รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันพุธกลางวัน ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 78,320 1

     การเลือก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา พลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อมงคลสำหรับคุณค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

ตั้งชื่อมงคล ตามวันเกิด คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลผู้หญิง ชื่อมงคลผู้ชาย เปลี่ยนชื่อมงคล ชื่อไหนความหมายดี


การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน


หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ  ด ต ถ ท ธ น
 • เดช  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี   ย ร ล ว
 • มูละ   ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ  ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มนตรี  ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย เกิดวันพุธกลางวัน พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กมนทัต อ่านว่า กะ-มน-ทัด ความหมาย ที่ให้ตามความปรารถนา
 • กมลภู อ่านว่า กะ-มน-ละ-พู ความหมาย เกิดจากดอกบัว พระพรหม
 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี ความหมาย กล้าหาญในการทำงาน
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด ความหมาย กวี ผู้เจริญ
 • ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน ความหมาย เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี


 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
 • กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน ความหมาย ทรงเกียรติ
 • กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ ความหมาย ผู้มีเกียรติ
 • ขัตติย อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน
 • เขมวันต์ อ่านว่า เขม-มะ-วัน ความหมาย ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
 • คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด ความหมาย มีอำนาจในหมู่คณะ
 • คทาธร อ่านว่า คะ-ทา-ทอน ความหมาย ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน ความหมาย ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง


 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ฐิติสุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สุด ความหมาย ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
 • ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด ความหมาย มีฤทธิ์ในการรบ
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย ความเจริญของนักปราชญ์
 • ณาศิส อ่านว่า นา-สิด ความหมาย ปรารถนาความรู้


 • ดนพ อ่านว่า ดะ-นบ ความหมาย ส่องแสง แผ่ ขยาย
 • ดนัยกฤต อ่านว่า ดะ-ไน-กริด ความหมาย ได้ลูกชาย
 • ดนุนัย อ่านว่า ดะ-นุ-นัย ความหมาย บุรุษผู้งามสง่า
 • ดรณ์ อ่านว่า ดอน ความหมาย การข้ามพ้นทุกข์
 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน-ยา-กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • ถวิต อ่านว่า ถะ-วิด ความหมาย สรรเสริญ ชมเชย
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ถิรวุษิ อ่านว่า ถิ-ระ-วุด ความหมาย ความรู้อันมั่นคง


 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทศรัสมิ์ อ่านว่า ทด-สะ-รัด ความหมาย พระอาทิตย์
 • ทักษิณัตว์ อ่านว่า ทัก-สิ-นัด ความหมาย ความซื่อตรง
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ ความหมาย เทพประทาน
 • ทัพพ์ อ่านว่า ทับ ความหมาย ทรัพย์สมบัติ
 • ทายวุฒิ อ่านว่า ทา-ยะ-วุด ความหมาย วุฒิสืบทอด
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิฐินันท์ อ่านว่า ทิ-ถิ-นัน ความหมาย ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
 • ทิทยุ อ่านว่า ทิด-ทะ-ยุ ความหมาย ท้องฟ้า สวรรค์
 • ทินกร อ่านว่า ทิน-นะ-กอน ความหมาย พระอาทิตย์


 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย กลางวัน พระอาทิตย์
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • เทพอาทิ อ่านว่า เทบ-อา-ทิ ความหมาย เทวดาชั้นหัวหน้า
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนบูลย์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน ความหมาย เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
 • ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด ความหมาย มีความรู้เป็นยศ


 • ธรณัส อ่านว่า ทะ-ระ-นัด ความหมาย เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
 • ธรรมภณ อ่านว่า ทำ-พน ความหมาย ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
 • ธรรศ อ่านว่า ทัด ความหมาย ความกล้าหาญ ความอหังการ
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ-รา-ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธฤติมัต อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-มัด ความหมาย แน่วแน่ มั่นคง
 • ธาดา อ่านว่า ทา-ดา ความหมาย ผู้สร้าง
 • ธามัน อ่านว่า ทา-มัน ความหมาย อาณาจักรเทพเจ้า
 • ธายุกร อ่านว่า ทา-ยุ-กอน ความหมาย ผู้ให้ ผู้ใจกว้าง
 • ธารณ์ อ่านว่า ทาน ความหมาย ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้


 • ธารณ อ่านว่า ทา-รน ความหมาย ถือครอง
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีรกุล อ่านว่า ที-ระ-กุน ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • ธีรเมท อ่านว่า ที-ระ-เมด ความหมาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
 • ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน ความหมาย มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
 • นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • นทีนท อ่านว่า นะ-ที-นด ความหมาย แม่น้ำ
 • นภวัต อ่านว่า นบ-พะ-วัด ความหมาย เยาว์วัย ลม
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นภัสดล อ่านว่า นะ-พัด-สะ-ดน ความหมาย พื้นท้องฟ้า


 • นภัสรพี อ่านว่า นะ-พัด-ระ-พี ความหมาย พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
 • นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด ความหมาย คนผู้ดีงาม คนเจริญ
 • นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด ความหมาย ผู้เจริญ
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นีคิยุกต์ อ่านว่า นี-ติ-ยุก ความหมาย ฉลาดในอุบาย


 • บารเมษฐ์ อ่านว่า บา-ระ-เมด ความหมาย ฐานะสูงสุด
 • ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน ความหมาย คัมภีร์
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ประณพ อ่านว่า ประ-นบ ความหมาย ชื่อพระผู้เป็นเจ้า
 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ-ดิ-พัด ความหมาย เสน่หา
 • ประยสย์ อ่านว่า ประ-ยด ความหมาย เด่น มีอำนาจเหนือ
 • ปรีดิวัฒน์ อ่านว่า ปรี-ดิ-วัด ความหมาย สิ่งเสริมความยินดี
 • ปวัตร อ่านว่า ปะ-วัด ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปิติภัทร อ่านว่า ปิ-ติ-พัด ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ


 • ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน ความหมาย ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
 • ปิยะวัฒน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด ความหมาย เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
 • ปุรุเมธ อ่านว่า ปุ-รุ-เมด ความหมาย มีปัญญามาก
 • พงศ์ภีระ อ่านว่า พง-พี-ระ ความหมาย วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้
 • พฤทธิกร อ่านว่า พรึด-ทิ-กอน ความหมาย ส่งเสริมความเจริญ
 • โพธิเศรษฐ์ อ่านว่า โพ-ทิ-เสด ความหมาย เยี่ยมโดยปัญญา
 • ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู ความหมาย ผู้ปกป้อง 
 • เรวัต อ่านว่า เร-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • เลปกร อ่านว่า เล-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างแบบ


 • เลิศพิสิฐ อ่านว่า เลิด-พิ-สิด ความหมาย ประเสริฐอย่างยิ่ง
 • เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด ความหมาย ความเจริญอย่างยิ่ง
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ
 • โศธิน อ่านว่า โส-ทิน ความหมาย มีความผ่องแผ้ว
 • เอกธนิน อ่านว่า เอก-ทะ-นิน ความหมาย ได้รับทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่ง
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก-นะ-ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • เอกอัคร อ่านว่า เอก-อัก ความหมาย มีชื่อเสียง
 • เอดาวัต อ่านว่า เอ-ดา-วัด ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่
 • โอภาส อ่านว่า โอ-พาด ความหมาย ความสุกใส
 • ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย อำนาจ ความเป็นใหญ่

รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันพุธกลางวัน พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กนิษฐา อ่านว่า กะ - นิด - ถา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
 • กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด ความหมาย ตางามดุจดอกบัว
 • กรพินธุ์ อ่านว่า กอ - ระ - พิน ความหมาย ทับทิม
 • กรภัทร์ อ่านว่า กอ - ระ - พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กวินนาถ อ่านว่า กะ - วิน - นาด ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
 • กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัณติกา อ่านว่า กัน - ติ - กา ความหมาย ผู้กระทำ
 • กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน - กะ - นิด ความหมาย น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
 • กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ไท ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ


 • กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กันยนา อ่านว่า กัน - ยะ - นา ความหมาย หญิงสาว
 • กันย์สินี อ่านว่า กัน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
 • กันยิกา อ่านว่า กัน - ยิ - กา ความหมาย หญิงสาว สาวพรหมจารี
 • กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
 • กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน - ระ - วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • กานต์สินี อ่านว่า กาน - สิ - นี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
 • กานติมา อ่านว่า กาน - ติ - มา ความหมาย งามน่ารัก
 • การติมา อ่านว่า กาน - ติ - มา ความหมาย งามน่ารัก


 • กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลธิดา อ่านว่า กุน-ทิ-ดา ความหมาย หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
 • กุลนันท์ อ่านว่า กุน - ละ - นัน ความหมาย เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน - นิ - ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • กุลนิภา อ่านว่า กุน - นิ - พา ความหมาย เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เกวลิน อ่านว่า เก - วะ - ลิน ความหมาย มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
 • เขมิกา อ่านว่า เข - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความเกษม
 • คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง ความหมาย ท้องฟ้า
 • คณิฏฐา อ่านว่า คะ - นิด - ถา ความหมาย ยืนหยัดได้ด้วยคณะ


 • คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา ความหมาย ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
 • ฐปิตา อ่านว่า ถะ - ปิ - ตา ความหมาย ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐายิกา อ่านว่า ถา - ยิ - กา ความหมาย ผู้มีฐานะดี
 • ฐิตาภรณ์ อ่านว่า ถิ - ตา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่ถาวร
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ - ตา - พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ฑิตฐิตา อ่านว่า ดิด - ถิ - ตา ความหมาย ตั้งอยู่ในความรู้
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์


 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด - ถะ - กาน ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด
 • ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา ความหมาย นักปราชญ์
 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด - กริด - ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์


 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก
 • ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
 • ดุษยา อ่านว่า ดุด - สะ - ยา ความหมาย ยินดี
 • ตติยา อ่านว่า ตะ - ติ - ยา ความหมาย ที่สาม
 • ตีรณา อ่านว่า ตี - ระ - นา ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
 • ตุลยดา อ่านว่า ตุน - ยะ - ดา ความหมาย ความเสมอภาค


 • ตุลยา อ่านว่า ตุน - ละ - ยา ความหมาย สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยง
 • ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
 • ทักษยา อ่านว่า ทัก - สะ - ยา ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
 • ทิษฏยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย ที่โชคดี มีสิริมงคล
 • ทีนาร์ อ่านว่า ที - นา ความหมาย เหรียญทอง
 • เทวิกา อ่านว่า เท - วิ - กา ความหมาย เทพธิดา
 • ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ - นัด - ถา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธมน อ่านว่า ทะ - มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง


 • ธยานิษฐ์ อ่านว่า ทะ - ยา - นิด ความหมาย ตั้งมั่นในความคิดคำนึง
 • ธรรมิตาว์ อ่านว่า ทัน - มิ - ตา ความหมาย มีคุณธรรม
 • ธรัลหทัย อ่านว่า ทะ - วัน - หะ - ไท ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
 • ธฤษฏา อ่านว่า ทะ - ริด - สะ - ตา ความหมาย กล้าหาญ
 • ธันยกานต์ อ่านว่า ทัน - ยะ - กาน ความหมาย เป็นที่รักที่โชคดีมีความสุข
 • ธันยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา - พิ - ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว
 • ธาริกา อ่านว่า ทา - ริ - กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ


 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นพิดา อ่านว่า นะ - พิ - ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
 • นลิน อ่านว่า นะ - ลิน ความหมาย ดอกบัว
 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้


 • นันท์นพิน อ่านว่า นัน - ทะ - พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นันท์มนัส อ่านว่า นัน - มะ - นัด ความหมาย ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
 • นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
 • นันทิตา อ่านว่า นัน - ทิ - ตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
 • นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม
 • นารา อ่านว่า นา-รา ความหมาย รัศมีรุ่งเรือง
 • นิภาธร อ่านว่า นิ - พา - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี


 • นิวรา อ่านว่า นิ - วะ - รา ความหมาย หญิงสาว
 • นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
 • นิษฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
 • นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด - ประ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
 • บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา ความหมาย ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 
 • บุณยวีร์ อ่านว่า บุน - ยะ - วี ความหมาย ดีและกล้าหาญ
 • บุณิกา อ่านว่า บุ - นิ - กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ - ทิด - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปนิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ยกย่อง สรรเสริญ


 • ปภาดา อ่านว่า ปะ - พา - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ประณัยยา อ่านว่า ประ - ไน - ยา ความหมาย เป็นที่รัก มีค่า
 • ประติภา อ่านว่า ประ - ติ - พา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี - ยา - ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
 • ปรียาวดี อ่านว่า ปรี - ยา - วะ - ดี ความหมาย หญิงอันเป็นที่รัก
 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปวิตรา อ่านว่า ปะ - วิด - ตรา ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปวีรา อ่านว่า ปะ - วี - รา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ - สุ - ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง


 • ปัณฑา อ่านว่า ปัน - ดา ความหมาย ปัญญา
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน - ยะ - ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย สามารถทำให้สำเร็จ
 • ปาลิกา อ่านว่า ปา - ลิ - กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา - ลิ - ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปิยธิดา อ่านว่า ปิ - ยะ - ทิ - ดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก
 • ปิยมน อ่านว่า ปิ - ยะ - มน ความหมาย เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน - นะ - ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์


 • ปุณณภา อ่านว่า ปุน - นะ - พา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
 • ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ - นิ - กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปมิกา อ่านว่า เป - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • เปรมยุดา อ่านว่า เปรม - ยุ - ดา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก
 • เปรมากร อ่านว่า เปร - มา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก
 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • พณณกร อ่านว่า พัน - นะ - กอน ความหมาย มีผิวพรรณสวย
 • พนนีย์ อ่านว่า พะ - นะ - นี ความหมาย เป็นที่ปรารถนา
 • พนิดา อ่านว่า พะ - นิ - ดา ความหมาย หญิงสาว


 • พรปวีณ์ อ่านว่า พอน - ปะ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
 • พรรวินท์ อ่านว่า พอน - ระ - วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • แพรววนิด อ่านว่า แพอนว - วะ - นิด ความหมาย งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
 • เมนกา อ่านว่า เม - นะ - กา ความหมาย ชื่อนางอัปสร
 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี
 • เลศยา อ่านว่า เลด - สะ - ยา ความหมาย แสงสว่าง
 • เวณิกา อ่านว่า เว - นิ - กา ความหมาย เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
 • เวธกา อ่านว่า เว - ทะ - กา ความหมาย คม เฉียบแหลม


คลิกดู ชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล