่อไปด้วยเถิด
  ขอให้เขาทั้งหลายจงมีความสุข และพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตุ “

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++