รีเซต

เทพประจำตัว ตามวันเกิด ของคุณคือองค์ไหนกันนะ?

  • 15 กันยายน 2564
  • 1,263

    เทพประจำตัว ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน ของคุณคือเทพองค์ใดบ้าง? ไปดูกันเลยค่ะ

 

วันอาทิตย์​

    พระอินทร์ คือเทวราชา ทรงเป็นประมุขแห่งทวยเทพและประธานเทวสภา มีอำนาจหน้าที่ปกครอง ควบคุม ธำรง รักษา และบำรุงสวรรคโลกและมนุษยโลก พระอินทร์มีกายสีเขียวรังสีเป็นสีทอง พระหัตถ์ทรงอาวุธประจำกายได้แก่วชิราวุธ คือ วัชระ (สายฟ้า) ทรงพาหนะคือช้างเอราวัณมีสามเศียร

 

วันจันทร์

    พระแม่ลักษมี ทรงเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นพระมเหสีและศักติ (พลัง) ของพระวิษณุนารายณ์ พระองค์เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรเมื่อครั้งสร้างโลก

 

วันอังคาร

    พระขันทกุมาร หรือพระกุมารการติเกยะ เป็นเทพเจ้าแห่งการสงคราม เป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์ เป็นพระโอรสของพระศิวะ (พระอิศวร) และพระแม่ปารวตี (พระแม่อุมาเทวี) ทรงเป็นพระเชษฐาของพระพิฆเนศ ทรงนกยูงปารวาณีเป็นพาหนะ และเป็นเทพประจำทิศใต้

    เทพหนุมาน เป็นอวตารของพระอิศวรซึ่งเกิดในครรภ์ของนางอัจนา เป็นเทพผู้ทรงฤทธิ์ มีพละกำลังมหาศาล เหาะเหินเดินอากาศว่องไวปานสายลม ทรงเป็นทหารเอกของพระราม (อวตารของพระนารายณ์) มีความภักดีอันมั่นคงและบริสุทธิ์

วันพุธ

    พระพรหมนารถฤๅษี หรือ พระฤๅษีนารอด เป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ทรงกำเนิดจากเศียรที่ห้าของพระพรหม เป็นทูตเอกของสวรรค์ และเป็นผู้สร้างวีณา (พิณน้ำเต้า)

 

วันพฤหัส

    พระพรหมเป็นหนึ่งในตรีเทพสูงสุด เป็นเทพผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง มีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์หรือห่าน พระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้

 

 

วันศุกร์

    พระกฤษณะ รูปอวตารของพระวิษณุ เป็นบุตรคนที่แปดของนางเทวกีกับพระวสุเทพ มีพี่ชาย (บุตรคนที่เจ็ด) ชื่อพลรามซึ่งเป็นอวตารของพญาอานันตนาคราช ในวัยเด็กพระวสุเทพต้องลักลอบเอาพระกฤษณะไปฝากให้โคบาลชื่อนันทะและนางยโศธาเลี้ยงในหมู่บ้านโคกุลนอกนครมถุรา เพื่อหนีจากกังสะผู้ก่อกบฏ (อนุชาของนางเทวกี) พระกฤษณะจึงมีอีกพระนามว่า โควินทะ (ผู้ให้ความสุขแก่วัว) ทรงโปรดเครื่องดนตรีขลุ่ย พระกฤษณะมีบทบาทสำคัญในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียและทรงเป็นต้นกำเนิดของคัมภีร์ภควัทคีตาหนึ่งในคัมภีร์สำคัญของคัมภีร์พระเวท

 

วันเสาร์

    พระแม่อุมา หรือ พระแม่ปารวตี เป็นหนึ่งในสามของตรีศักติหรือตรีเทวี ซึ่งประกอบด้วย พระแม่อุมา เทวีแห่งพลังอำนาจ, พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรือง และพระแม่สุรัสวตี เทวีแห่งความรู้ พระนางเป็นชายาของพระศิวะ เป็นมารดาของพระกุมารการติเกยะ (พระขันทกุมาร) และพิฆเนศ มีร่างอวตารถึง 9 ปาง (นวทุรคา)

    พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ เป็นหนึ่งในตรีเทพสูงสุด ประทับอยู่ ณ เกษียรสมุทร (นารายณ์ แปลว่า ผู้ที่เคลื่อนไปในน้ำ) ผู้ธำรงรักษาจักรวาล พระองค์มีอวตารหลายปางที่เป็นที่รู้จัก (เช่น พระราม และพระกฤษณะ) เพื่อพิทักษ์และปกป้องธรรม ในโลกยามที่ถูกทำลาย ทรงมีเทวานุภาพขจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์ทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิต ทรงบันดาลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ อสูรและเหล่ามารทุกตนล้วนแล้วแต่เกรงกลัวอานุภาพแห่งพระองค์ ทรงมีพญาครุฑเป็นพาหนะ ทรงอาวุธ คือ สังข์ จักร ตรี และ คทา