รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันพุธกลางคืน ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 65,771

     การเลือก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา พลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อมงคลสำหรับคุณค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย


การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

 

หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร  ย ร ล ว
 • อายุ  ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • เดช  ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • ศรี    ก ข ค ฆ ง
 • มูละ   จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย ของผู้เกิด วันพุธกลางคืน และความหมาย

 • กช อ่านว่า กด ความหมาย ดอกบัว
 • กตตน์ อ่านว่า กิด ความหมาย การแสดง การรายงาน
 • กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น
 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กรกช อ่านว่า กอ-ระ-กด ความหมาย ไหว้
 • กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด ความหมาย ปู
 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กรดล อ่านว่า กอ-ระ-ดน ความหมาย ฝ่ามือ
 • กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก ความหมาย ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
 • กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก ความหมาย นกการเวก


 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี ความหมาย กล้าหาญในการทำงาน
 • กรศุทธิ์ อ่านว่า กอ-ระ-สุด ความหมาย ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
 • กริช อ่านว่า กรด ความหมาย หลักแหลม
 • กรินทร์ อ่านว่า กริน ความหมาย จอมช้าง พญาช้าง
 • กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน ความหมาย บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
 • กฤต อ่านว่า กริด ความหมาย กระทำแล้ว
 • กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน ความหมาย ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
 • กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด ความหมาย ผู้เรียนวิชาจบแล้ว
 • กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง


 • กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด ความหมาย ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
 • กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที ความหมาย นักปราชญ์
 • กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน ความหมาย สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
 • กฤษฎ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ข้าวกล้า
 • กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา ความหมาย กระทำแล้ว
 • กฤษฎาญ อ่านว่า กริด-สะ-ดาน ความหมาย ที่ทำแล้ว
 • กฤษดา อ่านว่า กริด-สะ-ดา ความหมาย อภินิหาร
 • กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด ความหมาย ดุจดังเพชร
 • กวิเชษฐ์ อ่านว่า กะ-วิ-เชด ความหมาย กวีผู้เป็นใหญ่
 • กวิน อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย ดี


 • กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย จอมกวี
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด ความหมาย กวีผู้เจริญ
 • กสิณ อ่านว่า กะ-สิน ความหมาย ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
 • กสิน อ่านว่า กะ-สิน ความหมาย ทั้งหมด
 • ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ-กุ-สน ความหมาย สร้างความดี
 • ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน ความหมาย เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
 • ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก ความหมาย ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
 • กังวาน อ่านว่า กัง-วาน ความหมาย มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
 • กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก


 • ขจร อ่านว่า ขะ-จอน ความหมาย ฟุ้งไป
 • ขจรเดช อ่านว่า ขะ-จอน-เดช ความหมาย มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
 • ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด ความหมาย มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
 • ขจรศักดิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-สัก ความหมาย ความรุ่งเรือง
 • ขจิต อ่านว่า ขะ-จิด ความหมาย ประดับตกแต่งแล้ว
 • ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช ความหมาย ชนะด้วยขรรค์
 • ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช ความหมาย ชนะด้วยความดี


 • คเชนทร์ อ่านว่า คะ-เชน ความหมาย พญาช้าง
 • คฑาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด ความหมาย กระบอง
 • คณิต อ่านว่า คะ-นิด ความหมาย วิชาคำนวณ
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
 • คณิสสร อ่านว่า คะ-นิด-สอน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด ความหมาย ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 • คทา อ่านว่า คะ-ทา ความหมาย ตะบอง
 • คทาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด ความหมาย มีกระบองเป็นอาวุธ
 • คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คีรี อ่านว่า คี-รี ความหมาย ภูเขา
 • คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด ความหมาย ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
 • คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน ความหมาย ผู้มีคุณความดี
 • คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน ความหมาย มีคุณความดีมากมาย


 • จรณ์ อ่านว่า จอน ความหมาย ความประพฤติดี
 • จรส อ่านว่า จะ-รด ความหมาย แจ่มแจ้ง
 • จรัล อ่านว่า จะ-รัน ความหมาย เที่ยวป่า
 • จรัส อ่านว่า จะ-หรัด ความหมาย แจ่มแจ้ง
 • จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน ความหมาย จะ-หรัด-กอน
 • จรายุทธ อ่านว่า จะ-รา-ยุด ความหมาย อาวุธของคนจร
 • จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
 • จักรกริช อ่านว่า จัก-กริด ความหมาย อาวุธของแว่นแคว้น
 • จักรกฤษณ์ อ่านว่า จัก-กริด ความหมาย พระนารายณ์ทรงจักร
 • จักรวุธ อ่านว่า จัก-กระ-วุด ความหมาย ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
 • จักริน อ่านว่า จัก-กริน ความหมาย พระราชา พระนารายณ์
 • จันทรัช อ่านว่า จัน-ทะ-รัด ความหมาย ดาวพุธ
 • จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
 • จารุทัศน์ อ่านว่า จา-รุ-ทัด ความหมาย มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
 • จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
 • จารุวิทย์ อ่านว่า จา-รุ-วิด ความหมาย มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
 • จิณณ์ อ่านว่า จิน ความหมาย ประพฤติดีแล้ว
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน ความหมาย ผู้มีอายุยืนยาว
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน


 • ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ให้ความพอใจ
 • ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
 • ฉินนรณ อ่านว่า ฉิน-นะ-รน ความหมาย ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ


 • ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ ความหมาย ลูกแห่งครุฑ
 • ชนน อ่านว่า ชะ-นน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย
 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด ความหมาย ฝูงชน ประชากร
 • ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน ความหมาย แหล่งกำเนิดความยินดี
 • ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชเนศ อ่านว่า ชะ-เนด ความหมาย ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
 • ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
 • ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด ความหมาย ให้ชัยชนะ
 • ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน ความหมาย ทรงชัย
 • ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
 • ชยานันท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน ความหมาย ยินดีในชัยชนะ
 • ชลชาติ อ่านว่า ชน-ละ-ชาด ความหมาย น้ำ
 • ชลธิศ อ่านว่า ชน-ละ-ทิด ความหมาย ทะเล
 • ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที ความหมาย ทะเล
 • ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน ความหมาย ส่องแสง รุ่งเรือง
 • ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง


 • ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความรู้
 • ญาณธร อ่านว่า ยา-นะ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความรู้
 • ญาณโรจน์ อ่านว่า ยา-นะ-โรด ความหมาย รุ่งเรืองด้วยความรู้
 • ญาณวุฒิ อ่านว่า ยา-นะ-วุด ความหมาย เจริญด้วยความรู้


 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน ความหมาย ที่เคารพ
 • ฐานัส อ่านว่า ถา-นัด ความหมาย โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
 • ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด ความหมาย มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
 • ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ ความหมาย การดำรงอยู่
 • ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน ความหมาย มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
 • ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด ความหมาย เจริญและมีความมั่นคง
 • ฐิติวัสส์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด ความหมาย ยืนยาวตลอดปี
 • ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด ความหมาย มีความเจริญมั่นคงตลอดไป
 • ฐิติศักดิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สัก ความหมาย ความสามารถ


 • ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง ความหมาย การรบ
 • ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน ความหมาย ผู้ทำการรบ
 • ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด ความหมาย มีฤทธิ์ในการรบ
 • ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด ความหมาย มีความรู้ในการรบ
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน ความหมาย นักปราชญ์
 • ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด ความหมาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน ความหมาย บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
 • ณัฐทิศ อ่านว่า นัด-ทิด ความหมาย ทิศของนัดปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ณัฐสิทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด ความหมาย ความสำเร็จของนักปราขญ์
 • ณัฐสุต อ่านว่า นัด-ถะ-สุด ความหมาย ลูกนักปราชญ์


 • ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด ความหมาย มีเดชเป็นของตน
 • ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน ความหมาย มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
 • ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สอน ความหมาย มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน
 • ดรณ์ อ่านว่า ดอน ความหมาย การข้ามพ้นทุกข์
 • ดลยุทธ์ อ่านว่า ดน-ละ-ยุด ความหมาย การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
 • ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด ความหมาย บันดาลให้เกิดฤทธิ์
 • ดิตถ์ อ่านว่า ดิด ความหมาย ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
 • ดิสรณ์ อ่านว่า ดิ-สอน ความหมาย สรณะสามประการ
 • เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเดช


 • ตนุสรณ์ อ่านว่า ตะ-นุ-สอน ความหมาย พึ่งตนเอง
 • ตรัณ อ่านว่า ตะ-รัน ความหมาย การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
 • ตรัย อ่านว่า ไตร ความหมาย สาม
 • ตรัยคุณ อ่านว่า ไตร-คุณ ความหมาย มีคุณสามประการ
 • ตรัส อ่านว่า ตรัด ความหมาย แจ้ง
 • ตรินัยน์ อ่านว่า ตริ-ไน ความหมาย มีสามตา
 • ตฤณ อ่านว่า ตริน ความหมาย หญ้า
 • ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
 • เตชัส อ่านว่า เต-ชัด ความหมาย เดชหรืออำนาจ
 • เตชิต อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ไตรทศ อ่านว่า ไตร-ทด ความหมาย สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 • ถิรคุณ อ่านว่า ถิ-ระ-คุณ ความหมาย มัคุณธรรมมั่นคง
 • ถิรนัย อ่านว่า ถิ-ระ-ไน ความหมาย มีนโยบายมั่นคง
 • ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้มั่นคง

 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทยุต อ่านว่า ทะ-ยุด ความหมาย สว่างไสว
 • ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด ความหมาย การสร้าง
 • ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด ความหมาย ครองเมือง
 • ทรงวศิน อ่านว่า ทรง-วะ -สิน ความหมาย ผู้ชนะด้วยตนเอง
 • ทรงวุฒิ อ่านว่า ซง-วุด ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
 • ทวีเดช อ่านว่า ทะ-วี-เดช ความหมาย ผู้มีอำนาจมากขึ้น
 • ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด ความหมาย สมบัติมาก
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ


 • ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด ความหมาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
 • ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน ความหมาย สร้างทรัพย์สิน
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนกฤติ อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย สร้างทรัพย์ ทำเงิน
 • ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน ความหมาย บันดาลทรัพย์
 • ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด ความหมาย ความเจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวัชร์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด ความหมาย มีเพชรเป็นสมบัติ
 • ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด ความหมาย ผู้ร่ำรวย
 • ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด ความหมาย มีความรู้เป็นยศ
 • ธรณ์ อ่านว่า ทอน ความหมาย ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
 • ธรรศ อ่านว่า ทัด ความหมาย ความกล้าหาญ ความอหังการ
 • ธาดา อ่านว่า ทา-ดา ความหมาย ผู้สร้าง
 • ธารณ์ อ่านว่า ทาน ความหมาย ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
 • ธาวัน อ่านว่า ทา-วัน ความหมาย วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
 • ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด


 • นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นนทกร อ่านว่า นน-ทะ-กอน ความหมาย กระทำความเพลิดเลิน
 • นนทัช อ่านว่า นน-ทัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความบันเทิง
 • นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช ความหมาย ชัยชนะของคน
 • นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที ความหมาย คนผู้เป็นนักปราชญ์
 • นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด ความหมาย ผู้เจริญ
 • นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด ความหมาย ผู้มีความมั่งคั่ง
 • นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งคน
 • นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • นราวุธ อ่านว่า นะ-รา-วุด ความหมาย อาวุธของคน
 • นวัช อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
 • นวิน อ่านว่า นะ-วิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความบันเทิง
 • นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด ความหมาย ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
 • นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน ความหมาย การเพ่งพินิจ ปัญญา
 • นิวิฐ อ่านว่า นิ-วิด ความหมาย ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น


 • ยชญ์ อ่านว่า ยด ความหมาย การบูชา การให้เกียรติ
 • ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นน ความหมาย ยินดีในยศ
 • ยสินทร อ่านว่า ยะ-สิน-ทอน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
 • โยธิน อ่านว่า โย-ทิน ความหมาย ผู้ชนะ


 • รชต อ่านว่า ระ-ชด ความหมาย ระ-ชะ-ตะ
 • รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน ความหมาย ยินดีในทรัพย์สมบัติ
 • รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน ความหมาย เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
 • รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน ความหมาย การรบ นักรบ
 • รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด ความหมาย ทหารในสนามรบ
 • รณรต อ่านว่า รน-นะ-รด ความหมาย ผู้ยินดีในการรบ
 • รวิสุต อ่านว่า ระ-วิ-สุด ความหมาย ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
 • รหัท อ่านว่า ระ-หัด ความหมาย ทะเล
 • รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน ความหมาย ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
 • รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
 • ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน ความหมาย ราชาผู้เป็นใหญ่


 • ฤทธิรณ อ่านว่า ริด-ทิ-รน ความหมาย ความเก่งกล้าในการรบ
 • ลวิตร อ่านว่า ละ-วิด ความหมาย เครื่องเกี่ยว
 • ลัญฉกร อ่านว่า ลัด-ฉะ-กอน ความหมาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
 • เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด ความหมาย ความเจริญอย่างยิ่ง


 • วงศธร อ่านว่า วง-สะ-ทอน ความหมาย ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
 • วงศ์วรรธน์ อ่านว่า วง-วัด ความหมาย ตระกูลผู้เจริญ
 • วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
 • วทัญญู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู ความหมาย ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
 • วนศักดิ์ อ่านว่า วะ-นะ-สัก ความหมาย อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
 • วนันต์ อ่านว่า วะ-นัน ความหมาย แนวป่า ชายป่า
 • วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน ความหมาย ผู้ประเสริฐและน่ารัก
 • วรชน อ่านว่า วอ-ระ-ชน ความหมาย คนผู้ประเสริฐ
 • วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
 • วรณ อ่านว่า วะ-รน ความหมาย ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
 • วรรณธัช อ่านว่า วัน-นะ-ทัด ความหมาย เด่นทางหนังสือ
 • วรวิช อ่านว่า วอ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้อันประเสริฐ
 • วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด ความหมาย ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 • วิฆเนศ อ่านว่า วิ-คะ-เนด ความหมาย พระพิฆเณศ


 • ศตคุณ อ่านว่า สะ-ตะ-คุณ ความหมาย ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
 • ศตายุ อ่านว่า สะ-ตา-ยุ ความหมาย มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
 • ศรัณยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู ความหมาย ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
 • ศรันย์ อ่านว่า สะ-รัน ความหมาย อันเป็นที่พึ่ง
 • ศราวิน อ่านว่า สะ-รา-วิน ความหมาย ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
 • ศราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด ความหมาย ผู้มีศรเป็นอาวุธ
 • ศรุต อ่านว่า สะ-รุด ความหมาย มีชื่อเสียง
 • ศวิต อ่านว่า สะ-วิด ความหมาย ขาว
 • ศักดากร อ่านว่า สัก-ดา-กอน ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ศิลาดล อ่านว่า สิ-ลา-ดน ความหมาย แผ่นหิน
 • ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
 • ศุกล อ่านว่า สุ-กน ความหมาย ขาวงาม
 • ศุทธา อ่านว่า สุด-ทา ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
 • เศรษฐนัย อ่านว่า เสรด-ถะ-ไน ความหมาย การประหยัด


 • สกลวรรธน์ อ่านว่า สะ-กน-วัด ความหมาย พร้อมด้วยความเจริญ
 • สดายุ อ่านว่า สะ-ดา-ยุ ความหมาย ชื่อพญานก
 • สถิตคุณ อ่านว่า สะ-ถิด-คุณ ความหมาย มีความดีมั่นคง
 • สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด ความหมาย ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
 • สรวิศ อ่านว่า สอ-ระ-วิด ความหมาย มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
 • สรศาสตร์ อ่านว่า สอ-ระ-สาด ความหมาย ตำราสงคราม
 • สรสิช อ่านว่า สอ-ระ-สิด ความหมาย เกิดในสระ ดอกบัว
 • สาทิส อ่านว่า สา-ทิด ความหมาย เห็นเหมือน
 • สาธิน อ่านว่า สา-ทิน ความหมาย ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
 • สารัช อ่านว่า สา-รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อแก่นสาร
 • สาริทธิ์ อ่านว่า สา-ริด ความหมาย ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
 • สารินท์ อ่านว่า สา-ริน ความหมาย เจ้าแห่งสาระ
 • สาริศ อ่านว่า สา-ริด ความหมาย เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
 • สิรธีร์ อ่านว่า สิ-ระ-ที ความหมาย นักปราชญ์ชั้นยอด
 • สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
 • สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด ความหมาย วันดี วันเป็นสิริมงคล
 • สุธินันท์ อ่านว่า สุ-ทิ-นัน ความหมาย ความยินดีของนักปราชญ์


 • หรรษกร อ่านว่า หัด-สะ-กอน ความหมาย เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ
 • หรรษกานต์ อ่านว่า หัด-สะ-กาน ความหมาย ร่าเริงและน่ารัก
 • หรรษธร อ่านว่า หัน-สะ-ทอน ความหมาย ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์
 • หัตถชัย อ่านว่า หัด-ถะ-ไช ความหมาย ชนะด้วยมือ
 • หาญ อ่านว่า หาน ความหมาย กล้า
 • หาญชัย อ่านว่า หาน-ไช ความหมาย เก่งอย่างมีชัยชนะ
 • หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน ความหมาย เงินทอง

 

รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันพุธกลางคืน พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กนกนุช อ่านว่า กะ - หนก - นุช ความหมาย หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
 • กนกลักษณ์ กะ - หนก - ลัก ความหมาย ลักษณะดุจทอง
 • กรวรรณ กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กฤตติกา กริด - ติ - กา ความหมาย ดาวลูกไก่
 • กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา ความหมาย เกียรติ
 • กวินทรา กะ - วิน - ทรา ความหมาย จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 • กวินนาถ กะ - วิน - นาด ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
 • กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน - ยา - นัด ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน - ยา - วี ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ


 • กัญวรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัณติกา อ่านว่า กัน - ติ - กา ความหมาย ผู้กระทำ
 • กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน - กะ - นิด ความหมาย น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
 • กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ทัย ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
 • กันติชา อ่านว่า กัน - ติ - ชา ความหมาย เกิดมาด้วยความรัก
 • กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กันยนา อ่านว่า กัน - ยะ - นา ความหมาย หญิงสาว
 • กันย์สินี อ่านว่า กัน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
 • กันยิกา อ่านว่า กัน - ยิ - กา ความหมาย หญิงสาว
 • กัลชนา อ่านว่า กัน - ชะ - นา ความหมาย ผู้สำเร็จ


 • กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล
 • กานดา อ่านว่า กาน - ดา ความหมาย หญิงที่รัก
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน - ระ - วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • กานต์สินี อ่านว่า กาน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
 • กิตติญา อ่านว่า กิด - ติ - ยา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
 • กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลกันยา อ่านว่า กุน - ละ - กัน - ยา ความหมาย เด็กหญิงในตระกูลดี
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน - จิ - รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน - นิ - ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เกวลิน อ่านว่า เก - วะ - ลิน ความหมาย มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด


 • ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา ความหมาย มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
 • ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา ความหมาย มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน


 • คริษฐา อ่านว่า คะ - ริด - ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด ความหมาย กลิ่นแก้ว
 • คุณิตา อ่านว่า คุ - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี


 • จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
 • จันทรรัตน์ อ่านว่า จัน - ทระ - รัด ความหมาย ไข่มุก
 • จารวี อ่านว่า จา - ระ - วี ความหมาย ผู้งดงาม
 • จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด ความหมาย ผู้ประพฤติดี
 • จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน ความหมาย หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
 • จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • จารุดา อ่านว่า จา - รุ - ดา ความหมาย ผู้มีความงามสง่า น่ารัก
 • จารุนันท์ อ่านว่า จา - รุ - นัน ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม
 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน - วะ - รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ - นัด - ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จิตรวรรณ อ่านว่า จิด - ตะ - วัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณงดงาม
 • จินดารัตน์ อ่านว่า จิน - ดา - รัด ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
 • จินห์จุฑา อ่านว่า จิน - จุ - ทา ความหมาย มีลักษณะดี
 • จิรสุดา อ่านว่า จิ - ระ - สุ - ดา ความหมาย ลูกสาวผู้ยั่งยืน
 • จิรัญญา อ่านว่า จิ - รัน - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
 • จีรณา อ่านว่า จี - ระ - นา ความหมาย ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
 • จุฑารัตน์ อ่านว่า จุ - ทา - รัด ความหมาย เครื่องประดับเพชรพลอย


 • ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก ความหมาย ผู้ให้เกิดความพอใจ
 • ฉันทนิษฐ์ อ่านว่า ฉัน - ทะ - นิด ความหมาย ความรู้อันน่าพึงพอใจ


 • ชญานิศ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 • ชญานี อ่านว่า ชะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ชนรดี อ่านว่า ชน - ระ - ดี ความหมาย เป็นที่รักแห่งปวงชน
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ - นัน - ธิ - ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนากานต์ อ่านว่า ชะ - นา - กาน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ - นิ - สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชนิสรา อ่านว่า ชะ - นิด - ระ - สา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 • ชยานี อ่านว่า ทะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
 • ชยุตรา อ่านว่า ชะ - ยุด - ตรา ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
 • ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ชลินทรา อ่านว่า ชะ - ลิน - ทรา ความหมาย เจ้าแห่งน้ำ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชัญญานุช อ่านว่า ชัน - ยา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา - คริ - ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • โชติกา อ่านว่า โช - ติ - กา ความหมาย ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง


 • ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 • ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา ความหมาย มีความรู้
 • ญาณิน อ่านว่า ยา - นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาตา อ่านว่า ยา - ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี


 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐานิสา อ่านว่า ถา - นิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ในการดำรงอยู่
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติชญา อ่านว่า ถิ - ติ - ชะ - ยา ความหมาย ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์


 • ณัจฉรียา อ่านว่า นัด - ฉะ - รี - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
 • ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด - ถะ - กาน ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด - กริด - ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐทิตา อ่านว่า นัด - ทิ - ตา ความหมาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
 • ณิชกุล อ่านว่า นิด - ชะ - กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • ณิชนันทน์ อ่านว่า นิช - ชะ - นัน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์


 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก
 • ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย การเอาชนะความยากลำบาก


 • ตติยา อ่านว่า ตะ - ติ - ยา ความหมาย ที่สาม
 • ตุลยา อ่านว่า ตุน - ละ - ยา ความหมาย สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง
 • เตชินี อ่านว่า เต - ชิ - นี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
 • ถาวรีย์ อ่านว่า ถา - วะ - รี ความหมาย ความมั่นคง นิรันดร
 • ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
 • ทักษยา อ่านว่า ทัก - สะ - ยา ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
 • เทวิกา อ่านว่า เท - วิ - กา ความหมาย เทพธิดา


 • ธนัชญา อ่านว่า ทะ - นัด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
 • ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ - นัด - ถา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธนิษฐา อ่านว่า ทะ - นิด - ถา ความหมาย มีทรัพย์อันน่าปรารถนา
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธฤษฏา อ่านว่า ทะ - ริด - สะ - ตา ความหมาย กล้าหาญ
 • ธัญรดี อ่านว่า ทัน - ระ - ดี ความหมาย มีความยินดีในสิริมงคล
 • ธันยกานต์ อ่านว่า ทัน - ยะ - กาน ความหมาย เป็นที่รัก ที่โชคดีมีความสุข
 • ธาริกา อ่านว่า ทา - ริ - กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธาวินี อ่านว่า ทา - วิ - นี ความหมาย ว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด


 • นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
 • นลินญา อ่านว่า นะ-ลิน-ญา ความหมาย ดอกบัว
 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นันท์นลิน อ่านว่า นัน - นะ - ลิน ความหมาย บัวงาม
 • นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
 • นันทิตา อ่านว่า นัน - ทิ - ตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
 • นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม
 • นิชานาถ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิดานุช อ่านว่า นิ - ดา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
 • นิตยตา อ่านว่า นิด - ตะ - ยะ - ตา ความหมาย มั่นคงตลอดกาล
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
 • นิรินธนา อ่านว่า นิ - ริน - ทะ - รา ความหมาย หมดกิเลศ
 • นิวรา อ่านว่า นิ - วะ - รา ความหมาย หญิงสาว
 • นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
 • นิษฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์
 • นุชวรา อ่านว่า นุด - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ


 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี
 • เวธณี อ่านว่า เว - ทะ - นี ความหมาย สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม
 • โศจิรัตน์ อ่านว่า โส - สิ - รัด ความหมาย สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว

 

คลิกดูชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล