รีเซต

เมื่อดาวพฤหัสโคจรแปรปรวนจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง? โดยอ.นำ เสขบุคคล

  • 08 พฤศจิกายน 2564
  • 180

เมื่อดาวพฤหัสโคจรแปรปรวนจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง? โดยอ.นำ เสขบุคคล

          วันนี้ดาวพฤหัสย้าย ลองมาเช็กกันเลยว่าจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง?

          ลักษณะการย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ส่งผลในด้านที่เป็นภาพลบค่อนข้างมาก เพราะเข้าไปอยู่ในบ้านของพระราหู ซึ่งหมายถึงนักเลง อันธพาล คนหัวร้อน ดังนั้นอาจส่งผลให้ครู พระ แพทย์หรือหมอ ตกอยู่ในสถานะที่ไม่ดี ทำผิดศีลธรรมคุณธรรมต่าง ๆ รวมถึงนักบวช นักปฏิบัติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ก็จะตกอยู่ในภาพลบ มีความเสื่อมเสียหรือตกเป็นข่าวที่เสื่อม

          เนื่องจากดาวพฤหัสบดีมีการโคจรอย่างแปรปรวน จึงส่งผลกระทบกับการศึกษา วัฒนธรรม ศีลธรรมก็จะด่างพร้อยไปด้วย แถมยังมีดาวราหูทำมุมในทางที่ไม่ดีอีก จึงทำให้อบายมุข สิ่งเสพติด การพนัน การถูกหลอกถูกโกงมีมากมายด่านเดือนในสังคม

          อีกทั้งยังมีผลทำให้เกิดความใจร้อนบุ่มบ่าม เห็นภาพของคนทะเลาะกัน ทำร้ายกันมากมาย เป็นข่าวในสังคม อีกทั้งภัยธรรมชาติก็มีมากด้วยเช่นเดียวกัน ราหูคือลมพายุ คืออารมณ์ร้อน นักเลง อันธพาล ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเกิดมากขึ้น ผู้คนต่างแก้ปัญหาด้วยอารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผล รวมไปถึงภาวะการแพร่ระบาด การติดเชื้อต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นได้มากเหมือนเป็นอัตราทวีคูณ

          ดังนั้นเราจึงต้องดูแลตัวเองให้ดี ๆ ใจเย็น ใช้เหตุผลให้มากขึ้น อย่าตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือความใจร้อน เพราะจะนำมาซึ่งทุกข์โทษภัยอันตราย และหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเพื่อทำให้จิตใจเยือกเย็น ทำสมาธิให้มากขึ้นเพราะจะได้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว และมีความสงบ ก็ย่อมทำให้เกิดปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คลี่คลายลงตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น พบกัลยาณมิตรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผล เพราะจะช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดลบ การกระทำแบบลบให้เราไปได้ในทิศทางที่บวก และไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เพราะมีโอกาสจะถูกหลอกลวง ถูกโกงหรือถูกทำให้เสียหายได้ "ชีวิตคือความไม่ประมาท หากคุณธรรม ความดี ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ"