ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 18 - 24 พฤษภาคม 2563 โดย ทีมงาน aดวง

 • 17 พฤษภาคม 2563
 • 1,837 2

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24  พฤษภาคม 2563 
กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดี ดูฤกษ์ ฤกษ์มงคล

 ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 18 - 24 พฤษภาคม 2563

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
 • 24 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 
 • 22 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเดินทางไกล 
 • 24 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 24 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้


6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 24 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ 

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 18 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 20 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 21 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรขอความรัก

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนพฤษภาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ

มงคลตลอดปี สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563งานดี เงินเยอะ รักรุ่ง โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscopeหากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล