รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนมิถุนายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 88,900 1

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนมิถุนายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ วันดี ฤกษ์รายเดือน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 8 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 17 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 21 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่

ไม่สามารถทำได้ในวัน
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 9 ,10,12
13 ,16 ,18 , 19 , 20 , 22 , 23 
24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23
24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 4 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 8 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 21 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 22 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 24 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 29 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

2 , 3 , 5 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15 , 16
17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 26 , 28 , 30  

 

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 18 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง
 • 24 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทาง

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13
15 , 16 , 17, 
19 , 20 , 21 , 22 , 23
25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 4 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 15 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 27 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 28 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16,
19, 23, 
26, 29, 30, 

 

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 24 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
13 , 15 , 16, 
17 , 18 , 19 , 20 , 22
23 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 4 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 13 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 15 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 17 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 18 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 20 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 21 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 22 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 27 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 28 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 29 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

ไม่สามารถทำได้ในวัน

2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 16

19 , 23 , 24 , 26 , 30

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ไม่สามารถทำได้ในวัน

2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30,

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 22 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 24 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 27 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 16 , 17
18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 26 , 28 , 30 

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 6 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 8 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 15 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 18 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 24 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 27 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มิถุนายน 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 

 

------------------------------------------------------

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล