รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 71,600 1

     การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

ตั้งชื่อมงคล ตามวันเกิด คนเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลผู้หญิง ชื่อมงคลผู้ชาย เปลี่ยนชื่อมงคล ชื่อไหนความหมายดี

การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร  อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อายุ  ก ข ค ฆ ง
 • เดช  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูละ    ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ    บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี  ย ร ล ว   
 • กาลกิณี ศ ส ษ ห ฬ ฮ

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย ของผู้เกิด วันอาทิตย์ และความหมาย

 • กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กรฤต อ่านว่า กอ - ระ - ริด ความหมาย สุกสว่างด้วยรัศมี
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด - ตะ - นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤติธี อ่านว่า กริด - ติ - ที ความหมาย นักปราชญ์
 • กวินท์ อ่านว่า กะ - วิน ความหมาย จอมกวี
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ - วี - วัด ความหมาย กวี ผู้เจริญ
 • กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ
 • กันต์ดนัย อ่านว่า กัน - ดะ - ไน ความหมาย ลูกผู้เป็นที่รัก
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน - ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน - ตะ - พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันตภณ อ่านว่า กัน - ตะ - พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี


 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน - ติ - นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • การัณย์ อ่านว่า กา - รัน ความหมาย หน้าที่การงาน
 • การิน อ่านว่า กา - ริน ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กระทำ
 • กิตติธร อ่านว่า กิด - ติ - ทอน ความหมาย ทรงเกียรติ
 • กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด - ติ - พิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
 • เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย
 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า
 • คณาธิป อ่านว่า คะ - นา - ทิบ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คิรากร อ่านว่า คิ - รา - กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี


 • คีรี อ่านว่า คี - รี ความหมาย ภูเขา
 • คีรีภัทร อ่านว่า คี-รี-พัด แปลว่า เจริญดั่งภูเขา
 • คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี
 • จารุกิตติ์ อ่านว่า จา - รุ - กิด ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
 • จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
 • จิณณะ อ่านว่า จิน - นะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
 • จิตรภณ อ่านว่า จิด - ตระ - พน ความหมาย พูดดี พูดไพเราะ
 • จิรกร อ่านว่า จิ - ระ - กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ - ระ - กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จิรณัฐ อ่านว่า จิ - ระ - นัด ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน


 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ - ระ - ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรภัทร อ่านว่า จิ - ระ - พัด ความหมาย ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
 • จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ - รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • จิรายุ อ่านว่า จิ - รา - ยุ ความหมาย มีอายุยืน
 • จุลินทร์ อ่านว่า จุ - ลิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด - นิ - พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
 • ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย


 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ
 • ชวิน อ่านว่า ชะ - วิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
 • ชัชชน อ่านว่า ชัด-ชน แปลว่า นักสู้
 • ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
 • ชัยกร อ่านว่า ไช - ยะ - กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา - นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชินภัทร อ่านว่า ชิน - นะ - พัด ความหมาย ได้รับชัยชนะและสิริมงคล
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ - ติ - พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • ชุติวัต อ่านว่า ชุ - ติ - วัด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช - ยะ - วัด ความหมาย มีความเจริญอันประเสริฐ


 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ - ติ - พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ - พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 • ณวัฒน์ อ่านว่า นะ - วัด ความหมาย เจริญงอกงามทางความรู้
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด - ถะ - กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด - ถะ - ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด - ถะ - พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐดนัย อ่านว่า นัด - ดะ - ไน ความหมาย บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด


 • ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด - ถะ - รัด ความหมาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด - ถะ - วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐวีร์ อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • ณัทธร อ่านว่า นัด-ทอน แปลว่า ทรงความรู้
 • ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สอน แปลว่า มีตนเองเป็นที่พึ่ง
 • เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช
 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน แปลว่า คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน - ยา - กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • เตวิช อ่านว่า เต - วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ


 • ถวิต อ่านว่า ถะ - วิด ความหมาย สรรเสริญ ชมเชย
 • ทยากร อ่านว่า ทะ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทยาวีร์ อ่านว่า ทะ - ยา - วี ความหมาย ผู้มีความเมตตากรุณา
 • ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ - วี - รัด ความหมาย สมบัติมาก
 • ทาวัต อ่านว่า ทา - วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิฐินันท์ อ่านว่า ทิ - ถิ - นัน ความหมาย ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
 • ทินกร อ่านว่า ทิน - นะ - กอน ความหมาย พระอาทิตย์
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน - นะ - กริด ความหมาย กลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินภัทร อ่านว่า ทิน - นะ - พัด ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทีฆายุ อ่านว่า ที - คา - ยุ ความหมาย อายุยืนยาว


 • ทีปกร อ่านว่า ที - ปะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ธชรัฐ อ่านว่า ทะ - ชะ - รัด ความหมาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ - นะ - กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ - นะ - เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ - นะ - วัด ความหมาย ความเจริญด้วยทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ - นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ให้ทรัพย์สมบัติ
 • ธนันดร อ่านว่า ทะ - นัน - ดอน ความหมาย ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
 • ธนัยนันท์ อ่านว่า ทะ - ไน - นัน ความหมาย ยินดีในทรัพย์สมบัติ


 • ธนากร อ่านว่า ทะ - นา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนิน อ่านว่า ทะ - นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ - ระ - นิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
 • ธรรมภณ อ่านว่า ทำ - พน ความหมาย ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ - รา - ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ - ริด - ติ - พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธามัน อ่านว่า ทา - มัน ความหมาย อาณาจักรเทพเจ้า
 • ธายุกร อ่านว่า ทา - ยุ - กอน ความหมาย ผู้ให้ ผู้ใจกว้าง
 • ธาราคม อ่านว่า ทา - รา - คม ความหมาย ฤดูฝน
 • ธารางกูร อ่านว่า ทา - ราง - กูน ความหมาย หยาดฝน


 • ธารินทร์ อ่านว่า ทา - ริน ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
 • ธาวิต อ่านว่า ทา - วิด ความหมาย บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธาวิน อ่านว่า ทา - วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธิติกร อ่านว่า ทิ - ติ - กอน ความหมาย สร้างความเพียรความดีและอดทน
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ - ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธีทัต อ่านว่า ที - ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีรกุล อ่านว่า ที - ระ - กุน ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • ธีร์ธวัช อ่านว่า ที - ทะ - วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
 • ธีรนัย อ่านว่า ที - ระ - ไน ความหมาย นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
 • ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที - ระ - พิด ความหมาย นักปราชญ์


 • ธีรเมท อ่านว่า ที - ระ - เมด ความหมาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
 • ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที - ระ - วัด ความหมาย เจริญเหมือนนักปราชญ์
 • ธีรวีร์ อ่านว่า ที - ระ - วี ความหมาย วีระบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ
 • ธีระ อ่านว่า ที - ระ ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรัช อ่านว่า ที - รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที - รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • ธีราทร อ่านว่า ที - รา - ทอน ความหมาย เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน - ระ - วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • นครินทร์ อ่านว่า นะ - คะ - ริน ความหมาย เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ - คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา


 • นภนต์ อ่านว่า นะ - พน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นภัทร อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นรธิป อ่านว่า นอ - ระ - ทิบ ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นรภัทร อ่านว่า นอ - ระ - พัด ความหมาย คนผู้ดีงาม คนเจริญ
 • นวิน อ่านว่า นะ - วิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
 • นัทธ์พิรดา อ่านว่า นัด-พิ-ระ-ดา แปลว่า ผูกพันกับความกล้าหาญ และความสุข
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด - ทะ - วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน - ทะ - พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นิธาน อ่านว่า นิ - ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ - ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์


 • นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ - พิด ความหมาย ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ - พิด - พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • นิรภัฏ อ่านว่า นิ - ระ - พัด ความหมาย มั่นคง แข็งแกร่ง
 • ปกรณ์ อ่านว่า ปะ - กอน ความหมาย คัมภีร์
 • ปกรณ์เกียรติ อ่านว่า ปะ - กอน - เกียด ความหมาย พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
 • ปณัย อ่านว่า ปะ - ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ
 • ปณัยกร อ่านว่า ปะ - ไน - กอน ความหมาย ที่ให้ความรัก คำสรรเสริญ
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะ - นิ - ทิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ - ทา - นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ - พาน ความหมาย พูดเก่ง


 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ - พา - วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภิณวิทย์ อ่านว่า ปะ - พิน - วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ - พิน - วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ปรวีร์ อ่านว่า ปะ - ระ - วี ความหมาย ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
 • ประไณย อ่านว่า ประ - ไน ความหมาย ผู้ว่านอนสอนง่าย
 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ - ดิ - พัด ความหมาย เสน่หา
 • ปรานต์ อ่านว่า ปราน ความหมาย ที่สุด
 • ปรินทร อ่านว่า ปะ - ริน - ทอน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปรีดิท อ่านว่า ปรี - ดิด ความหมาย เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
 • ปรีดิพัทธ์ อ่านว่า ปรี - ดิ - พัด ความหมาย เนื่องด้วยความยินดี ผูกพันด้วยความยินดี


 • ปรีดิวัฒน์ อ่านว่า ปรี - ดิ - วัด ความหมาย สิ่งเสริมความยินดี
 • ปวินท์ อ่านว่า ปะ - วิน ความหมาย ได้รับ ประสบ
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน - นะ - ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปัณณธร อ่านว่า ปัน - นะ - ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน - นะ - วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปิติภัทร อ่านว่า ปิ - ติ - พัด ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ
 • ปิยดนัย อ่านว่า ปิ - ยะ - ดะ - นัย ความหมาย ลูกรัก บุตรอันเป็นที่รัก
 • ปิยะวัฒน์ อ่านว่า ปิ - ยะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ - ริด ความหมาย ความเจริญ ความงอกงาม
 • พีราวัชร อ่านว่า พี-รา-วัด แปลว่า กล้าหาญดั่งเพชร 


 • ภัณนวรจน์ อ่านว่า พัน-นะ-วะ-รด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยคำพูดใหม่ๆ
 • ภาณุภัทร อ่านว่า พา-นุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
 • วิธญา อ่านว่า วิด-ทะ-ยา แปลว่า ประเภทของความรู้
 • อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
 • อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง 
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่


รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันอาทิตย์ พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง
 • กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี ความหมาย รัศมีแห่งพระอาทิตย์
 • กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล
 • เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา ความหมาย มีความเกษมสันต์
 • จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา


 • ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ ความหมาย ยอดเป็นดี วิเศษ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด-ทะ-ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ดลปพร อ่านว่า ดน-ปะ-พอน แปลว่า บันดาลให้เกิดสิริมงคล 


 • ทรรวรีก์ อ่านว่า ทัน-วะ-รี ความหมาย ชื่อพระอินทร์
 • เทวิกา อ่านว่า เท-วิ-กา ความหมาย เทพธิดา
 • ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
 • ธัญวรินทร์ อ่านว่า ทัน-วะ-ริน แปลว่า โชคดีและประเสริฐยิ่ง 
 • ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี แปลว่า มีโชคและมีความกล้า
 • ธาริกา อ่านว่า ทา-ริ-กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นภาธร อ่านว่า นะ-พา-ทอน แปลว่า มั่นคงดั่งท้องฟ้า 
 • นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา ความหมาย ความใหม่ ความสดชื่น


 • นัทธ์ณมน อ่านว่า นัด-นะ-มน แปลว่า ผูกพันด้วยใจ
 • นันท์ชวัล อ่านว่า นัน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองน่ายินดี
 • นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม
 • นิรณา อ่านว่า นิ-ระ-นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรภัฎ อ่านว่า นิ-ระ-พัด ความหมาย มั่นคง แข็งแกร่ง
 • บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจ
 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี-ยา-ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
 • ปัณณ์ทิชา อ่านว่า ปัน-ทิ-ชา แปลว่า ผู้เกิดสองครั้งในความรู้


 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปรมา อ่านว่า เปร-มา ความหมาย รัก
 • พรรษสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า ฝนทิพย์
 • พิชามญชุ์ อานว่า พิ-ชา-มน ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้
 • เพ็ญนีติ์ อ่านว่า เพ็น-นี ความหมาย แสงจันทร์นำทาง
 • ภควรรณ อ่านว่า พะ-คะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณดีมีโชคลาภ
 • รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
 • อมลณดา อ่านว่า อะ-มน-นะ-ดา แปลว่า ผู้ไม่มีมลทิน 
 • อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก
 • อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา ความหมาย พระอาทิตย์

 

คลิกดูชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล