รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนตุลาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 22 กันยายน 2563
 • 12,070 2

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2563 เดือนตุลาคม  มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนตุลาคม

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์รายเดือน ฤกษ์เดือนตุลาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนตุลาคม   ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 3 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 8 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 16 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 18 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 24 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 25 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 16 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้ 
 • 18 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 24 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้ 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนตุลาคม  ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)  ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 3 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 5 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 8 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 15 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 18 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้ 
 • 23 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 25 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 ตุลาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 24 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 30 ตุลาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์รายเดือน ฤกษ์เดือนตุลาคม

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 3 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 15 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 31 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 3 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดกิจการของมือสอง รับซื้อของเก่า โรงรับจำนำ
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 8 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ  
 • 16 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 18 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี 
 • 24 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ 
 • 25 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ  
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดกิจการของมือสอง รับซื้อของเก่า โรงรับจำนำ
 • 31 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดกิจการของมือสอง รับซื้อของเก่า โรงรับจำนำ

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 3 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 24 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 3 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 11 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 18 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนตุลาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 2 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 3 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 5 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 11 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 22 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 ตุลาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 31 ตุลาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก


ดย ทีมงาน a ดวง

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563 มงคลตลอดปี โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope


กระเป๋าสตางค์สีดูดทรัพย์ ตามวันเกิด 2563 / 2020 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน โดย TrueID Horoscope

สีกระเป๋า

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล