รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 19 - 25 กรกฎาคม 2564 โดย ทีมงาน a ดวง

 • 18 กรกฎาคม 2564
 • 268

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 19 - 25 กรกฎาคม 2564

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
 • 23 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
 • 25 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 23 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 25 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)  ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 22 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 20 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 22 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 23 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)


9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 22 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 25 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 19 กรกฏาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 20 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
 • 22 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
 • 24 กรกฏาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
 • 25 กรกฏาคม 2564 สามารถทำการได้ให้ฤกษ์โดย ทีมงาน a ดวง


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนกรกฎาคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

ฤกษ์ วันดี ฤกษ์รายเดือน

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล