รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 151,126 3

     การเลือก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา พลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อมงคลสำหรับคุณค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันศุกร์


หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร   ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อายุ    ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • เดช   ก ข ค ฆ ง
 • ศรี  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูละ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ  ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี  ย ร ล ว


รวมชื่อมงคล ผู้ชาย ของผู้เกิด วันศุกร์ และความหมาย

 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
 • กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา ความหมาย นักปราชญ์
 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • กษิดิศ อ่านว่า กะ-สิ-ดิด ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ


 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
 • กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด-ติ-พิด ความหมาย นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
 • กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ ความหมาย ความมีเกียรติ
 • กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ ความหมาย ความมีเกียรติ
 • โกเมศ อ่านว่า โก-เมด ความหมาย ดอกบัว
 • โกเมศ อ่านว่า โก-เมด ความหมาย ดอกบัว
 • เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 • คณพิชญ์ อ่านว่า คะ-นะ-พิด ความหมาย รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ


 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในคณะ 
 • คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด ความหมาย ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 • จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด ความหมาย ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
 • เจตน์ อ่านว่า เจด ความหมาย ความคิด ความตั้งใจ
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
 • ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน ความหมาย เกิดจากบิดา
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนน อ่านว่า ชะ-นน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย


 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
 • ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี ความหมาย ท่านผู้ชนะ
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณนันท์ อ่านว่า นะ-นัน ความหมาย ยินดีในความรู้


 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ณศักต์ อ่านว่า นะ-สัก ความหมาย ที่สามารถทางความรู้
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด ความหมาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
 • ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณิชพน อ่านว่า นิด-ชะ-พน ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
 • ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ ความหมาย ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
 • ติณห์ อ่านว่า ติน ความหมาย กล้าแข็ง แหลมคม


 • เตชัส อ่านว่า เต-ชัด ความหมาย เดชหรืออำนาจ
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตชิษฐ์ อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย ฉลาดที่สุด
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ ความหมาย เทพประทาน
 • ทิธิติ อ่านว่า ทิ-ทิ-ติ ความหมาย รัศมีความสว่าง กระจ่าง
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย กลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินโชติ อ่านว่า ทิน-นะ-โชด ความหมาย แสงอาทิตย์
 • ทีฆทัศน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด ความหมาย มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ


 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ


 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ ความหมาย มีปัญญา
 • นพพิชญ์ อ่านว่า นบ-พิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
 • นภนต์ อ่านว่า นะ-พน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิดความหมาย ผู้ชนะ
 • นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด ความหมาย ยอดชาย
 • นฤพัทธ์ อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน


 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นิกม์ อ่านว่า นิก ความหมาย ปรารถนา
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด ความหมาย ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
 • ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่


 • ปพน อ่านว่า ปะ-พน ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปฤษฎี อ่านว่า ปริด-สะ-ดี ความหมาย รัศมี สัมผัส
 • ปัญญพนต์ อ่านว่า ปัน-ยะ-พน ความหมาย ผู้มีปัญญา
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด ความหมาย ให้ชีวิต, มีจิตเมตตา
 • ปุญญพัตน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด ความหมาย เจริญด้วยบุญ
 • ปุณณัตถ์ อ่านว่า ปุน-นัด ความหมาย ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
 • โปษัณ อ่านว่า โป-สัน ความหมาย การเลี้ยงดู การอบรม
 • พงศ์พิสุทธิ์ อ่านว่า พง-พิ-สุด ความหมาย มีสกุลไม่ด่างพร้อย
 • พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์


 • พนินห์ อ่านว่า พะ-นิน เมฆ ความหมาย ต้มโสม
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด ความหมาย ความเจริญ
 • พิชาญเมธ อ่านว่า พิ-ชาน-เมด ความหมาย ผู้ชำนาญและมีปัญญา
 • โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง ความหมาย สกุลแห่งปัญญา
 • ภาคิน อ่านว่า พา-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีกำไร
 • สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด ความหมาย ความสำเร็จ
 • สุทมาตม์ อ่านว่า สุด-ทะ-มาด ความหมาย ข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี 
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก-นะ-ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ ความหมาย กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
 • โอสธี อ่านว่า โอ-สะ-ที ความหมาย ดาวประกายพรึก


รวมชื่อมงคล ผู้หญิง ของผู้เกิด วันศุกร์ และความหมาย

 • กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา ความหมาย เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
 • กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก
 • กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี ความหมาย ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
 • กัญญชุดา อ่านว่า กัน-ยะ-ชุ-ดา ความหมาย หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
 • กาญจน์ณัฏฐา อ่านว่า กาน-นัด-ถา ความหมาย ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
 • กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
 • เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา ความหมาย พลับพลาที่ประทับของพระราชา
 • คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง ความหมาย ท้องฟ้า
 • คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี
 • จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด ความหมาย ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน


 • ชฎาพันธ์ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน ความหมาย กลุ่มชฎา
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชิษณุชา อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-ชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ญาณี อ่านว่า ยา-นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาดา อ่านว่า ยา-ดา ความหมาย ผู้รู้นักปราชญ์
 • ญาตา อ่านว่า ยา-ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ


 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด-กริด-ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณิชนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
 • ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา ความหมาย รุ่งเรืองดียิ่ง
 • ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน ความหมาย ผู้มีใบหน้าสวยงาม
 • ธมน อ่านว่า ทะ-มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
 • ธิษณา อ่านว่า ทิด-สะ-นา ความหมาย ฉลาด หลักแหลม
 • นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
 • นิฏฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ
 • นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
 • บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา ความหมาย ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้


 • บุณิกา อ่านว่า บุ-นิ-กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • เบญญา อ่านว่า เบน-ยา ความหมาย ฉลาด
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน-นะ-ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
 • พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา ความหมาย แสงสว่างของนักปราชญ์
 • มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา ความหมาย ผู้ที่คนนับถือ


 • เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี ความหมาย ปราชญ์สตรี
 • โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา ความหมาย นางงาม
 • สุทัชชา อ่านว่า สุ-ทัด-ชา ความหมาย ผู้ให้สิ่งดี
 • อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง
 • อติญา อ่านว่า อะ-ติ-ยา ความหมาย พิเศษ
 • อตินุช อ่านว่า อะ-ติ-นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ 
 • อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา ความหมาย ผู้รู้ไม่สิ้นสุด


คลิกดูชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล