รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 111,371 4

     การเลือก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา พลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อมงคลสำหรับคุณค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อมงคล สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

วิธีตั้งชื่อมงคล ตามวันเกิด อักษรไหนดี กาลกิณี


การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันจันทร์


หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร   ก ข ค ฆ ง
 • อายุ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี   ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ  ย ร ล ว
 • มนตรี   ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี  ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย เกิดวันจันทร์ พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ ความหมาย ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กฤต อ่านว่า กริด ความหมาย กระทำแล้ว
 • คมกฤช อ่านว่า คม-กริด ความหมาย คมของกริช
 • จรัล อ่านว่า จะ-รัน ความหมาย เที่ยวป่า
 • จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด ความหมาย อาวุธของแว่นแคว้น
 • ฉัตรบรรณ อ่านว่า ฉัด-ตะ-บัน ความหมาย ต้นตีนเป็ด
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด ความหมาย ฝูงชน ประชากร
 • ชยธน อ่านว่า ชะ-ยะ-ทน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ


 • ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน ความหมาย ทรงชัย
 • ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล
 • ณพล อ่านว่า นะ-พน ความหมาย มีพละกำลังดี
 • ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง ความหมาย การรบ
 • ณัช อ่านว่า นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
 • ตฤณ อ่านว่า ตริน ความหมาย หญ้า
 • ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน ความหมาย สร้างทรัพย์สิน
 • ธนนท์ปภพ อ่านว่า ทะ-นน-ปะ-พบ ความหมาย ยินดีมั่นคงในโลก 
 • ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด ความหมาย เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์


 • นนทนัตถ์ อ่านว่า นน-ทะ-นัด ความหมาย ทรัพย์เป็นที่น่ายินดี ชื่นชมในทรัพย์
 • นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
 • นฤพัทธ์ อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน
 • นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ
 • นัทธ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ขันเกลียว ผูกพัน
 • นัทธ์ฐภัค อ่านว่า นัด-ถะ-พัก ความหมาย ผูกพันกับความมั่นคงและมีโชคดี
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทพน อ่านว่า นัน-ทะ-พน ความหมาย ป่าอันน่ารื่นรมย์
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • ปณัย อ่านว่า ปะ-ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ


 • ปวร อ่านว่า ปะ-วอน ความหมาย ผู้ประเสริฐ
 • ปัญญ์ อ่านว่า ปัน ความหมาย มีปัญญา
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปัถย์ อ่านว่า ปัด ความหมาย ผู้เหมาะสม
 • พงศ์พัฒน์ อ่านว่า พง-พัด ความหมาย ดำรงเชื้อสาย
 • พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด ความหมาย เชื้อสายผู้มีอำนาจ
 • พชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน ความหมาย แข็งแกร่งดุจเพชร
 • พรรธน์สพล อ่านว่า พัด-สะ-พน ความหมาย กำลังแข็งแกร่งและเจริญ
 • พหลวัศ อ่านว่า พะ-หน-ละ-วัด ความหมาย มีอำนาจมาก
 • พัทธนน อ่านว่า พัด-ทะ-นน ความหมาย เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความน่ายินดี


 • ภคภณ อ่านว่า พะ-คะ-พน ความหมาย มีโชคด้านคำพูด
 • ภพสรรค์ อ่านว่า พบ-สัน ความหมาย สร้างภพ สร้างโลก
 • ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
 • รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน ความหมาย การรบ นักรบ
 • วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน ความหมาย ประเสริฐและเป็นที่รัก 
 • วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด ความหมาย ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
 • วรธร อ่านว่า วอ-ระ-ทอน ความหมาย คงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
 • วรธันย์ อ่านว่า วอ-ระ-ทัน ความหมาย เป็นคนดีและมีโชค
 • วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน ความหมาย มีใจประเสริฐ
 • วรวรรธน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด ความหมาย มากด้วยความดี


 • วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด ความหมาย ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 • วัฒนชัย อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-ไช ความหมาย ชนะด้วยความเจริญ
 • สรรพวัต อ่านว่า สับ-วัด ความหมาย มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ
 • สหัสวัต อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด ความหมาย ผู้เรืองอำนาจ
 • หรรษธร อ่านว่า หัด-สะ-ทอน ความหมาย ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์ 
 • หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด ความหมาย น่าชื่นชมยินดี
 • อนณ อ่านว่า อะ-นน ความหมาย ผู้ไม่มีหนี้
 • อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก ความหมาย หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
 • อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ ความหมาย ทะเล,มหาสมุทร
 • อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน ความหมาย ผู้ยินดีในประโยชน์

 

รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันจันทร์ พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กชพร อ่านว่า กด - ชะ - พอน ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
 • กชพรรณ อ่านว่า กด - ชะ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณดุจดอกบัว
 • กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน ความหมาย หญิงงามดุจดอกบัว
 • กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน ความหมาย ทองประเสริฐ
 • กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน ความหมาย ทองประเสริฐ
 • กมลฉันท์ อ่านว่า กะ-มน-ฉัน ความหมาย ความพอใจ
 • กรภัทร์ อ่านว่า กอ - ระ - พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กรภัทร อ่านว่า กอน-พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กัญญพัชร อ่านว่า กัน - ยา - พัด ความหมาย หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร


 • กันต์กมล อ่านว่า กัน - กะ - มน ความหมาย มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
 • กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ทัย ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
 • กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กัลยวรรธน์ อ่านว่า กัน - ยะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยสิริมงคล
 • คนธรส อ่านว่า คน-ทะ-รด ความหมาย น้ำหอม
 • จรรยมณฑน์ อ่านว่า จัน - ยะ - มน ความหมาย ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
 • จรรยมณฑน์ อ่านว่า จัน-ยา-มน ความหมาย ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
 • จรรย์วรท อ่านว่า จัน-วะ-รด ความหมาย มีกิริยาที่ประเสริฐ
 • จันทรรัตน์ อ่านว่า จัน-ทระ-รัด ความหมาย ไข่มุก
 • ชนมน อ่านว่า ชะ - นะ - มน ความหมาย ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน


 • ชนวรรณ อ่านว่า ชะ - นะ - วัน ความหมาย ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
 • ณหทัย อ่านว่า นะ - หะ - ไท ความหมาย หัวใจแห่งความรู้
 • ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท ความหมาย หัวใจแห่งความรู้
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด - ถะ - วัน ความหมาย ผิวพรรณของนักปราชญ์
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฐมน อ่านว่า นัด - ถะ - มน ความหมาย ดวงใจของนักปราชญ์
 • ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด - วะ - ลัน ความหมาย เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
 • ดรัลพร อ่านว่า ดะ - รัน - พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ
 • ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ


 • ทรงอัปสร อ่านว่า ทรง-อัป-สอน ความหมาย รูปงามดั่งนางฟ้า
 • ทักษพร อ่านว่า ทัก - สะ - พอน ความหมาย ผู้ฉลาดและประเสริฐ
 • ธนมวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน ความหมาย มีผิวพรรณสวยงาม
 • ธมน อ่านว่า ทะ - มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
 • ธมนวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน ความหมาย มีผิวพรรณสวยงาม
 • ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ - มน - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงาม
 • ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน - ทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธวัลพร อ่านว่า ทะ - วัน - พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • ธัญกร อ่านว่า ทัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล
 • ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน - ยะ - รัด ความหมาย รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ


 • ธัญธร อ่านว่า ทัน - ยะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธัญมล อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย มีใจดียิ่ง
 • ธัญลักษณ์ อ่านว่า ทัน - ยะ - ลัก ความหมาย ลักษณะแห่งโชค ลักษณะแห่งสิริมงคล
 • ธันยชนก อ่านว่า ทัน - ยะ - ชะ - นก ความหมาย ให้เกิดโชคดี
 • ธันยชนก อ่านว่า ธัน-ยะ-ชะ-นก ความหมาย ให้เกิดโชคดี
 • ธันยพร อ่านว่า ทัน - ยะ - พอน ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
 • ธันยมนย์ อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
 • นพร อ่านว่า นะ - พอน ความหมาย เด่นที่สุดทางความรู้
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีสิริมงคลและความรู้
 • นภัส อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย ฟ้า สวรรค์


 • นภัสร อ่านว่า นะ - พัด - สอน ความหมาย แสงบนท้องฟ้า
 • นรกมล อ่านว่า นอ - ระ - กะ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นลพรรณ อ่านว่า นน - ละ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
 • นลัทพร อ่านว่า นะ - ลัด - ทะ - พอน ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นัทธมน อ่านว่า นัด-ธะ-มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นันทนัช อ่านว่า นัน - ทะ - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข


 • นันทัชพร อ่านว่า นัน - ทัด - ชะ - พอน ความหมาย คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
 • นัยน์ปพร อ่านว่า ไน - ปะ - พอน ความหมาย ตาสวย ตาดี
 • นัยน์ภัค อ่านว่า ไน - ยะ - พัก ความหมาย ตาสวย
 • ปณตพร อ่านว่า ปะ-นด-พอน ความหมาย การน้อมไหว้อันประเสริฐ
 • ปภัสสร อ่านว่า ปะ - พัด - สอน ความหมาย แสงสว่าง
 • ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน ความหมาย แสงสว่าง
 • ปวรรัตน์ อ่านว่า ปะ-วอน-รัด ความหมาย รัตนะอันประเสริฐ
 • ปัญญพัฒน์ อ่านว่า ปัน - ยะ - พัด ความหมาย เจริญด้วยปัญญา
 • ปัณณพร อ่านว่า ปัน - นะ - พอน ความหมาย ประเสริฐทางหนังสือ
 • ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน ความหมาย ประเสริฐทางหนังสือ


 • ปัทมกร อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - กอน ความหมาย มืองามดังดอกบัว คือชื่อพระลักษมี เทวีแห่งโชค
 • พนัชกร อ่านว่า พะ - นัด - ชะ - กอน ความหมาย มีมืองามดังดอกบัว
 • พรกรัณย์ อ่านว่า พอน - กะ - รัน ความหมาย มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
 • พรนภัส อ่านว่า พอน - นะ - พัด ความหมาย พรสวรรค์ ฟ้างาม
 • พรรณกร อ่านว่า พัน - นะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
 • พรรณธร อ่านว่า พัน - นะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
 • พรรณปพร อ่านว่า พัน-ปะ-พอน ความหมาย มีผิวพรรณประเสริฐ
 • พรรณพนัช อ่านว่า พัน - พะ - นัด ความหมาย ผิวพรรณดุจดอกบัว
 • พรรณภัค อ่านว่า พัน - นะ - พัก ความหมาย มีผิวพรรณงาม
 • พรรณภัทร อ่านว่า พัน - นะ - พัด ความหมาย มีผิวพรรณงาม


 • พรรณวรท อ่านว่า พัน-วะ-รด ความหมาย การให้พรเรื่องผิวพรรณงาม
 • พรลภัส อ่านว่า พอน - ละ - พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
 • พลอยรัตน์ อ่านว่า พลอย-รัด ความหมาย ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
 • ภคนันท์ อ่านว่า พะ - คะ - นัน ความหมาย ยินดีในโชคหรือสิริมงคล
 • ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน ความหมาย มีโชคเป็นพร
 • ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน ความหมาย มีโชคเป็นพร
 • ภรณ์ชนก อ่านว่า พอน-ชะ-นก ความหมาย การเลี้ยงดูบิดา
 • วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด ความหมาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
 • วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน ความหมาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
 • วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร


 • วลัยกร อ่านว่า วะ-ไล-กอน ความหมาย กำไลข้อมือ
 • หทัยภัทร อ่านว่า หะ-ไท-พัด ความหมาย จิตใจที่ดีงาม
 • หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด ความหมาย แก้วใจ
 • อนัญพร อ่านว่า อะ-นัน-ยะ-พอน ความหมาย ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า

 

คลิกดู ชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล