รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 191,652 2

     การเลือก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา พลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อมงคลสำหรับคุณค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี


หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ 
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ  ย ร ล ว
 • เดช  ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • ศรี   ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มูละ   ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี  ด ต ถ ท ธ น

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย ของผู้เกิด วันพฤหัสบดี และความหมาย

 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • กฤศ อ่านว่า กริด ความหมาย เล็ก บาง น้อย
 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • กลวัชร  อ่านว่า กน-ละ-วัด ความหมาย ดุจดังเพชร
 • กษาปณ์  อ่านว่า กะ-สาบ ความหมาย เงินตรา
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้
 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • ไกรวุฒิ  อ่านว่า ไกอน – วุด ความหมาย ผู้มีความเจริญมาก
 • ขจรยศ อ่านว่า ขะ-จอน-ยด ความหมาย มียศศักดิ์ระบือไกล
 • ขจรลาภ  อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ ความหมาย รุ่งเรืองไปด้วยโชค
 • ครองลาภ  อ่านว่า ครอง-ลาบ ความหมาย มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
 • คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด


 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความดี
 • จรัสพงศ์ อ่านว่า จะ-หรัด-พง ความหมาย ตระกูลที่รุ่งเรือง
 • จิณณ์ อ่านว่า จิน ความหมาย ประพฤติดีแล้ว
 • จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรฐา  อ่านว่า จิ-ระ-ถา ความหมาย ฐานะที่มั่นคง
 • จิรพัส อ่านว่า จิ-ระ-พัด ความหมาย มีอายุยืนนาน
 • จิรภาส จิ-ระ-พาด ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
 • จิระณัฏฐ์ อ่านว่า จิ-ระ-นัด ความหมาย รู้นาน, ฉลาดนาน


 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน ความหมาย ผู้มีความตั้งใจที่ดี
 • เฉลิมลาภ อ่านว่าฉะ – เหลิม – ลาบ ความหมาย เพิ่มลาภ
 • ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ ความหมาย ลูกแห่งครุฑ
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
 • ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ -รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด ความหมาย เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
 • ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
 • ชัชรัณ อ่านว่า ชัด-ชะ-รัน ความหมาย การสู้ของนักรบ


 • ชัญชกร อ่านว่า ชัน-ชะ-กอน ความหมาย รัศมีระยิบระยับ
 • ชัยกร อ่านว่า ไช-ยะ-กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
 • ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน ความหมาย ตำรา
 • ณยศ อ่านว่า นะ-ยส ความหมาย มีชื่อเสียงทางความรู้
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งปัญญา
 • ณัฐภาคย์ อ่านว่า นัด-ถะ-พาก ความหมาย ปราชญ์ผู้มีโชค


 • ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน ความหมาย การรบของนักปราชญ์
 • ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ณัฐสิชณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด ความหมาย ปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด ความหมาย ฉลาดในเรื่องหนังสือ
 • บวรรัช  อ่านว่า บอ-วอน-รัด ความหมาย สมบัติอันประเสริฐ
 • บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด ความหมาย ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
 • บารเมษฐ์ อ่านว่า บา – ระ – เมด ความหมาย ฐานะสูงสุด
 • บูรณ์พิภพ  อ่านว่า บูน-พิ-พบ ความหมาย มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
 • ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน ความหมาย คำภีร์, ตำรา
 • ปณัย อ่านว่า ปะ-ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ


 • ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน ความหมาย ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
 • ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ ความหมาย ยอดเยี่ยม สูงสุด
 • ประลภย์  อ่านว่า ประ-ลบ ความหมาย ได้รับ ได้กำไร
 • ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปวิช อ่านว่า ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้าง
 • ปัญญากร อ่านว่า ปัน-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
 • ปัณณ์ อ่านว่า ปัน ความหมาย หนังสือ
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ


 • ปารย์ อ่านว่า ปาน ความหมาย ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
 • ปุณณวิช อ่านว่า ปุน-นะ-วิด ความหมาย มีความรู้เต็มเปี่ยม
 • ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม ความหมาย หัวหน้า เป็นใหญ่
 • พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด ความหมาย เชื้อสายผู้มีอำนาจ
 • พงศ์ภีระ อ่านว่า พง-พี-ระ ความหมาย วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
 • พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ ความหมาย เพชร
 • พรรธน์ยศ อ่านว่า พัด-ยด ความหมาย มียศและความเจริญ
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้


 • พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด ความหมาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
 • พิจักษณ์ อ่านว่า พิ-จัก ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
 • พิชญ์ อ่านว่า พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ ความหมาย นักปราชญ์
 • พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด ความหมาย ชัยชนะของวีรบุรุษ
 • พิษณุวัชร์  อ่านว่า พิด-สะ-นุ-วัด ความหมาย เพชรของพระวิษณุ
 • พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด ความหมาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด ความหมาย ทั้งกล้าทั้งฉลาด
 • พีรัช อ่านว่า พี-รัด ความหมาย เกิดมาเป็นผู้กล้าหาญ
 • ภาณุวิชญ์ อ่านว่า พา-นุ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์


 • ภูมิพิชญ์ อ่านว่า พูม-พิด ความหมาย ฉลาดบนแผ่นดิน
 • ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี ความหมาย ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
 • ภูริช อ่านว่า พู-ริด ความหมาย แผ่นดิน
 • ภูริณัฐ อ่านว่า พู-นิ-รัด ความหมาย นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
 • มหาโภคัย อ่านว่า มะ – หา – โพ – ไค ความหมาย มีทรัพย์สมบัติยิ่ง
 • รุ่งวิกรัย  อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร ความหมาย ค้าขายเจริญ
 • โรจกร อ่านว่า โรด-จะ-กอน ความหมาย ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
 • เลปกร อ่านว่า เล-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างแบบ
 • วรลภย์  อ่านว่า วอ-ระ-ลบ ความหมาย ผู้มีลาภอันประเสริฐ
 • วสุ อ่านว่า วะ-สุ ความหมาย สมบัติ


 • วสุพล  อ่านว่า วะ-สุ-พน ความหมาย มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
 • วสุวี  อ่านว่า วะ-สุ-วี ความหมาย ผู้มีทรัพย์
 • วัชรากร  อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน ความหมาย ขุมทรัพย์
 • วิภพ  อ่านว่า วิ-พบ ความหมาย ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
 • ไวณวิณ อ่านว่า ไว-นะ-วิน ความหมาย ชื่อพระศิวะ
 • ไวณิก อ่านว่า ไว-นิก ความหมาย ผู้บรรเลงพิณ
 • ไวศิษฎ์ อ่านว่า ไว-สิด ความหมาย ความเด่น ความยอดเยี่ยม เหนือกว่า
 • ศิรชัช อ่านว่า สิ-ระ-ชัด ความหมาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
 • ศุภกิจ  อ่านว่า สุ-พะ-กิด ความหมาย การงานดีเป็นมงคล
 • ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด ความหมาย การงานดีเป็นมงคล


 • สพล อ่านว่า สะ-พน ความหมาย มีพลัง แข็งแรง
 • เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด ความหมาย มีความเจริญอันดีเลิศ
 • โสภณัฐ อ่านว่า โส-พะ-นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
 • หิรัญ  อ่านว่า หิ-รัน ความหมาย เงินทอง
 • เหมกร อ่านว่า เหม-มะ-กอน ความหมาย ช่างทอง มือทอง
 • เหมภาส อ่านว่า เห-มะ-พาด ความหมาย แสงทอง
 • อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด ความหมาย ประเสริฐสุด
 • เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ ความหมาย เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
 • เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด ความหมาย มีอำนาจแต่ผู้เดียว
 • ไอศูรณ์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย มีที่พึ่ง

รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันพฤหัสบดี พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กชพร อ่านว่า กด - ชะ - พอน ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
 • กชพรรณ อ่านว่า กด - ชะ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณดุจดอกบัว
 • กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด ความหมาย ใจนักปราชญ์
 • กรณิศ อ่านว่า กอ - ระ - นิด ความหมาย เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
 • กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กรวิภา อ่านว่า กอน - วิ - พา ความหมาย ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
 • กวิสรา อ่านว่า กะ - วิ - สะ - รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน - ยา - นัด ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • กัญญาพัชร อ่านว่า กัน - ยา - พัด ความหมาย หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
 • กัญญาภัค อ่านว่า กัน - ยา - พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล


 • กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน - ยา - วี ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ
 • กัญวรา อ่านว่า กัน - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัลยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
 • กิรณา อ่านว่า กิ - ระ - นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน - จิ - รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง
 • กุลปริยา อ่านว่า กุน - ปริ - ยา ความหมาย เป็นที่รักของสกุลวงศ์
 • กุลภรณ์ อ่านว่า กุน - ละ - พอน ความหมาย ค้ำจุนวงศ์สกุล
 • กุลยา อ่านว่า กุน - ละ - ยา ความหมาย สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ - ลิด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา ความหมาย ผู้มีความงามดั่งเกสรดอกไม้
 • โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา ความหมาย สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง


 • ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน ความหมาย ผู้ประเสริฐงาม
 • เขมจิรา อ่านว่า เขม - จ - รา ความหมาย มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
 • เขมิกา อ่านว่า เข - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความเกษม
 • เขมิสรา อ่านว่า เข - มิด - สะ - รา ความหมาย ยอดแห่งความปลอดภัย
 • คริษฐา อ่านว่า คะ - ริด - ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
 • จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • จารุพิชญา อ่านว่า จา - รุ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
 • จารุภา อ่านว่า จา - รุ - พา ความหมาย รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
 • จิรชยา อ่านว่า จิ - ระ - ชะ - ยา ความหมาย มีชัยนาน
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ - ระ - ปรี - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล


 • จิรัชญา อ่านว่า จิ - รัด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
 • จิรัญญา อ่านว่า จิ - รัน - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
 • จีรวรรณ อ่านว่า จี-ระ-วัน ความหมาย ผู้สวยนาน
 • จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ-ลา-ลัก ความหมาย มีลักษณะเลิศโฉมงาม
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ - ยา - พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน - ยา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา - คริ - ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ชามา อ่านว่า ชา - มา ความหมาย ลูกสาว
 • ชาลิสา อ่านว่า ชา - ลิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง


 • ชิชญา อ่านว่า ชิด - ชะ - ยา ความหมาย ใคร่รู้
 • ญาณกร อ่านว่า ยา - นะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
 • ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา - นิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ฐายิกา อ่านว่า ถา - ยิ - กา ความหมาย ผู้มีฐานะดี
 • ฐิรญา อ่านว่า ถิ - ระ - ยา ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณวรา อ่านว่า นะ - วะ - รา ความหมาย ประเสริฐทางความรู้
 • ณัจฉรียา อ่านว่า นัด - ฉะ - รี - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
 • ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้


 • ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด
 • ณัฏฐา อ่านว่า นัด - ถา ความหมาย นักปราชญ์
 • ณัฐชยา อ่านว่า นัด - ชะ - ยา ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
 • ณัฐชา อ่านว่า นัด - ถะ - ชา ความหมาย ผู้เกิดจากนักปราชญ์
 • ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด - ถา - พอน ความหมาย นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฐวรา อ่านว่า นัด - วะ - รา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด - สุ - ราง ความหมาย เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
 • ณิชกมล อ่านว่า นิด - กะ - มน ความหมาย ลูกนักปราชญ์


 • ณิชกุล อ่านว่า นิด - ชะ - กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • ณิชชยา อ่านว่า นิด - ชะ - ยา ความหมาย ชัยชนะที่บริสุทธิ์
 • ณิชา อ่านว่า นิ - ชา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
 • ณิชากร อ่านว่า นิ - ชา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
 • ณิชารีย์ อ่านว่า นิ - ชา - รี ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • ณิศรา อ่านว่า นิด - ส - รา ความหมาย เป็นใหญ่ทางความรู้
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้
 • บุญญาพร อ่านว่า บุน - ยา - พอน ความหมาย มีบุญเป็นพร
 • บุญญิสา อ่านว่า บุน - ยิ - สา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ


 • บุณยวีร์ อ่านว่า บุน - ยะ - วี ความหมาย ดีและกล้าหาญ
 • บุณิกา อ่านว่า บุ - นิ - กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • บุปผบฎ อ่านว่า บุบ-ผะ-บด ความหมาย ผ้าประดับดอกไม้
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน - ยา - พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ - นัด - ดา ความหมาย นักปราชญ์
 • ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา ความหมาย นักปราชญ์
 • ปพิชญา อ่านว่า ปะ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
 • ปภาวี อ่านว่า ปะ - พา - วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
 • ปรียา อ่านว่า ปรี - ยา ความหมาย ที่รัก


 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปวิชญา อ่านว่า ปะ - วิด - ชะ - ยา ความหมาย นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
 • ปวีรา อ่านว่า ปะ - วี - รา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปัญชิกา อ่านว่า ปัน - ชิ - กา ความหมาย ปุยฝ้าย
 • ปัณชญา อ่านว่า ปัน - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
 • ปัณณิกา อ่านว่า ปัน - นิ - กา ความหมาย มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปาณิศา อ่านว่า ปา - นิ - สา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย สามารถทำให้สำเร็จ
 • ปาริมา อ่านว่า ปา - ริ - มา ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ


 • ปาลิกา อ่านว่า ปา - ลิ - กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน - ยิ - สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • ปุณณภา อ่านว่า ปุน - นะ - พา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
 • ปุณยภา อ่านว่า ปุน - ยะ - พา ความหมาย แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
 • ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ - นิ - กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปมิกา อ่านว่า เป - มิ - กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • เปมิศา อ่านว่า เป - มิ - สา ความหมาย ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
 • เปรมา อ่านว่า เปร - มา ความหมาย รัก
 • เปรมากร อ่านว่า เปร - มา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก


 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • พจณิฌา อ่านว่า พด - จะ - นิ - ชา ความหมาย มีคำพูดบริสุทธิ์
 • พชิรา อ่านว่า พะ - ชิ - รา ความหมาย เพชร
 • พรพรรณ อ่านว่า พอน - พัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณดี
 • พรพิมล อ่านว่า พอน - พิ - มน ความหมาย ผู้ปราศจากมลทิน
 • พรรณปพร อ่านว่า พัน - ปะ - พอน ความหมาย มีผิวพรรณประเสริฐ
 • พรรณรมณ อ่านว่า พัน - ระ - มน ความหมาย มีผิวพรรณน่ายินดี
 • พริมา อ่านว่า พะ - ริ - มา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
 • เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น - พิด - ชา ความหมาย เต็มไปด้วยความรู้
 • มิรา อ่านว่า มิ-รา ความหมาย ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร


 • ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา ความหมาย สตรีผู้มีบุญวาสนา
 • วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • สรชา อ่านว่า สอ-รา-ชา ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง
 • สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา ความหมาย เจ้าแห่งแก่นสาร
 • สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี ความหมาย ผู้มีโชค
 • อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา ความหมาย นางผู้เป็นที่รัก 
 • อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา ความหมาย เป็นใหญ่
 • ไอศิกา อ่านว่า ไอ - สิ - กา ความหมาย นางผู้เป็นใหญ่

 

คลิกดูชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล