ตั้งชื่อ ตามวันเกิด เกิดวันเสาร์ รวมชื่อมงคลพร้อมความหมายดีๆ

 • 02 เมษายน 2563
 • 57,770

     การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

 

ดูดวงที่ทรูไอดี รับฟรี! ทรูพอยท์ แจกฟรีทุกวัน คลิกรับเลย

 

การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันเสาร์

หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร  ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช   ย ร ล ว
 • ศรี  ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มูละ  ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อุตสาหะ ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

รวมชื่อมงคลของผู้เกิดวันเสาร์ และความหมาย

กช ความหมาย ดอกบัว
กชกร ความหมาย กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชนันท์ ความหมาย ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา ความหมาย เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช ความหมาย หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชมน ความหมาย มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชอร ความหมาย หญิงงามดุจดอกบัว
กชอินทร์ ความหมาย ดอกบัวใหญ่
กตตน์ ความหมาย การแสดง การรายงาน
กตัญญู ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น
กนก ความหมาย ทองคำ
กนกกาญจน์ ความหมาย ทองคำล้ำค่า
กนกทิพย์ ความหมาย ทองคำที่ดีวิเศษ
กนกนาถ ความหมาย มีทองเป็นที่พึ่ง
กนกนิภา ความหมาย เหมือนทอง
กนกนุช ความหมาย หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพร ความหมาย ทองประเสริฐ
กนกพล ความหมาย มีพลังคือทอง
กนกพัชร ความหมาย ทองและเพชร
กนกพิชญ์ ความหมาย ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกรดา ความหมาย ยินดีในทอง
กนกรัตน์ ความหมาย ทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง
กนกลดา ความหมาย เถาทอง
กนกวดี ความหมาย หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
กนกวลัย ความหมาย กำไลทอง
กนกศรี ความหมาย งามดั่งทอง
กนกอร ความหมาย ผู้หญิงที่ดี
กนต์ธร ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กนต์รพี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา ความหมาย เกิดใกล้ทะเล
กนธี ความหมาย ทะเล มหาสมุทร
กมนีย์ ความหมาย งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียา ความหมาย งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมล ความหมาย บัว, ดอกบัว, หัวใจ
กมลกานต์ ความหมาย ผู้มีใจงดงาม
กมลฉัตร ความหมาย ร่มใจ
กมลฉันท์ ความหมาย ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลชนก ความหมาย ผู้เกิดจากใจ
กมลทิพย์ ความหมาย บัววิเศษ
กมลนัทธ์ ความหมาย เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์ ความหมาย ตามงามดุจดอกบัว
กมลนิตย์ ความหมาย คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร ความหมาย ตางามดุจดอกบัว
กมลบัตร ความหมาย กลีบบัว
กมลพร ความหมาย ใจประเสริฐ
กมลพัชร ความหมาย ใจเพชร
กมลพิชญ์ ความหมาย ใจนักปราชญ์
กมลภพ ความหมาย ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
กมลภู ความหมาย เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลยุพา ความหมาย หญิงสาวผู้มีความงาม
กมลรส ความหมาย น้ำใจ
กมลรัตน์ ความหมาย ดอกบัวที่ล้ำค่า
กมลลาสน์ ความหมาย ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมลโลจน์ ความหมาย ตางามดุจดอกบัว
กมลวร ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวัทน์ ความหมาย หน้างามดุจดอกบัว
กมลศรี ความหมาย ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
กมลา ความหมาย นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลากร ความหมาย สระบัว
กมลานันท์ ความหมาย บัวบาน
กมลาวศี ความหมาย หญิงงามผู้สำรวมตน
กมลาสน์ ความหมาย พระพรหม
กมุท ความหมาย ดอกบัว
กมุทพร ความหมาย ประเสริฐดุจดอกบัว
กรกช ความหมาย ไหว้,การกระพุ่มมือ
กรกนก ความหมาย แสงทอง ทองกร
กรกมล ความหมาย มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
กรกวรรษ ความหมาย ฝนลูกเห็บ
กรชวัล ความหมาย รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรดล ความหมาย ฝ่ามือ
กรดา ความหมาย ให้จากมือ
กรทักษ์ ความหมาย ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
กรนภา ความหมาย มือที่โบกไปตามท้องฟ้า
กรนันท์ ความหมาย ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรบัลลพ ความหมาย นิ้วมือ
กรพันธุ์ ความหมาย ทับทิม
กรพินธุ์ ความหมาย ทับทิม
กรภุม ความหมาย กระพุ่ม
กรภู ความหมาย เล็บมือ
กรรภิรมย์ ความหมาย ฉัตรห้าชั้น
กรรวี ความหมาย รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรวลัย ความหมาย กำไลมือ
กรวิก ความหมาย นกการเวก
กรวิกา ความหมาย นกการเวก
กรวิชญ์ ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวินท์ ความหมาย ทับทิม
กรวิภา ความหมาย ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กรวีร์ ความหมาย กล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง
กรศุทธิ์ ความหมาย ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
กรองกาญจน์ ความหมาย เกลียวทอง
กรองเกียรติ ความหมาย เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กรองแก้ว ความหมาย ถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
กรองขวัญ ความหมาย จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
กรองจิต ความหมาย จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม
กรองมาส ความหมาย พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
กระพัน ความหมาย คงทนต่อศาสตราวุธ
กระมล ความหมาย ดอกบัว, หัวใจ
กระยาทิพย์ ความหมาย ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
กระแส ความหมาย น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
กรัสวัน ความหมาย เสียงตบมือ
กริช ความหมาย หลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง
กรินทร์ ความหมาย จอมช้าง พญาช้าง
กริพันธ์ ความหมาย เสาที่ผูกช้าง
กฤชพล ความหมาย กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
กฤดาการ ความหมาย บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
กฤต ความหมาย กระทำแล้ว
กฤตชญา ความหมาย ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู
กฤตชยา ความหมาย กระทำชนะแล้ว
กฤตชัย ความหมาย กระทำชนะแล้ว
กฤตธรรม ความหมาย ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กฤตนัย ความหมาย ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
กฤตนู ความหมาย ช่าง ศิลปิน
กฤตบุญ ความหมาย มีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์ ความหมาย ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตพร ความหมาย ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตพรต ความหมาย ผู้ประพฤติพรต
กฤตภาส ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข ความหมาย นักปราชญ์
กฤตเมธ ความหมาย สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตย์ ความหมาย ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตยา ความหมาย เกียรติ,เสน่ห์
กฤตวิทย์ ความหมาย ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว
กฤตศิลป์ ความหมาย ผู้ชำนาญทางศิลป์
กฤตัชญ์ ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤตานน ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤตานนท์ ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤติกา ความหมาย ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กฤติเดช ความหมาย ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
กฤติธี ความหมาย นักปราชญ์
กฤติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
กฤตินี ความหมาย ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
กฤติพงศ์ ความหมาย ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กฤติมา ความหมาย นักปราชญ์
กฤติมุข ความหมาย นักปราชญ์
กฤติยา ความหมาย หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤศ ความหมาย เล็ก บาง น้อย
กฤษกร ความหมาย สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษดา ความหมาย อภินิหาร, แสดงฤทธิ๋
กฤษติยา ความหมาย หน้าที่ที่พึงกระทำ, กิจธุระ
กฤษิก ความหมาย ชาวนา
กฤษิกร ความหมาย เกษตรกร
กลทีบ์ ความหมาย เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กลรัตน์ ความหมาย เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ
กลวัชร ความหมาย ดุจดังเพชร
กลศ ความหมาย ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
กลิกา ความหมาย ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวิดา ความหมาย กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวิตา ความหมาย กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวิน ความหมาย ดี,งาม
กวินท์ ความหมาย จอมกวี
กวินทิพย์ ความหมาย ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
กวินธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กวินภพ ความหมาย มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวินภัค ความหมาย มีเกียรติอันดีงาม
กวิสรา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กวีทิพย์ ความหมาย มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กวีพร ความหมาย มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กวีวัธน์ ความหมาย กวีผู้เจริญ
กษม ความหมาย อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษมล ความหมาย ทำลายมลทิน
กษมา ความหมาย อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษัตรบดี ความหมาย เจ้าของอาณาจักร
กษิดิ์เดช ความหมาย ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิศ ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิติธร ความหมาย ผู้ทรงโลกไว้คือ ภูเขา
กษิรา ความหมาย น้ำนม
กสานติ์ ความหมาย ความสงบ
กสิน ความหมาย ทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
ก่อกุศล ความหมาย สร้างความดี
ก่อเกียรติ ความหมาย สร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง
ก่อฤกษ์ ความหมาย ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
ก้อง ความหมาย ดังกังวาน
ก้องภพ ความหมาย มีชื่อเสียงก้องโลก
กอบกาญจน์ ความหมาย ทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง
กอบกุล ความหมาย ตระกูลที่สามัคคีกัน, รวมตระกูล
กอบชนม์ ความหมาย อายุยืน
กังวาน ความหมาย มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
กัชชลา ความหมาย แร่พลวง
กัญจน์ ความหมาย ทอง
กัญจนพร ความหมาย ทองประเสริฐ
กัญจน์อมล ความหมาย ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
กัญจนา ความหมาย ทองคำ
กัญจนาพร ความหมาย ทองอันบริสุทธิ์
กัญจนี ความหมาย ทองคำ
กัญชพร ความหมาย ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญชรส ความหมาย น้ำดอกไม้
กัญชลา ความหมาย เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัญญพัชร ความหมาย หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญา ความหมาย สาวรุ่น
กัญญาพัชร ความหมาย หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภัค ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาภัทร ความหมาย หญิงสาวผู้มีความเจริญ
กัญญารัตน์ ความหมาย หญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ
กัญญาวีร์ ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัญนิภา ความหมาย เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
กัญวรา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัตติกา ความหมาย ดาวลูกไก่
กัทลี ความหมาย กล้วย
กันดิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ ความหมาย น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กมล ความหมาย มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันต์กวี ความหมาย กวีผู้น่ารัก
กันต์ธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพงศ์ ความหมาย มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันตพร ความหมาย น่ารักและประเสริฐ
กันตพล ความหมาย มีพลังน่าชอบใจ
กันตพิชญ์ ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตยศ ความหมาย มียศเป็นที่รัก
กันตยา ความหมาย เป็นสุข สาวสวย
กันต์ฤทัย ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันตวิชญ์ ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศม ความหมาย มีความสงบอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์ ความหมาย มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันตา ความหมาย เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา ความหมาย รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชา ความหมาย เกิดมาด้วยความรัก
กันติทัต ความหมาย ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ ความหมาย ยินดีในความรัก
กันติยา ความหมาย ความรัก
กันติศา ความหมาย เจ้าแห่งความรัก
กันทร ความหมาย ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรา ความหมาย ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรากร ความหมาย ภูเขา
กันธิชา ความหมาย เกิดใกล้ทะเล
กันนิดา ความหมาย หญิงสาว
กันยกร ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กันยกา ความหมาย หญิงวัยรุ่น
กันย์สินี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค, สาวงามผู้สามารถ
กันยาพร ความหมาย สาวผู้ประเสริญ
กันยารัตน์ ความหมาย นางแก้ว
กัปปน์ ความหมาย ความดำริ การจัดแจง
กัมปนาท ความหมาย เสียงกึกก้อง
กัมพล ความหมาย ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัมลาส ความหมาย พระพรหม
กัลชนา ความหมาย ผู้สำเร็จ
กัลย์กมล ความหมาย ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
กัลยกร ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยรัตน์ ความหมาย มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กัลยวรรต ความหมาย อาหารเช้า
กัลย์สุดา ความหมาย ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กัลยา ความหมาย หญิงงาม
กาจน์ ความหมาย ป้อมปราการ
กาจพล ความหมาย มีพลังกล้าแข็ง
กาญจนสุดา ความหมาย ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
กาญจนา ความหมาย ทอง
กาญจนาพร ความหมาย ทองอันบริสุทธิ์
กาญจนาภา ความหมาย แสงทอง, แสงสว่างดุจทอง
กาญจนาวดี ความหมาย หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
กาญจนี ความหมาย ทอง
กานดา ความหมาย หญิงที่รัก
กานดาวดี ความหมาย หญิงผู้เป็นที่รัก
กานดิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ ความหมาย น่ารัก น่าพึงพอใจ
กานต์กนีย์ ความหมาย น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์จรีย์ ความหมาย ความประพฤติที่ดีงาม
กานต์ชนิต ความหมาย ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานตพงศ์ ความหมาย มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
กานต์พิชชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์ยุพน ความหมาย ความสาวที่น่ารัก
กานต์รวี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
กานตรัตน์ ความหมาย ผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย
กานต์สินี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิริ ความหมาย เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
กานต์สิรี ความหมาย เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
กานติ์ชนิต ความหมาย ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
กานติมา ความหมาย งามน่ารัก
กานติศา ความหมาย เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กายทิพย์ ความหมาย ผู้วิเศษ
กายวุธ ความหมาย ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
การันต์ ความหมาย หน้าที่การงาน
การิต ความหมาย ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การิน ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กระทำ
กำจร ความหมาย ฟุ้งไป
กำชัย ความหมาย ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
กำธร ความหมาย สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน
กำพร ความหมาย มีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
กำแหง ความหมาย กล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง
กิ่งกาญจน์ ความหมาย กิ่งทอง
กิ่งดาว ความหมาย สืบทอดจากดวงดาว
กิ่งเพชร ความหมาย เครื่องประดับที่งดงาม
กิ่งฟ้า ความหมาย สืบทอดจากสวรรค์
กิจจา ความหมาย เรื่องราว, ข้อความ
กิจจาพร ความหมาย สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิจพร ความหมาย สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิตตน์ ความหมาย การแสดง, การรายงาน
กิตติ ความหมาย คำเล่าลือ, คำสรรเสริญ
กิตติกวิน ความหมาย งามด้วยเกียรติ
กิตติกา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติกานต์ ความหมาย ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กิตติคมน์ ความหมาย ดำเนินไปด้วยเกียรติ
กิตติชัย ความหมาย ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
กิตติญา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติเดช ความหมาย มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
กิตติทัต ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธร ความหมาย ทรงเกียรติ
กิตติธรา ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติธัช ความหมาย มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตตินันท์ ความหมาย ยินดีในชื่อเสียง
กิตติพงศ์ ความหมาย วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติพร ความหมาย มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติพล ความหมาย มีชื่อเสียงและกำลัง
กิตติพศ ความหมาย มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์ ความหมาย นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภพ ความหมาย ความมีเกียรติ
กิตติมา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติยุทธ ความหมาย การรบที่มีชื่อเสียง
กิตติวรา ความหมาย มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวินท์ ความหมาย ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กิตติศักดิ์ ความหมาย ผู้มีอำนาจและความสามารถ
กิตยา ความหมาย ผู้มีเชื่อเสียง
กิติชัย ความหมาย ชนะด้วยเกียรติ
กิตินันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
กิติมา ความหมาย ผู้มีชื่อเสียง
กิรติกา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กีรติ ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กีรติกา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กีรัตยา ความหมาย หญิงผู้มีเกียรติ
กุนทร ความหมาย พระวิษณุ
กุมุท ความหมาย บัว, บัวขาว
กุลกัลยา ความหมาย หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
กุลจิรา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลชา ความหมาย มีสกุลดี
กุลชาติ ความหมาย ซึ่งเกิดในตระกูลดี
กุลเดช ความหมาย มีเดชในตระกูล
กุลธร ความหมาย ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธรา ความหมาย ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธิดา ความหมาย หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนันท์ ความหมาย เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนันทน์ ความหมาย เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนาถ ความหมาย เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์
กุลนารี ความหมาย หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนิดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภา ความหมาย เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
กุลปริยา ความหมาย เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลพัชร ความหมาย เพชรประจำตระกูล
กุลพัทธ์ ความหมาย เกี่ยวข้องกับสกุล
กุลพิธาน์ ความหมาย ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
กุลยา ความหมาย สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
กุลรัตน์ ความหมาย รัตนแห่งสกุลวงศ์
กุลโรจน์ ความหมาย ตระกูลรุ่งโรจน์
กุลวดี ความหมาย หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลสตรี ความหมาย หญิงสาวผู้มีสกุลดี
กุลสินี ความหมาย หญิงงามแห่งตระกูล
กุลิสรา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศล ความหมาย สิ่งที่ที่ชอบ, บุญ
กุศลพร ความหมาย ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
กุศลิน ความหมาย อยู่สุขสบาย ปลอดภัย
กุศาวดี ความหมาย ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม
กุสุม ความหมาย ดอกไม้
กุสุมนิภา ความหมาย เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
กุสุมภ์ ความหมาย ดอกคำ
กุสุมา ความหมาย ดอกไม้
กุสุมาลย์ ความหมาย ดอกไม้
เกตน์ ความหมาย สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
เกตน์นิภา ความหมาย เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตน์สิรี ความหมาย เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน
เกตนิกา ความหมาย ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
เกตุ ความหมาย ธง
เกยูร ความหมาย สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล
เกริก ความหมาย กึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง
เกริกไกรวัล ความหมาย ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
เกริกวรรธน์ ความหมาย ความเจริญยิ่ง
เกริกวิทย์ ความหมาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
เกริกศักดิ์ ความหมาย ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
เกรียง ความหมาย ใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง
เกรียงไกร ความหมาย ผู้กล้าที่ยิ่งยง
เกรียงชัย ความหมาย ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เกรียงศักดิ์ ความหมาย ผู้มีอำนาจ
เกวลิน ความหมาย ผู้สำเร็จ,ผู้ศึกษาตลอดแล้ว
เกวลี ความหมาย มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกศกนก ความหมาย ผมทอง
เกศริน ความหมาย สิงห์โต
เกศรินทร์ ความหมาย เกสรดอกไม้
เกศสุดา ความหมาย ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
เกศินี ความหมาย นางผู้มีผมงาม
เกษมศรี ความหมาย ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
เกษมสันต์ ความหมาย ชื่นชมยินดี
เกสร ความหมาย ส่วนในของดอกไม้
เกสรา ความหมาย เกสรดอกไม้
เกสรี ความหมาย สิงโต, ราชสีห์
เกียรติ ความหมาย ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา
เกียรติชัย ความหมาย ชัยชนะที่มีชื่อเสียง
เกียรติภูมิ ความหมาย เกียรติเพราะความนิยม
เกียรติศักดิ์ ความหมาย เกียรติตามฐานะ
แก้วขวัญ ความหมาย สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
แก้วใจ ความหมาย เป็นที่รักดั่งดวงใจ
แก้วตา ความหมาย สิ่งที่รักยิ่ง
แก้วทิพย์ ความหมาย สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
โกมล ความหมาย ดอกบัว
โกมินทร์ ความหมาย ยอดพลอยสีแดง
โกมุท ความหมาย บัวแดง
โกเมน ความหมาย พลอยสีแดงเข้ม
โกเมศ ความหมาย ดอกบัว
โกรพ ความหมาย บัวสาย แสงจันทร์
โกศล ความหมาย ฉลาด
โกศัลย์ ความหมาย ความฉลาด
โกสุม ความหมาย ดอกไม้
ไกรเดช ความหมาย ผู้มีอำนาจมาก
ไกรเทพ ความหมาย เทพผู้ยิ่งใหญ่
ไกรฤกษ์ ความหมาย ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
ไกรเลิศ ความหมาย เยี่ยมมาก
ไกรวิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวิน ความหมาย ดอกบัว
ไกรวี ความหมาย ดอกบัว
ไกรศร ความหมาย สิงโต
ไกรศรี ความหมาย ผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต
ไกรศักดิ์ ความหมาย ผู้มีความสามารถมาก
ไกรสร ความหมาย สิงโต
ไกรสรี ความหมาย สิงโต
ไกรสิทธิ ความหมาย ราชสีห์
ไกรฤทธิ์ ความหมาย ผู้มีฤทธิ์แก่กล้า
ขจร ความหมาย ฟุ้งไป
ขจรจิต ความหมาย มีใจกว้างน่านับถือ
ขจรเดช ความหมาย มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรฤทธิ์ ความหมาย มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรลาภ ความหมาย รุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขจรศักดิ์ ความหมาย ความรุ่งเรือง
ขจิต ความหมาย ประดับตกแต่งแล้ว
ขจิตพร ความหมาย ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว
ขจี ความหมาย งามสดใส
ขจีเกศ ความหมาย ผู้มีผมงาม
ขจีเนตร ความหมาย ผู้มีดวงตางาม
ขจีพร ความหมาย ผู้ประเสริฐงาม
ขจีพักตร์ ความหมาย ผู้มีน่าตาน่ารัก
ขนบพร ความหมาย แบบแผนที่ประเสริฐ
ขยานี ความหมาย มีความรู้
ขรรค์ชัย ความหมาย ชนะด้วยขรรค์
ขวัญแก้ว ความหมาย มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิต ความหมาย เป็นที่เจริญจิต
ขวัญจิรา ความหมาย มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญใจ ความหมาย ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก
ขวัญชัย ความหมาย ชนะด้วยความดี
ขวัญตา ความหมาย มิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญทิพย์ ความหมาย มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ
ขวัญเนตร ความหมาย มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญพร ความหมาย มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญมนัส ความหมาย ขวัญใจ
ขวัญรัตน์ ความหมาย ขวัญแก้ว
ขวัญเรือน ความหมาย ยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญฤดี ความหมาย ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญฤทัย ความหมาย ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญสรวง ความหมาย ขวัญฟ้า
ขวัญสุดา ความหมาย ลูกสาวคนที่รักที่สุด
ขวัญหทัย ความหมาย ขวัญใจ
ขัชพร ความหมาย ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ
ขันติ ความหมาย ความอดทน
ขัมน์ ความหมาย ความอดทน
ขัมพ์ ความหมาย ก้าวไป เดินไปข้างหน้า
เขม ความหมาย ความเกษม
เขมจิรา ความหมาย มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมทัต ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
เขมทิน ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ ความหมาย ยินดีในความปลอดภัย
เขมรุจิ ความหมาย ชอบความปลอดภัย
เขมฤทธิ์ ความหมาย ความพึงพอใจในฤทธิ์
เขมิกา ความหมาย มีความเกษมสันต์
เขมินท์ ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมินทร์ ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
เขมินทรา ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมิสรา ความหมาย ยอดแห่งความปลอดภัย
คคนางค์ ความหมาย ท้องฟ้า
คชรัตน์ ความหมาย ช้างแก้ว
คชารี ความหมาย สิงห์โต
คเชนทร์ ความหมาย พญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คทา ความหมาย ตะบอง
คทาวุธ ความหมาย มีกระบองเป็นอาวุธ
คนธรส ความหมาย น้ำหอม
คนธวัลย์ ความหมาย เถาวัลย์หอม
คมกริช ความหมาย คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
คมกฤช ความหมาย คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
คมแก้ว ความหมาย ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
คมขำ ความหมาย สวยอย่างซึ้งใจชวนให้ชอบ
คมคาย ความหมาย ฉลาด, ไหวพริบ, ทันคน
คมชาญ ความหมาย ฉลาดเฉียบแหลม
คมทิพย์ ความหมาย ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
คมธรรม ความหมาย ธรรมะที่เฉียบแหลม
คมน์ ความหมาย ไป ดำเนินไป
คมศร ความหมาย ลูกศรที่แหลมคม
คมศักดิ์ ความหมาย มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
คมสร ความหมาย ลูกศรที่แหลมคม
คมสัน ความหมาย ท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด
คมสันต์ ความหมาย ความสงบอันลึกซึ้ง
ครรชิต ความหมาย บันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง
ครองขวัญ ความหมาย มีมิ่งขวัญ
ครองเดช ความหมาย ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
ครองธรรม ความหมาย ดำเนินอยู่ในธรรม
ครองพร ความหมาย คงความดีไว้ตลอดไป
ครองภพ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองยศ ความหมาย รักษาตำแหน่งไว้
ครองรัก ความหมาย คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
ครองฤทธิ์ ความหมาย รักษาอำนาจไว้
ครองลาภ ความหมาย มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
ครองศักดิ์ ความหมาย รักษาตำแหน่งไว้
ครองสุข ความหมาย ดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข
ครองอาตม์ ความหมาย ปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
คะนึงจิต ความหมาย ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คะนึงนิตย์ ความหมาย คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
คัคนางค์ ความหมาย ท้องฟ้า
คัทลียา ความหมาย กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คันธทรัพย์ ความหมาย เครื่องหอม
คันธนีรา ความหมาย น้ำหอม
คันธมาลี ความหมาย ดอกไม้หอม
คันธรส ความหมาย น้ำหอม
คันธลี ความหมาย ตัวต่อ
คันธารัตน์ ความหมาย กลิ่นแก้ว
คารม ความหมาย พูดแหลมคม
คำแก้ว ความหมาย ถ้อยคำที่มีคุณค่า
คำนวร ความหมาย ควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ
คำนึง ความหมาย คิดถึง, คิด, นึก, ระลึก
คำรน ความหมาย คำราม, กระหึ่ม
คิดคม ความหมาย มีความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลม
คีรี ความหมาย ภูเขา
คีรีทอง ความหมาย ภูเขาทอง
คึกฤทธิ์ ความหมาย แรงอำนาจ, ความร่าเริง
เครือมาศ ความหมาย เถาทอง
เครือวัลย์ ความหมาย เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
จงกล ความหมาย บัว, บัวสาย
จงจิตร ความหมาย ใจแน่วแน่
จงรัก ความหมาย คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
จงรักษ์ ความหมาย ให้รักษาไว้
จงสุข ความหมาย ให้มีความสุข
จงสุทธา ความหมาย ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จตุทิพย์ ความหมาย เทพทั้งสี่
จตุพร ความหมาย พรสี่ คือจตุรพิธพร
จตุพักต์ ความหมาย พระพรหม
จตุภัทร ความหมาย เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
จตุภูมิ ความหมาย สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จตุรพร ความหมาย พร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ)
จตุรภัทร ความหมาย ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ
จรรย์ธร ความหมาย มีความประพฤติดี
จรรยพร ความหมาย มีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรรย์อมล ความหมาย ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จรรยา ความหมาย ความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จรส ความหมาย แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรสจันทร์ ความหมาย เหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญญา ความหมาย กระจาย, แพร่กระจาย
จรัญพร ความหมาย มีความประพฤติประเสริฐ
จรัล ความหมาย เที่ยวป่า
จรัลรมย์ ความหมาย เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรัส ความหมาย แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรัสกร ความหมาย แสงสว่างจ้า
จรัสทิพย์ ความหมาย เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
จรัสพงศ์ ความหมาย ตระกูลที่รุ่งเรือง
จรัสพร ความหมาย รุ่งเรืองด้วยความดี
จรัสรวี ความหมาย สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จรัสรัตน์ ความหมาย แก้วที่มีแสงสว่างใส
จรัสศรี ความหมาย ผุดผ่อง
จรายุทธ ความหมาย อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จริญญา ความหมาย มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรินทร์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จรินทร ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม
จริยาพร ความหมาย ความประพฤติดี
จริยาวดี ความหมาย หญิงผู้มีความประพฤติดี
จรีย์ ความหมาย ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ
จรุง ความหมาย ชักชวน, ยั่วใจ
จรุงจิต ความหมาย รัญจวนใจ
จรูญ ความหมาย รุ่งเรือง, งดงาม
จรูญจิต ความหมาย จิตใจงาม
จรูญศรี ความหมาย ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จรูญศักดิ์ ความหมาย ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จเร ความหมาย ผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล
จวงจันทร์ ความหมาย จันทร์หอม
จอมแก้ว ความหมาย ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
จอมขวัญ ความหมาย ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
จอมใจ ความหมาย ยอดดวงใจ
จอมเดช ความหมาย ผู้มีอำนาจสูงสุด
จอมนรี ความหมาย ยอดหญิง
จักรกริช ความหมาย อาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤช ความหมาย อาวุธของแว่นแคว้น
จักรชัย ความหมาย จักรแห่งชัยชนะ
จักรดุลย์ ความหมาย คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรธร ความหมาย ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
จักรพงศ์ ความหมาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จักรพล ความหมาย กำลังของแว่นแคว้น
จักรพันธ์ ความหมาย เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพ ความหมาย ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จักรภัทร ความหมาย ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น
จักรวุธ ความหมาย ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักริน ความหมาย พระราชา พระนารายณ์
จักรินทร์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จังคนิภา ความหมาย มีรัศมีงดงาม
จัตุรงค์ ความหมาย องค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน
จันจิมา ความหมาย งามเหมือนดวงจันทร์
จันทกร ความหมาย แสงจันทร์
จันทกานต์ ความหมาย ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์ ความหมาย แสงจันทร์
จันทนา ความหมาย ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนิภา ความหมาย แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนี ความหมาย มีกลิ่นจัน
จันทนียา ความหมาย มีกลิ่นจัน
จันทพร ความหมาย พระจันทร์งาม
จันทภา ความหมาย เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
จันทร ความหมาย นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรกร ความหมาย แสงจันทร์
จันทร์แก้ว ความหมาย คุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง
จันทร์จรี ความหมาย ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จันทร์จิรา ความหมาย งามเสมอ
จันทร์ไชย ความหมาย ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
จันทร์ดาว ความหมาย ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
จันทร์ทิพย์ ความหมาย มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทร์เพ็ญ ความหมาย พระจันทร์เต็มดวง
จันทรรัตน์ ความหมาย ไข่มุก
จันทร์วลัย ความหมาย วงจันทร์ วงเดือน
จันทร์สุดา ความหมาย ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จันทรัช ความหมาย ดาวพุธ
จันทรัสม์ ความหมาย เสมอจันทร์, เดือน
จันทรา ความหมาย นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรากานต์ ความหมาย ที่รักของพระจันทร์
จันทรานนท์ ความหมาย มีหน้าผุดผ่อง
จันทราภา ความหมาย แสงจันทร์
จันทัปปภา ความหมาย แสงจันทร์
จันทิมันตุ์ ความหมาย พระจันทร์ เดือน
จันทิมา ความหมาย พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จันทิรา ความหมาย พระจันทร์
จาตุรนต์ ความหมาย เจ้าแห่งโลก
จารวี ความหมาย ผู้งดงาม
จารีย์ ความหมาย ผู้มีความประพฤติที่ดี
จารีรัตน์ ความหมาย ผู้ประพฤติดี
จารุกร ความหมาย รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จารุกัญญ์ ความหมาย หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุกิตติ์ ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
จารุเดช ความหมาย มีเดชงดงาม
จารุทัศน์ ความหมาย มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
จารุนันท์ ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
จารุนิภา ความหมาย ดุจทอง
จารุเนตร ความหมาย มีตางาม
จารุพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้สง่างาม
จารุพิชญา ความหมาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
จารุภา ความหมาย รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
จารุมน ความหมาย มีใจน่ารัก มีใจงาม
จารุวิทย์ ความหมาย มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จำนง ความหมาย ประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ
จำรัส ความหมาย รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
จำรูญ ความหมาย รุ่งเรือง, งาม
จำรูญศรี ความหมาย ผุดผ่อง
จำรูญศักดิ์ ความหมาย ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
จำเริญ ความหมาย เติบโต, งอกงาม
จิดาภา ความหมาย รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิตตนาถ ความหมาย เจ้าแห่งใจ
จิตตมาส ความหมาย เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตตวิสุทธิ ความหมาย ความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส
จิตตา ความหมาย ชื่อนักษัตร
จิตติมา ความหมาย ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
จิตรกัญญา ความหมาย หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรคุปต์ ความหมาย ผู้มีความดีคุ้มครอง
จิตรดิลก ความหมาย ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
จิตรทวัส ความหมาย วันอันแจ่มใส
จิตรทิพย์ ความหมาย งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวัส ความหมาย วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
จิตรทิวา ความหมาย วันอันแจ่มใส
จิตรเทพ ความหมาย เทวดาผู้งดงาม
จิตรพัสตร์ ความหมาย เสือดาว
จิตรลดา ความหมาย เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรเลขา ความหมาย รูปภาพงามยิ่ง
จิตรวัน ความหมาย วันอันงดงาม
จิตรสินี ความหมาย สาวงาม
จิตรา ความหมาย การวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต
จิตรานุช ความหมาย หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรายศ ความหมาย เหล็กดี,เหล็กกล้า
จิตรายุธ ความหมาย มีอาวุธต่างๆ
จิตริน ความหมาย นักวาด ศิลปิน
จิตสุภา ความหมาย มีใจดี มีใจงาม
จินดา ความหมาย ความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก
จินดารัตน์ ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินดาหรา ความหมาย ฉลาด
จินตนา ความหมาย ความคิด
จินตนี ความหมาย ความคิด
จินตพร ความหมาย มีความคิดประเสริฐ
จินตภา ความหมาย มีความคิดเจิดจ้า
จินต์ศุจี ความหมาย ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จินตหรา ความหมาย ฉลาด
จิรกร ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
จิรกฤต ความหมาย ผู้สืบทอด
จิรกิตติ์ ความหมาย มีชื่อเสียงยืนนาน
จิรชยา ความหมาย มีชัยนาน
จิรชีพ ความหมาย มีชีวิตนาน อายุยืน
จิรโชติ ความหมาย ความรุ่งเรือง
จิรเดช ความหมาย หมอที่ยั่งยืน
จิรทีปต์ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรนนท์ ความหมาย ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
จิรนันท์ ความหมาย มีผู้ชื่นชมยินดี
จิรนาถ ความหมาย ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
จิรพนธ์ ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรพัส ความหมาย มีอายุยืนนาน
จิรโพธิ ความหมาย มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร ความหมาย ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภา ความหมาย ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิรภาส ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
จิรภิญญา ความหมาย ความรู้ยั่งยืน
จิรเมธ ความหมาย มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
จิรยุทธ ความหมาย การรบที่ยาวนาน
จิรวดี ความหมาย หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรวิน ความหมาย ผู้มีอายุยืนยาว
จิรเวช ความหมาย หมอที่ยั่งยืน
จิรสิน ความหมาย มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จิรสุดา ความหมาย ลูกสาวผู้ยั่งยืน
จิระเดช ความหมาย มีอำนาจตลอดกาล
จิระนันท์ ความหมาย ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิระประไพ ความหมาย ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิระพันธ์ ความหมาย เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
จิระภา ความหมาย ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิระศักดิ์ ความหมาย ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
จิรัจฌา ความหมาย กิริยาดีตลอดกาล
จิรัชญา ความหมาย ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา ความหมาย มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จิรันดน์ ความหมาย ใหม่ อยู่นาน
จิรันธร ความหมาย ทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน
จิรัศยา ความหมาย อยู่นาน
จิรัสย์ ความหมาย ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
จิรัสยา ความหมาย ตลอดกาลนาน นิรันดร
จิราเจต ความหมาย มีความคิดเป็นยอด
จิราพัชร ความหมาย ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา ความหมาย รุ่งเรืองนาน
จิรายุ ความหมาย มีอายุยืน
จิรายุทธ ความหมาย รบนาน
จิรายุศ ความหมาย อายุยืน
จิลลาภัทร ความหมาย ดีงามดังว่าว
จิลาวัลย์ ความหมาย ประดับด้วยเถาวัลย์
จีรนันท์ ความหมาย ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จีรนาถ ความหมาย ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
จีรพร ความหมาย ประเสริฐนาน
จีรภา ความหมาย ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
จีรยุทธ ความหมาย รบที่ยาวนาน
จีราภา ความหมาย แสงสว่างตลอดกาล
จีริกา ความหมาย การประกาศ
จุมพล ความหมาย ผู้เป็นใหญ่
จุมพิน ความหมาย การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
จุรี ความหมาย มีด, หอก, ดาบ
จุรีพร ความหมาย คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
จุรีมาศ ความหมาย ความแหลมคมที่ทนทาน
จุรีรัตน์ ความหมาย ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
จุไรภัทร ความหมาย มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุไรรัตน์ ความหมาย มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุลปรีชา ความหมาย ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
จุลพงศ์ ความหมาย ตระกูลเล็ก
จุลินทร์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
จุลินทิพย์ ความหมาย สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
จุฬารัตน์ ความหมาย แก้วที่งามเลิศ
เจตดิลก ความหมาย มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์ ความหมาย ความคิด ความตั้งใจ
เจตนิพัทธ์ ความหมาย มีความคิดมั่นคง
เจตปรียา ความหมาย เป็นที่รักแห่งใจ
เจตพล ความหมาย มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
เจตสุภา ความหมาย ผู้มีความคิดดีงาม
เจนจิรา ความหมาย เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนธรรม ความหมาย ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
เจริญรัตน์ ความหมาย คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
เจริญวิทย์ ความหมาย เจริญด้วยความรู้
เจริญศรี ความหมาย เจริญด้วยมงคล
เจริญศักดิ์ ความหมาย เจริญด้วยอำนาจ
เจิมขวัญ ความหมาย เพิ่มความเป็นสิริมงคล
เจิมจันทร์ ความหมาย แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
เจิมศักดิ์ ความหมาย เพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง
เจบจบ ความหมาย ชำนาญ รอบรู้
เจนภพ ความหมาย ชำนาญเรื่องทางโลก
แจ่มจันทร์ ความหมาย พระจันทร์ที่สว่างไสว
แจ่มใส ความหมาย ปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง
ใจภักดิ์ ความหมาย จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้
ฉัตรจักร ความหมาย ปูมโหราศาสตร์
ฉัตรพร ความหมาย ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรฤดี ความหมาย ฉัตรแห่งความยินดี
ฉันชนก ความหมาย เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทกร ความหมาย ผู้สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก ความหมาย ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต ความหมาย ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ความหมาย เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ความหมาย ให้ความพอใจ
ฉันทพล ความหมาย มีพลังคือความพอใจ
ฉันทพศ ความหมาย อำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทพิชญา ความหมาย ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี ความหมาย ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันท์หทัย ความหมาย พอใจ, มีฉันทะในใจ
ฉันทัช ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา ความหมาย มีความพอใจ
ฉันทิต ความหมาย มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิศา ความหมาย มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา ความหมาย มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันหทัย ความหมาย ดุจดังดวงใจ
ชญานนท์ ความหมาย ยินดีในความรู้
ชญานิน ความหมาย นักปราชญ์
ชญานิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานี ความหมาย ผู้มีความรู้
ชญาภา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชนกชนม์ ความหมาย เกิดจากบิดา
ชนกนันท์ ความหมาย เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกนาถ ความหมาย พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
ชนกันต์ ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนกานต์ ความหมาย เป็นที่รักของปวงชน
ชนจันทร์ ความหมาย ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (เด่นกว่าคนอื่น)
ชนเทพ ความหมาย พระราชา
ชนน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย
ชนนน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
ชนนิภา ความหมาย เยือกเย็นประดุจน้ำ
ชนมน ความหมาย ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนม์นิภา ความหมาย เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนมภูมิ ความหมาย บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนรดี ความหมาย เป็นที่รักแห่งปวงชน
ชนวีร์ ความหมาย ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
ชนัญชิดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
ชนัญญู ความหมาย ผู้รู้จักคน
ชนัดดา ความหมาย ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนัดพล ความหมาย เป็นกำลังของหมู่ชน
ชนัต ความหมาย ฝูงชน ประชากร
ชนัตร ความหมาย ร่ม ร่มกันแดด
ชนันธร ความหมาย ค้ำจุนคน
ชนากานต์ ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธินาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนาธิป ความหมาย ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
ชนานันท์ ความหมาย ยินดีในหมู่คน
ชนาพร ความหมาย คนผู้ประเสริฐ
ชนาภัทร ความหมาย คนดี คนเจริญ
ชนาภา ความหมาย คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนารดี ความหมาย เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชนาศัย ความหมาย ที่พักของคน
ชนิกา ความหมาย หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่
ชนิกานต์ ความหมาย เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดา ความหมาย พ่อ
ชนิดาภา ความหมาย ให้เกิดรัศมี
ชนิตพล ความหมาย ให้เกิดพลัง
ชนิตร์นันท์ ความหมาย แหล่งกำเนิดความยินดี
ชนิตรา ความหมาย ผู้ให้กำเนิด
ชนิตว์ ความหมาย ผู้ให้กำเนิด
ชนิตสิรี ความหมาย ให้เกิดสิริมงคล
ชนิตา ความหมาย ให้เกิด มารดา
ชนินทร์ ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนินพร ความหมาย ผู้ประเสริฐ
ชนินาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนิภา ความหมาย แสงสว่างจากแม่
ชนิศา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนิสร ความหมาย เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
ชนิสรา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชนุดร ความหมาย คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชนุตต์ ความหมาย คนที่สูงสุด
ชนุตม์ ความหมาย คนที่สูงสุด
ชนุตร์ ความหมาย คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชเนตร์ ความหมาย แม่
ชเนศ ความหมาย ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
ชโนดม ความหมาย คนที่สูงสุด
ชโนทัย ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
ชมชาญ ความหมาย รื่นเริง
ชมนาด ความหมาย ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
ชมพูนิกข์ ความหมาย แท่งทอง
ชมพูนุช ความหมาย ทองเนื้อบริสุทธิ์
ชมพูนุท ความหมาย ทองคำบริสุทธิ์
ชมพูเนกข์ ความหมาย แท่งทอง
ชไมพร ความหมาย ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ชยทัต ความหมาย ให้ชัยชนะ
ชยธร ความหมาย ทรงชัย
ชยพล ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
ชยพัทธ์ ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชยรพ ความหมาย เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
ชยังกูร ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ ความหมาย ผู้ชนะ
ชยากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยานันต์ ความหมาย มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยานันท์ ความหมาย ยินดีในชัยชนะ
ชยาภา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชยามร ความหมาย มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชยาวุธ ความหมาย มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชยิน ความหมาย ชัยชนะ
ชยิสรา ความหมาย มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชยุดา ความหมาย รุ่งเรือง
ชยุต ความหมาย รุ่งเรือง
ชยุตพงศ์ ความหมาย เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
ชยุตม์ ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชยุตรา ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชเยศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ชเยส ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชโยดม ความหมาย มีชัยอันอุดม
ชรัมพร ความหมาย น้ำและฟ้า
ชรินทร ความหมาย ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ชรินทร์ทิพย์ ความหมาย ยอดเป็นดีวิเศษ
ชลกร ความหมาย เมฆหรือมหาสมุทร
ชลชาติ ความหมาย น้ำ
ชลชินี ความหมาย พระอาทิตย์
ชลธร ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล ,เมฆฝน
ชลธิชา ความหมาย เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี
ชลธิดา ความหมาย เกิดจากน้ำ
ชลธิศ ความหมาย ทะเล,มหาสมุทร
ชลธี ความหมาย ทะเล
ชลนิภา ความหมาย เปรียบประดุจน้ำ
ชลพินทุ์ ความหมาย หยาดน้ำ
ชลลดา ความหมาย ลูกคลื่น
ชลัช ความหมาย เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลันธร ความหมาย ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลัมพล ความหมาย ลำธาร
ชลากร ความหมาย น้ำพุ
ชลาคม ความหมาย ฝน
ชลาศัย ความหมาย ทะเล
ชลิต ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชลิตา ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชโลทร ความหมาย แม่น้ำ, ทะเล, ห้วงน้ำ, ท้องน้ำ
ชวกร ความหมาย ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวนชม ความหมาย ดึงดูดจิตใจให้อยากชม
ชวนพิศ ความหมาย ดึงดูดจิตใจให้พิศวง
ชวนันท์ ความหมาย ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวนากร ความหมาย ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวรัตน์ ความหมาย มีไหวพริบที่ดีเลิศ
ชวโรจน์ ความหมาย รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชวลิต ความหมาย รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชวัล ความหมาย ส่องแสง รุ่งเรือง
ชวัลกร ความหมาย ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวัลนุช ความหมาย หญิงผู้รุ่งเรือง
ชวัลรัตน์ ความหมาย รัตนอันแวววาว
ชวัลวิทย์ ความหมาย มีความรู้รุ่งเรือง
ชวารี ความหมาย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชวิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
ชวินทร์ ความหมาย มีเชาวน์เป็นใหญ่
ชวิศ ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชวิศา ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชโวทัย ความหมาย ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
ช้องนาง ความหมาย ไม้พุ่ม ดอกสีน้ำเงินเข้ม หรือขาว
ช้องมาศ ความหมาย มวยผมทองคำ
ช้องมาส ความหมาย พระจันทร์เป็นมวยผม
ช่อทิพย์ ความหมาย ช่อดอกไม้สวรรค์
ชัชชัย ความหมาย ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ ความหมาย ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัชพงศ์ ความหมาย เชื้อสายนักรบ
ชัชพร ความหมาย นักรบผู้ประเสริฐ
ชัชพล ความหมาย กำลังแห่งนักรบ
ชัชพิมุข ความหมาย นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชรินทร์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ
ชัชฤทธิ์ ความหมาย ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัชลี ความหมาย นักรบ
ชัชวาลย์ ความหมาย รุ่งเรือง
ชัญญา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัญญานุช ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชัพวิชญ์ ความหมาย มีความรู้ฉับไว
ชัยธวัช ความหมาย ผู้นำแห่งชัยชนะ
ชัยนันท์ ความหมาย ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัยประสิทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยชัยชนะ
ชัยพร ความหมาย ชัยชนะที่ดีงาม
ชัยภักดิ์ ความหมาย มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ
ชัยมงคล ความหมาย มงคลของผู้ชนะ
ชัยมนัส ความหมาย ชยะชัยตัวเอง
ชัยยศ ความหมาย มีชัยชนะและยศ
ชัยรัมภา ความหมาย ชัยชนะของนางฟ้า
ชัยโรจน์ ความหมาย ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชัยวิชญ์ ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
ชัยศิริ ความหมาย ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
ชัยสวัสดิ์ ความหมาย มีชัยชนะและความสวัสดี
ชัยสิทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยชัยชนะ
ชาคร ความหมาย ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาคริต ความหมาย ผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
ชาคริยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชาครีย์ ความหมาย ความเพียร
ชาญชัย ความหมาย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาตพล ความหมาย ผู้กำลังแข็ง
ชาตวิทย์ ความหมาย เกิดความรู้
ชาตเวท ความหมาย เปลวไฟ
ชานน ความหมาย รู้ ความรู้
ชานนท์ ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชาลินี ความหมาย ผู้ประสานความผูกพัน
ชาลิสา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิดชนก ความหมาย ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ชิตชไม ความหมาย ชนะทั้งคู่
ชิตวร ความหมาย มีชัยอันประเสริฐ
ชิติพัทธ์ ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
ชิติสรรค์ ความหมาย สร้างชัยชนะ
ชินกฤต ความหมาย สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินดนัย ความหมาย บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร)
ชินธรรม ความหมาย คำสอนของพระมหาวีระ
ชินบุตร ความหมาย บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
ชินสีห์ ความหมาย ท่านผู้ชนะ
ชินาธิป ความหมาย ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชินารมย์ ความหมาย ยินดีในพระชินเจ้า
ชีวสาธน์ ความหมาย กำลังแห่งชีพ
ชีวันธร ความหมาย มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
ชีวานนท์ ความหมาย ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ชีวาพร ความหมาย มีชีวิตอันประเสริฐ
ชีวาภร ความหมาย ดำรงชีวิต
ชื่นจิต ความหมาย จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชื่นใจ ความหมาย จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชุดา ความหมาย ส่องสว่าง เรืองรอง
ชุติกา ความหมาย มีความสง่างาม
ชุติกาญจน์ ความหมาย รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติเดช ความหมาย มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ ความหมาย เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชุติพนธ์ ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชุติภา ความหมาย รัศมีรุ่งโรจน์
ชุติภาส ความหมาย รุ่งเรืองยิ่ง
ชุติมดี ความหมาย มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
ชุติมน ความหมาย มีใจสว่าง มีใจสะอาด
ชุติมันต์ ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
ชุติมา ความหมาย มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
ชุติวัต ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
ชุติสรา ความหมาย เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
เชิญขวัญ ความหมาย ผู้มีสิริมงคลอยู่กับตัว
โชติกา ความหมาย ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติมนต์ ความหมาย ประเสริฐในความรู้
โชษิตา ความหมาย ความสุข ความบันเทิง สตรี
ไชยพศ ความหมาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ไชยภพ ความหมาย ผู้มีพบอันประเสริฐ
ญาดา ความหมาย ผู้รู้ นักปราชญ์
ญาตาวี ความหมาย ผู้มีความรู้
ญานภัทร ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
ญานิศา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ดนยา ความหมาย เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
ดนุเดช ความหมาย มีเดชเป็นของตน
ดนุนันท์ ความหมาย มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดลพร ความหมาย บันดาลพร
ดลยุทธ์ ความหมาย การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ดลฤทธิ์ ความหมาย บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดลสุข ความหมาย ดลบันดาลความสุข
ดัมพ์รงค์ ความหมาย สีแดง
ดารินทร์ ความหมาย ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดิตถ์ ความหมาย ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
ดิลกธรรม ความหมาย มีคุณธรรมเป็นยอด
ดิษย์ ความหมาย เป็นมงคล
ดุลยา ความหมาย สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
เดชทัต ความหมาย ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชาธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิ ความหมาย มีภูมิดีเด่น
ตนุภัทร ความหมาย ดีงามด้วยตนเอง
ตมิสา ความหมาย พระจันทร์
ตรัย ความหมาย สาม
ตรัยรัตน์ ความหมาย แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตรัส ความหมาย แจ้ง
ตรินัยน์ ความหมาย มีสามตา
ตรีทิพย์ ความหมาย สิ่งประเสริฐ 3 ประการ
ตรีภพ ความหมาย ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
ตวิษา ความหมาย รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ตุลธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตุลยดา ความหมาย ความเสมอภาค
เตชธรรม ความหมาย มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
เตชน์ ความหมาย ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชสิทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยเดช
เตชัส ความหมาย เดชหรืออำนาจ
เตชิต ความหมาย คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตชินี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เตวิช ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
ไตรทศ ความหมาย สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ไตรภพ ความหมาย สามโลก
ถนิต ความหมาย เสียงฟ้าคำรณ
ถลัชนันท์ ความหมาย เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถวิกา ความหมาย ถุง
ถาม์พร ความหมาย มีกำลังประเสริฐ
ถามวัต ความหมาย มีกำลัง แข็งแรง
ถาวรีย์ ความหมาย ความมั่นคง นิรันดร
ถิรเจตน์ ความหมาย มีเจตนามั่นคง
ถิรดา ความหมาย ความมั่นคงสถาพร
ถิรนัย ความหมาย มีนโยบายมั่นคง
ถิรพุทธิ์ ความหมาย มีความรู้มั่นคง
ถิรมน ความหมาย มีใจมั่นคง
ถิรวิทย์ ความหมาย มีความรู้มั่นคง
ทนุธรรม ความหมาย รักษาความดี
ทยากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทยิดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทยุต ความหมาย สว่างไสว
ทรงกฤต ความหมาย การสร้าง
ทรงพร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ
ทรงภพ ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
ทรงวศิน ความหมาย ผู้ชนะด้วยตนเอง
ทรงอัปสร ความหมาย รูปร่างดุจนางฟ้า
ทวิภาค ความหมาย สองส่วน
ทวีเดช ความหมาย ผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทวีติยา ความหมาย ที่สอง
ทวีนุช ความหมาย สาวงาม
ทวีรัชต์ ความหมาย สมบัติมาก
ทักษ์ ความหมาย ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทักษ์ดนัย ความหมาย บุตรชายผู้ฉลาด
ทักษพร ความหมาย ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ทัตเทพ ความหมาย เทพประทาน
ทัตธน ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตพงศ์ ความหมาย ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพร ความหมาย ได้รับการประทานพร ได้รับพร
ทัตพล ความหมาย มีพลัง
ทัตพิชา ความหมาย ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทัตสรวง ความหมาย สวรรค์ประทานมา
ทัพพ์ ความหมาย ทรัพย์สมบัติ
ทัพพสาร ความหมาย มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
ทัศน์พล ความหมาย ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
ทิฆัมพร ความหมาย ท้องฟ้า
ทิชากร ความหมาย ผู้เกิดสองครั้ง
ทินกฤต ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินภัทร ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
ทินสิรี ความหมาย มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
ทิพกร ความหมาย แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพกฤตา ความหมาย สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพนาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพปภา ความหมาย รัศมีเป็นทิพย์
ทิพย์รัตน์ ความหมาย มีแก้วมณีเป็นทิพย์
ทิพานัน ความหมาย ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์ ความหมาย รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิวัตถ์ ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทีฆทัศน์ ความหมาย มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
ทีปกร ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
ทีปกา ความหมาย ผู้ส่องสว่าง
ทีปต์ ความหมาย รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
เทพทัต ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
ธงชัย ความหมาย ธงแห่งชัยชนะ
ธนกร ความหมาย สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
ธนกฤต ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนกฤติ ความหมาย สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนกานต์ ความหมาย มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนชัย ความหมาย ชนะด้วยทรัพย์
ธนชาติ ความหมาย ตระกูลเศรษฐี
ธนชิต ความหมาย ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ ความหมาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนดล ความหมาย บันดาลทรัพย์
ธนเดช ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนทรัพย์ ความหมาย ทรัพย์สมบัติ
ธนทัต ความหมาย มีทรัพย์
ธนนันท์ ความหมาย ยินดีในทรัพย์
ธนบดี ความหมาย เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนพนธ์ ความหมาย รวบรวมทรัพย์สิน
ธนพร ความหมาย มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ
ธนพล ความหมาย มีกำลังเป็นทรัพย์
ธนภักษ์ ความหมาย ทรัพย์และเครื่องสำราญ
ธนภัทร ความหมาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ธนภูมิ ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนลภย์ ความหมาย ได้ทรัพย์
ธนวรรธน์ ความหมาย ความเจริญด้วยทรัพย์
ธนวัชร์ ความหมาย มีเพชรเป็นสมบัติ
ธนวัต ความหมาย มีทรัพย์
ธนวันต์ ความหมาย มีทรัพย์
ธนวิชญ์ ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนวิทย์ ความหมาย รู้เรื่องทรัพย์
ธนวินท์ ความหมาย ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
ธนศักดิ์ ความหมาย มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ธนะดี ความหมาย ทรัพย์ดี
ธนัช ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัชชัย ความหมาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ธนัชชา ความหมาย เกิดจากทรัพย์
ธนัชพร ความหมาย มีพรอันเกิดจากทรัพย์
ธนัญญา ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัตถ์ ความหมาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัตพร ความหมาย มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนัท ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์
ธนันชัย ความหมาย ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
ธนากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
ธนาดุล ความหมาย มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
ธนาตย์ ความหมาย ร่ำรวย
ธนาธิป ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
ธนานพ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
ธนาภา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนายุต ความหมาย ขวนขวายในทรัพย์
ธนารีย์ ความหมาย มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิก ความหมาย มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิดา ความหมาย หนักแน่น
ธนิต ความหมาย หนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
ธนิน ความหมาย มีทรัพย์
ธนิยา ความหมาย ปรารถนาในทรัพย์
ธนิสร ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
ธนีพร ความหมาย มีพรเป็นทรัพย์
ธนียา ความหมาย ปรารถนาในทรัพย์
ธนุส ความหมาย ธนู
ธเนศ ความหมาย ร่ำรวย มีทรัพย์
ธเนศพล ความหมาย กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
ธมกร ความหมาย แสงจันทร์
ธมน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
ธมนต์ ความหมาย กำจัดมลทิน
ธมนันท์ ความหมาย สวยเหมือนพระจันทร์
ธยศ ความหมาย มีความรู้เป็นยศ
ธยาน์ ความหมาย ปัญญาแห่งพินิจ
ธยานี ความหมาย ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธรนันท์ ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
ธรนิศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธรม ความหมาย ยศศักดิ์
ธรรมธัช ความหมาย มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
ธรรมนาถ ความหมาย มีธรรมเป็นที่พึ่ง
ธรรมนิตย์ ความหมาย มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธรรมนูญ ความหมาย กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ
ธรรมปพน ความหมาย มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมรัตน์ ความหมาย คุณธรรมอันล้ำเลิศ
ธรรมิกา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธรรศ ความหมาย ความกล้าหาญ ความอหังการ
ธราเทพ ความหมาย ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธราธรรม ความหมาย แผ่นดินธรรม
ธราวุธ ความหมาย ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
ธฤดี ความหมาย ความมั่นคง ความตั้งมั่น
ธฤต ความหมาย มั่นคง ตั้งมั่น
ธวัช ความหมาย ธง
ธวัชชัย ความหมาย ธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธวัชตรี ความหมาย ธงสามสี, ธงสามชาย
ธวัล ความหมาย ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
ธวัลกร ความหมาย มีรัศมีนวลงาม
ธวัลฉวี ความหมาย มีผิวนวลงาม
ธวัลพร ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธวัลยา ความหมาย บริสุทธิ์
ธวัลรัตน์ ความหมาย รัตนะอันบริสุทธิ์
ธวัลหทัย ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
ธัชชัย ความหมาย ธงชัย
ธัชธรรม์ ความหมาย ธงของคุณความดี
ธัชธรรม ความหมาย มีธรรมเป็นธงชัย
ธัชนนท์ ความหมาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชนันท์ ความหมาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชพล ความหมาย มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง
ธัญกร ความหมาย สร้างสิริมงคล
ธัญจิรา ความหมาย มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญชนก ความหมาย ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญชนิต ความหมาย ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
ธัญญมาส ความหมาย มาตราตวง
ธัญญรัตน์ ความหมาย รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญา ความหมาย มีโชค
ธัญญามาศ ความหมาย โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญทิพ ความหมาย ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญทิพย์ ความหมาย ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญเทพ ความหมาย โชคดีดุจอย่างเทวดา
ธัญธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธัญนพ ความหมาย ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
ธัญพร ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
ธัญพิชชา ความหมาย มีความรู้ยิ่งดี
ธัญพิมล ความหมาย มีโชคดีและไร้มลทิน
ธัญมน ความหมาย มีใจดียิ่ง
ธัญรดา ความหมาย ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
ธัญรดี ความหมาย มีความยินดีในสิริมงคล
ธัญรัตน์ ความหมาย แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญวรัตน์ ความหมาย มีโชคและประเสริฐสุด
ธัญวลัย ความหมาย กำไลดีเลิศ
ธัญสมร ความหมาย หญิงสาวผู้โชคดี
ธัญสินี ความหมาย หญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสิริ ความหมาย โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
ธัญสุดา ความหมาย ลูกสาวผู้โชคดี
ธันย์ชนก ความหมาย ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธันยชนก ความหมาย ให้เกิดโชคดี
ธันยพร ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
ธันยมัย ความหมาย สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
ธันยวีร์ ความหมาย มีโชคและมีความกล้า
ธันยา ความหมาย มีบุญ มีโชค
ธันยารัตน์ ความหมาย แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธาดา ความหมาย ผู้สร้าง
ธาตรี ความหมาย แผ่นดิน
ธานินทร์ ความหมาย ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
ธาม ความหมาย ยศศักดิ์
ธารทิพย์ ความหมาย สายน้ำวิเศษ
ธาราวรรษ ความหมาย ฝนจำนวนมาก
ธาริต ความหมาย ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
ธารินทร์ ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
ธารินันท์ ความหมาย ความสดชื่นรื่นเริง
ธารี ความหมาย ควรทรงไว้
ธาวัน ความหมาย วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
ธาวัลย์ ความหมาย ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
ธาวิต ความหมาย บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวินี ความหมาย วิ่ง ว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
ธำรงศักดิ์ ความหมาย รักษาอำนาจไว้
ธิดารัตน์ ความหมาย บุตรสาวผู้ประเสริฐ
ธิติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติกร ความหมาย สร้างความเพียร ความดี และอดทน
ธิติมา ความหมาย ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
ธิติรัตน์ ความหมาย แก้วแห่งความเพียร
ธิติศักดิ์ ความหมาย ผู้มีความเพียร และอำนาจ
ธิติสรรค์ ความหมาย สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิติสุดา ความหมาย หญิงผู้มีปัญญา
ธินิดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
ธิปก ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิราพร ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีเดช ความหมาย มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต ความหมาย ให้ปัญญา
ธีธัช ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีนิดา ความหมาย ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีภพ ความหมาย มีปัญญา
ธีมา ความหมาย ผู้มีปัญญา
ธีรกานต์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีรกุล ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
ธีรเจต ความหมาย จิตใจมั่นคง
ธีรฉัตร ความหมาย ร่มของนักปราชญ์  มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
ธีรชัย ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
ธีรโชติ ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
ธีรดนย์ ความหมาย ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ธีรดา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรเดช ความหมาย อำนาจของนักปราชญ์
ธีรตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรตี ความหมาย ความยินดีในความรู้
ธีรเทพ ความหมาย เทวดาผู้ฉลาด
ธีรธรรม ความหมาย คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีร์ธวัช ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
ธีรนพ ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่น
ธีรนันท์ ความหมาย ผู้มีความยินดีในความรู้
ธีรนัย ความหมาย นโยบายของนักปราชญ์ การแนะนำของนักปราชญ์
ธีรนาถ ความหมาย ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธีรนุช ความหมาย นางผู้ฉลาด
ธีรไนย ความหมาย ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
ธีรพงศ์ ความหมาย วงศ์นักปราชญ์
ธีรพร ความหมาย นักปราชญ์  ผู้ประเสริฐ
ธีรพล ความหมาย กำลังของนักปราชญ์
ธีรพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์
ธีรภัทร ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรมนต์ ความหมาย มนต์ของนักปราชญ์
ธีรเมธ ความหมาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธีรยุทธ ความหมาย การรบของนักปราชญ์
ธีรโรจน์ ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ธีร์วรา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีรวัชร ความหมาย เพชรของนักปราชญ์
ธีรวิทย์ ความหมาย ความรู้ของนักปราชญ์
ธีรศักดิ์ ความหมาย อำนาจของนักปราชญ์
ธีรศานต์ ความหมาย กล้าหาญและสงบนิ่ง
ธีรสิทธิ์ ความหมาย ผู้มีความสำเร็จ
ธีร์สุดา ความหมาย ลูกสาวนักปราชญ์
ธีร์สุต ความหมาย ลูกนักปราชญ์
ธีระ ความหมาย นักปราชญ์
ธีรักษ์ ความหมาย ผู้ฉลาด
ธีรัช ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ธีรัตม์ ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
ธีราทร ความหมาย เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
ธีราพร ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีริทธ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีริศรา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธีรุตน์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธีวรา ความหมาย ประเสริฐด้วยความรู้
ธุวชิต ความหมาย ผู้ชนะเป็นนิตย์
ธุวดารา ความหมาย สดใสเสมอดวงดารา
ธุวนิช ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน
ธุวพร ความหมาย ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน
ธุววิช ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน
ธุวานันท์ ความหมาย มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
เธียรวิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์
นครินทร์ ความหมาย เจ้าเมือง,เมืองใหญ่
นคินทร์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
นงนภัส ความหมาย นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นงนุช ความหมาย นางน้อง
นงพะงา ความหมาย นางงาม
นทจร ความหมาย เที่ยวไปในน้ำ ปลา
นทีบดี ความหมาย เจ้าแห่งแม่น้ำ
นทีมารค ความหมาย สายน้ำ
นนทกร ความหมาย กระทำความเพลิดเพลิน สร้างความสุข
นนท์ปวิธ ความหมาย ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นนทพัทธ์ ความหมาย ผูกพันด้วยความสุข
นนทรมย์ ความหมาย มีความเพลิดเพลินยินดี
นนทรี ความหมาย ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
นนทลี ความหมาย ประดุจแม่
นนทวร ความหมาย มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นนทัช ความหมาย เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นนทิยุต ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นนทิวรรธน์ ความหมาย ยินดีในทรัพย์
นพกร ความหมาย ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ
นพจิรา ความหมาย ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ
นพดร ความหมาย ใหม่กว่า หนุ่มกว่า
นพธีรา ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนิต ความหมาย เนย
นพพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพรดา ความหมาย ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพรุจ ความหมาย มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ  มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพวิชญ์ ความหมาย มีความรู้ใหม่เสมอ
นพวินท์ ความหมาย ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
นพัตธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ
นพิน ความหมาย ใหม่ สด สาวเสมอ
นภกานค์ ความหมาย สิงห์โต
นภเกตน์ ความหมาย ตะวัน  ธงบนฟ้า  พระอาทิตย์
นภทวีป ความหมาย เมฆ
นภทีป์ ความหมาย เมฆ
นภนต์ ความหมาย สุดขอบฟ้า
นภสร ความหมาย สระบนฟ้า เมฆ
นภสินธุ์ ความหมาย ทางช้างเผือก
นภันต์ ความหมาย สุดขอบฟ้า
นภัส ความหมาย ฟ้า สวรรค์
นภัสกร ความหมาย รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นภัสร ความหมาย แสงบนท้องฟ้า
นภัสรพี ความหมาย พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นภัสสร ความหมาย แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า
นภาดล ความหมาย พื้นฟ้า
นภาเดช ความหมาย อำนาจฟ้า
นภาพร ความหมาย ฟ้าสวย
นภาลัย ความหมาย ฟากฟ้า
นภาวดี ความหมาย หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
นภิศ ความหมาย เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นภิสา ความหมาย จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นรกมล ความหมาย เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นรชัย ความหมาย ชัยชนะของคน
นรธิป ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
นรธีร์ ความหมาย คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรพนธ์ ความหมาย ผูกใจคนอื่น
นรภัทร ความหมาย คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรมน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรรัตน์ ความหมาย ผู้ประเสริฐ
นรวร ความหมาย คนผู้ประเสริฐ
นรวิชญ์ ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
นรวีร์ ความหมาย คนผู้กล้าหาญ
นรากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งคน
นราธิป ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
นราพร ความหมาย ผู้ประเสริฐ
นราวดี ความหมาย หญิงผู้ประเสริฐ
นราวิชญ์ ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
นราวุธ ความหมาย อาวุธของคน
นรินทร์พร ความหมาย พรของพระราชา
นริสรา ความหมาย เป็นใหญ่เหนือคน
นรีกมล ความหมาย หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม
นรีกานต์ ความหมาย หญิงผู้เป็นที่รัก
นรีนุช ความหมาย น้องหญิง
นรียา ความหมาย สตรี
นรีรัตน์ ความหมาย นางแก้ว  นางผู้ประเสริฐ
นเรศ ความหมาย จอมคน  พระราชา
นฤชัย ความหมาย คนผู้มีชัยชนะ
นฤชิต ความหมาย ผู้ชนะ
นฤเทพ ความหมาย พระราชา
นฤนาถ ความหมาย ที่พึ่งของคน
นฤเบศ ความหมาย ยอดชาย
นฤเบศร์ ความหมาย ยอดชาย  เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
นฤพล ความหมาย คนผู้มีพลัง  กำลังคน
นฤภร ความหมาย แข็งแรง
นฤมล ความหมาย ไม่มีมลทิน
นฤมิต ความหมาย มิตรของคน  คนผู้เป็นมิตร
นฤรงค์ ความหมาย เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของ
นล ความหมาย ก้าน อ้อ บัว เปล่งแสง
นลัท ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้
นลัทพร ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลิน ความหมาย ดอกบัว
นลินญา ความหมาย ดอกบัว
นลินนิภา ความหมาย งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นลินี ความหมาย สระบัว
นวพร ความหมาย พรใหม่  พร 9 ประการ
นวพรรษ ความหมาย ปีใหม่
นวรัตน์ ความหมาย แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์
นวัช ความหมาย เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
นวัต ความหมาย ความใหม่ ภาวะใหม่
นวันธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
นวิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
นวินดา ความหมาย ความใหม่ ความสดชื่น
นวิยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นวียา ความหมาย เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
นัจกร ความหมาย ผู้ฟ้อนรำ
นัชชา ความหมาย แม่น้ำ
นัทธ์ ความหมาย ขันเกลียว ผูกพัน
นัทธพงศ์ ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นัทธมน ความหมาย มีใจผูกพัน
นัทธิ์ ความหมาย ชะเนาะ
นันทกร ความหมาย ผู้สร้างความบันเทิง  ผู้สร้างความสุข
นันทฉัตร ความหมาย ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นันท์ทัต ความหมาย ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์ธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
นันท์นพิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นลิน ความหมาย บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทนัช ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทนัท ความหมาย แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
นันทพงศ์ ความหมาย เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันทพัทธ์ ความหมาย ผูกพันกับความสุข
นันทภพ ความหมาย เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันท์มนัส ความหมาย ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันทยศ ความหมาย มีความสุขและมียศ
นันทรัตน์ ความหมาย รัตนะน่ายินดี
นันท์ลินี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทัชพร ความหมาย คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นันทิกานต์ ความหมาย มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิช ความหมาย ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิชา ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
นันทิน ความหมาย มีความบันเทิง มีความสุข
นันทินี ความหมาย ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
นันทิพร ความหมาย มีความสุขอันประเสริฐ
นันทิภาคย์ ความหมาย ยินดีในโชคลาภ
นันทิมา ความหมาย ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นันทิวร ความหมาย มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นันทิศ ความหมาย เจ้าแห่งความสุข
นัยน์ปพร ความหมาย ตาสวย ตาดี
นัยน์ภัค ความหมาย ตาสวย
นัยนิต ความหมาย ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
นาถนพิน ความหมาย มีที่พึ่งใหม่
นารา ความหมาย รัศมีรุ่งเรือง
นาราภัทร ความหมาย รัศมีอันงดงาม
นำกมล ความหมาย นำใจ
นำเกียรติ ความหมาย มีชื่อเสียง
นิกข์นิภา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
นิกษ์นิภา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
นิกษา ความหมาย ใกล้ชิด
นิจจารีย์ ความหมาย ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ
นิจฉรา ความหมาย ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
นิจวรีย์ ความหมาย ผู้ประเสริฐเสมอ
นิจวิภา ความหมาย มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ
นิจสิรี ความหมาย มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
นิจิต ความหมาย สั่งสมไว้
นิช ความหมาย เป็นของตนเอง นิรันดร
นิชกานต์ ความหมาย เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชฌาน ความหมาย การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิชดา ความหมาย ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชธาวัลย์ ความหมาย มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
นิชนันท์ ความหมาย ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
นิชนิภา ความหมาย มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร
นิชา ความหมาย เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
นิชานาถ ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภัทร ความหมาย เป็นของตัวเองและดีงาม
นิชาภา ความหมาย มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิดานุช ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตย์รดี ความหมาย มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
นิตยลัภย์ ความหมาย มีลาภเป็นนิตย์
นิตา ความหมาย ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิติธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
นิทธนต์ ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ ความหมาย ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิธิกร ความหมาย ผู้สร้างขุมทรัพย์
นิธิศ ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธูร ความหมาย กำไลมือ
นิพพิชฌน์ ความหมาย ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพัทธ์ ความหมาย นิรันดร
นิพาดา ความหมาย สงัด สงบ ถ่อมตน
นิพิท ความหมาย รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
นิภาธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
นิภาส ความหมาย แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
นิมมล ความหมาย ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
นิมมาน ความหมาย นฤมิต
นิมมิต ความหมาย สร้างสรรค์ค์แล้ว
นิยตา ความหมาย มั่นคง แน่วแน่
นิยา ความหมาย เป็นของตน พึ่งตน
นิยุตา ความหมาย ประกอบการ ขยันขันแข็ง
นิรชร ความหมาย ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา
นิรชา ความหมาย ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง
นิรวิทธ์ ความหมาย แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
นิรัช ความหมาย ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
นิรัชพร ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิราภร ความหมาย ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
นิรินธน์ ความหมาย ไม่มีกิเลศ
นิรินธนา ความหมาย หมดกิเลศ
นิรุช ความหมาย ดับทุกข์สนิท
นิรุชา ความหมาย สุขภาพดี ปราศจากโรค
นิลยา ความหมาย ที่อยู่อาศัย
นิวาริน ความหมาย ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
นิศจัย ความหมาย ตัดสินใจ ความประสงค์
นิศมา ความหมาย สงบสุข
นิศาชล ความหมาย น้ำค้าง
นิศามน ความหมาย การดู การเห็นประจักษ์
นิศารัตน์ ความหมาย พระจันทร์
นิสากร ความหมาย พระจันทร์
นิสิตา ความหมาย นิสิตหญิง
นีร ความหมาย น้ำ
นีรชา ความหมาย ดอกบัว
นีรนารา ความหมาย สีน้ำ
นีรภา ความหมาย สีน้ำที่เปล่งประกาย
นีรัมพร ความหมาย น้ำกับฟ้า
นีรา ความหมาย น้ำ
นีราภา ความหมาย ประกายน้ำ สีน้ำ
นีลรัตน์ ความหมาย พลอยสีดำ
นุชนพิน ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
นุชรดี ความหมาย ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
นุชวรา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
เนกษ์ ความหมาย แท่งทอง
เนตรอัปสร ความหมาย มีดวงตางามดุจนางฟ้า
เนติธร ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
ไนยชน ความหมาย คนที่พึงแนะนำได้
บงกช ความหมาย ดอกบัว
บงกชเพชร ความหมาย ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
บงกชรัตน์ ความหมาย ดอกบัวแก้ว
บดีศร ความหมาย นายผู้เป็นใหญ่
บรมัตถ์ ความหมาย ประโยชน์อย่างยิ่ง
บรรพต ความหมาย ภูเขา
บรรยงก์ ความหมาย ที่นอน
บริธาน ความหมาย เครื่องแต่งตัว
บวรกานต์ ความหมาย ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บวรชัย ความหมาย ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรทัต ความหมาย ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
บวรนันท์ ความหมาย มีความสุขอันประเสริฐ
บวรพจน์ ความหมาย ถ้อยคำอันประเสริฐ
บวรพล ความหมาย กำลังเลิศล้ำ
บวรภัค ความหมาย ความเจริญอันประเสริฐ
บวรรัช ความหมาย สมบัติอันประเสริฐ
บวรรัตน์ ความหมาย รัตนะอันประเสริฐ
บวรวิชญ์ ความหมาย ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บวรวิทย์ ความหมาย มีความรู้ประเสริฐ
บวรศักดิ์ ความหมาย อำนาจที่ยิ่งใหญ่
บังอร ความหมาย ผู้หญิง
บังอรศรี ความหมาย หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
บังอรสิริ ความหมาย หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
บัญญพนต์ ความหมาย ผู้มีปัญญา
บัญญวัต ความหมาย ผู้มีปัญญา
บันดล ความหมาย ทำให้บังเกิดขึ้น
บัลยงก์ ความหมาย ที่นอน
บัลลพ ความหมาย แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
บาจรีย์ ความหมาย ผู้เบิกบาน
บุญชนิต ความหมาย ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญฤทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยบุญ
บุญญานนท์ ความหมาย ผู้ยินดีในบุญ
บุญญาพร ความหมาย มีบุญเป็นพร
บุญญินท์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยบุญ  มีบุญอันยิ่งใหญ่
บุญญิสา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญทิวา ความหมาย กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี
บุญนิสา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญรัตน์ ความหมาย แก้วแห่งความดีงาม
บุญฤทธิ์ ความหมาย ผู้มีอำนาจ
บุญศิริ ความหมาย มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
บุญสิตา ความหมาย ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุญสิริ ความหมาย มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
บุปผา ความหมาย ดอกไม้
บุพกร ความหมาย กระทำก่อน สร้างสรรค์
บุรธัช ความหมาย เป็นธงชัยแห่งเมือง
บุรพร ความหมาย ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
บุรพล ความหมาย มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
บุรัสกร ความหมาย ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
บุรินทร์ ความหมาย เจ้าเมือง
บุริมนาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุริศร์ ความหมาย เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
บุลกิต ความหมาย มีความปลื้มใจ
บุลพร ความหมาย มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
บุลวัชร ความหมาย มีเพชรมาก
บุลิน ความหมาย หาดทราย
บุษกร ความหมาย ดอกบัว
บุษกล ความหมาย ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
บุษราคัม ความหมาย พลอยสีเหลือง
เบญจพร ความหมาย พร 5 ประการ
เบญจมาศ ความหมาย เดือน 5  ดอกเบญจมาศ
เบญจรัตน์ ความหมาย รัตนะห้าอย่าง
เบญจา ความหมาย ห้า
เบญญา ความหมาย ฉลาด
เบญญาพร ความหมาย ฉลาดด้วยความดี
เบญญาภา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปกเกศ ความหมาย คุ้มครอง
ปกิต ความหมาย ประกาศ, แสดง
ปกิตตา ความหมาย ผู้ได้รับคำชมเชย
ปดิวรดา ความหมาย ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดา ความหมาย ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปทิต ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตตา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปทุมทิพย์ ความหมาย ดอกบัวแก้ว
ปทุมมาลย์ ความหมาย มาลัยดอกบัว
ปทุมวัน ความหมาย ป่าบัว
ปธานิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปนัดดา ความหมาย หลาน
ปนัสยา ความหมาย ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
ปพน ความหมาย บริสุทธิ์
ปพนธนัย ความหมาย แต่งความ วิธีประพันธุ์
ปพนธีร์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปพนวิช ความหมาย ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปพนสรรค์ ความหมาย สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ปพิชญา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
ปภพ ความหมาย เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
ปภังกร ความหมาย ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภัสชล ความหมาย น้ำบริสุทธิ์
ปภัสสร ความหมาย แสงสว่าง
ปภาดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภานัน ความหมาย มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพัน ความหมาย มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพินท์ ความหมาย ประสบแสงสว่าง
ปภาวดี ความหมาย มีแสงสว่าง
ปภาวรินท์ ความหมาย ยอดแห่งความเรืองรอง
ปภาวรินทร์ ความหมาย ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ปภาวิชญ์ ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปภาวิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
ปภาวินท์ ความหมาย ได้รับแสงสว่าง
ปภาวี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
ปภินวิช ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
ปภินวิทย์ ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
ปมุต ความหมาย หลุดพ้นแล้ว
ปยุดา ความหมาย ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
ปยุต ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปรพล ความหมาย กำลังของผู้อื่น
ปรภาว์ ความหมาย ภาวะที่ประเสริฐ
ปรมะ ความหมาย ยอดเยี่ยม สูงสุด
ปรมัตถ์ ความหมาย ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
ปรเมศวร์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่  พระวิษณุ
ปรวัน ความหมาย ป่าของผู้อื่น  ป่าที่อื่น
ปรวีร์ ความหมาย ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
ประกฤต ความหมาย ทำ  มาก
ประกายแก้ว ความหมาย ความแวววาวจากแก้วมีค่า
ประกายจิต ความหมาย ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์
ประกายมาศ ความหมาย เดือนสว่าง
ประกายวัลย์ ความหมาย ไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
ประดิภา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
ประเดิม ความหมาย เริ่มแรก, เริ่มต้น
ประเดิมชัย ความหมาย ชัยชนะครั้งแรก
ประตินันท์ ความหมาย ความเพลิดเพลิน
ประติภา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
ประทิน ความหมาย กลิ่นหอม
ประทินทิพย์ ความหมาย กลิ่นหอมอันวิเศษ
ประพจน์ ความหมาย คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
ประพลเดช ความหมาย มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้
ประพันธ์ ความหมาย ผูกติด แต่งเรื่อง
ประภัสสร ความหมาย บริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
ประภัสสรา ความหมาย แสงแพรวพราว
ประภากร ความหมาย ผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์
ประภานิช ความหมาย รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน
ประภาพร ความหมาย แสงสว่างงดงาม
ประภาภัทร ความหมาย มีผิวพรรณงาม
ประภามนท์ ความหมาย ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว
ประภารัตน์ ความหมาย แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
ประภาวดี ความหมาย หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
ประภาศรี ความหมาย ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประภาสิริ ความหมาย ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประมนัส ความหมาย มึความปราโมทย์
ประยูรศักดิ์ ความหมาย ฐานะของตระกูล
ประลภย์ ความหมาย ได้รับ ได้กำไร
ประวันวิทย์ ความหมาย ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ประวิตร ความหมาย สะอาดและบริสุทธิ์
ประวีร์ ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
ประสิตา ความหมาย ขยัน
ปรัชญา ความหมาย ความรู้ชั้นสูง
ปรัญชัย ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
ปรัตถ์ ความหมาย ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ความหมาย ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรางทิพย์ ความหมาย แก้มงาม, มะปรางแก้ว
ปราญชลี ความหมาย กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปรานต์ ความหมาย ที่สุด
ปรารถนา ความหมาย ความประสงค์
ปริกา ความหมาย ล้อมรอบ
ปริชญ์ ความหมาย ผู้รอบรู้
ปริชญา ความหมาย ผู้รอบรู้
ปริชมน ความหมาย พระจันทร์
ปริชาดา ความหมาย ผลสีแดง
ปริตต์ ความหมาย ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
ปรินทร์ ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรินทร ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปริพล ความหมาย เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
ปริพัตร ความหมาย หมุนเวียน, สืบสาย
ปริมล ความหมาย กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
ปริยกร ความหมาย เป็นที่รัก
ปริยฉัตร ความหมาย ฉัตรเป็นที่รัก
ปริยากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
ปริยาภัทร ความหมาย งามน่ารัก
ปริเยศ ความหมาย ที่รัก
ปรีชาพล ความหมาย มีกำลังความสามารถ
ปรีดาพร ความหมาย อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง
ปรียา ความหมาย ที่รัก
ปรียาดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
ปรียานุช ความหมาย น้องที่รัก น้องรัก น้องผู้เป็นที่รัก
ปรียามาศ ความหมาย เดือนอันเป็นที่รัก
ปรียาวดี ความหมาย หญิงอันเป็นที่รัก
ปรุฬห์ ความหมาย ผู้งอกงาม เจริญ
ปฤษนี ความหมาย เล็ก บอบบาง
ปวร ความหมาย ผู้ประเสริฐ
ปวรปรัชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวรรัตน์ ความหมาย รัตนะอันประเสริฐ
ปวรา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
ปวริศ ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศร ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวรุตม์ ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
ปวเรศ ความหมาย ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
ปวัตน์ ความหมาย ความเป็นไป
ปวัตร ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
ปวัน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
ปวันพัสตร์ ความหมาย แพรบริสุทธิ์
ปวันรัตน์ ความหมาย รัตนะอันบริสุทธิ์
ปวิช ความหมาย ผู้สร้าง
ปวิชญา ความหมาย นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปวิชญาดา ความหมาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปวิตร ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ สะอาด
ปวิตรา ความหมาย บริสุทธิ์
ปวิธ ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กำหนด
ปวินท์ ความหมาย ได้รับ ประสบ
ปวิมล ความหมาย บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
ปวีร์ ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปวีรา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปสัตถ์ ความหมาย ผู้ถูกชมเชย
ปสันน์ ความหมาย เลื่อมใส ผ่องใส
ปสาทนีย์ ความหมาย น่าเลื่อมใส
ปสุดา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุต ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปองกานต์ ความหมาย เป็นที่รักที่หมายปอง
ป้องเกียรติ ความหมาย รักษาเกียรติ
ปองเดช ความหมาย มุ่งหมายอำนาจ
ปองทิพย์ ความหมาย หวังสิ่งที่ดีงาม
ปองธรรม ความหมาย หวังคุณความดี
ปองพล ความหมาย มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปองภพ ความหมาย ปรารถนาความเจริญ
ปองรัก ความหมาย มุ่งหวังในความรัก
 ปัจจรี ความหมาย แพ
ปัญจนี ความหมาย ห้า
ปัญจพล ความหมาย มีพลังห้าอย่าง
ปัญจมาพร ความหมาย พรที่ 5
ปัญชิกา ความหมาย ปุยฝ้าย
ปัญญากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
ปัญญาโชติ ความหมาย ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปัญญาพร ความหมาย มีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ
ปัญญาพล ความหมาย ผู้มีกำลังปัญญา
ปัญญารัตน์ ความหมาย ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม
ปัญญาวี ความหมาย ผู้มีปัญญา
ปัญญาวุธ ความหมาย ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
ปัถย์ ความหมาย ผู้เหมาะสม
ปัถยา ความหมาย ผู้เหมาะสม
ปัถยานี ความหมาย ผู้เหมาะสม
ปัทมพร ความหมาย บัวประเสริฐ
ปัทมา ความหมาย บัว
ปัทมาพร ความหมาย ดอกบัวงาม  ดอกบัวประเสริฐ
ปัทมาสน์ ความหมาย ฐานบัว
ปาจรีย์ ความหมาย อาจารย์ผู้ประเสริฐ
ปานกมล ความหมาย เปรียบเสมือนดวงใจ
ปานชนก ความหมาย เหมือนพ่อ
ปานชีวา ความหมาย รักปานชีวิต
ปานทิพย์ ความหมาย เปรียบเสมือนของวิเศษ
ปานไพลิน ความหมาย เหมือนไพลิน
ปานฤทัย ความหมาย เปรียบเสมือนดวงใจ
ปานศักดิ์ ความหมาย คล้ายอำนาจ
ปานหทัย ความหมาย เปรียบเสมือนดวงใจ
ปาพจน์ ความหมาย คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปารมี ความหมาย บารมี
ปารเมศ ความหมาย บารมี
ปารย์ ความหมาย ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
ปารวี ความหมาย ผู้มีจุดหมาย
ปารัช ความหมาย ทอง
ปาริฉัตต์ ความหมาย ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาริฉัตร ความหมาย ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาริชาต์ ความหมาย ต้นทองหลาง  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
ปาริชาต ความหมาย ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาริมา ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปารุดา ความหมาย ผู้ได้รับการป้องกัน
ปาลทัต ความหมาย ให้ความคุ้มครอง
ปาลิกา ความหมาย ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปาลิดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปาลิตา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปาลินี ความหมาย ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิญชร ความหมาย สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก
ปิญชาน์ ความหมาย ทองคำ
ปิติพงศ์ ความหมาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิติมน ความหมาย ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
ปิติมา ความหมาย ผู้มีความอิ่มใจ
ปิติยา ความหมาย ความอิ่มใจ
ปิติยาพร ความหมาย ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิ่นทิพย์ ความหมาย เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
ปิ่นพงศ์ ความหมาย ยอดแห่งตระกูล
ปิ่นมนัส ความหมาย จอมใจ ยอดดวงใจ
ปิ่นสุดา ความหมาย ยอดหญิง
ปิ่นอนงค์ ความหมาย ยอดหญิง
ปิยจิต ความหมาย ผู้มีจิตเป็นที่รัก
ปิยชนน์ ความหมาย สร้างความรัก เป็นที่รัก
ปิยดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
ปิยทัศน์ ความหมาย น่ารัก มีเสน่ห์
ปิยธิดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก
ปิยนันท์ ความหมาย ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยนาถ ความหมาย ผู้มีความรักเป็นที่พึง
ปิยนุช ความหมาย น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก
ปิยพนธ์ ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยพร ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง  น่ารักและเป็นคนดี
ปิยพล ความหมาย มีกำลังอันเป็นที่รัก
ปิยพัทธ์ ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยภา ความหมาย ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
ปิยมน ความหมาย เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปิยมาศ ความหมาย เดือนแห่งความรัก
ปิยรมย์ ความหมาย เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิยรัตน์ ความหมาย เป็นที่รักดุจแก้วมณี
ปิย์วรา ความหมาย เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยวลี ความหมาย ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปิยวัช ความหมาย มีคำพูดน่ารัก พูดดี
ปิยวัชร์ ความหมาย น่ารักดังเพชร  น่ารักและเข้มแข็ง
ปิยะ ความหมาย เป็นที่รัก
ปิยะฉัตร ความหมาย ร่มของผู้เป็นที่รัก
ปิยะดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
ปิยะนันท์ ความหมาย ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยะพงศ์ ความหมาย ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิยะพร ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง  น่ารักและเป็นคนดี
ปิยะพล ความหมาย มีกำลังอันเป็นที่รัก
ปิยะมาศ ความหมาย เดือนแห่งความรัก
ปิยะรัตน์ ความหมาย แก้วอันเป็นที่รัก  สิ่งมีค่าที่น่ารัก
ปิยะวัชร์ ความหมาย น่ารักดังเพชร  น่ารักและเข้มแข็ง
ปิยังกูร ความหมาย ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปิยากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
ปิยาพร ความหมาย น่ารักและเป็นคนดี
ปิยาพัชร ความหมาย เป็นที่รักดังเพชร
ปิยาอร ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ปิโยรส ความหมาย ลูกชายอันเป็นที่รัก
ปีติกร ความหมาย ผู้สร้างความดี
ปีติชา ความหมาย ก่อให้เกิดปีติ
ปีติพล ความหมาย ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
ปีติภัทร ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ
ปีติเวช ความหมาย ความปลื้มปีติของหมอ
ปีย์มนัส ความหมาย มีใจน่ารัก
ปีย์วรา ความหมาย เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปีวรา ความหมาย อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
ปุญชรัสมิ์ ความหมาย รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปุญญิสา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุริม ความหมาย หัวหน้า เป็นใหญ่
ปุริมปรัชญ์ ความหมาย นักปราชญ์คนแรก
ปุลพร ความหมาย มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
ปุลวัชร ความหมาย มีเพชรมาก
ปุลิน ความหมาย กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
ปุษยา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
ปุษาบุล ความหมาย ได้รับการอบรมมาก
ปูชิกา ความหมาย ผู้บูชา
ปูชิดา ความหมาย ผู้ที่เขาบูชา
ปูริดา ความหมาย สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
เปมทัต ความหมาย ผู้ให้ความรัก
เปมนีย์ ความหมาย น่ารัก
เปมิกา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปรมยุตา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก
ไปรยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
ผริตา ความหมาย กว้างไพศาล แผ่ไปไกล
ผลิดา ความหมาย เมล็ดผล
ผลิตา ความหมาย เมล็ดผล
ผโลทัย ความหมาย ลาภ กำไร ปีติ
ผ่องมนัส ความหมาย จิตใจผ่องใส
ผ่องรำไพ ความหมาย งามผุดผ่อง
ผัลย์ศุภา ความหมาย งามเหมือนดอกไม้
พงศกร ความหมาย สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
พงศ์พล ความหมาย เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
พงศ์พลิน ความหมาย ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
พงศ์พัทธ์ ความหมาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
พงศ์พิช ความหมาย ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
พงศ์ภัค ความหมาย เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงศภัค ความหมาย เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พจนินท์ ความหมาย เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
พจีรจิต ความหมาย เรียงถ้อยร้อยคำ
พชร ความหมาย เพชร
พชรดนัย ความหมาย ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรพล ความหมาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พนธกร ความหมาย สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พนธิตร ความหมาย ความรัก ความสนิทสนม
พนัชกร ความหมาย มีมืองามดังดอกบัว
พนิตนันท์ ความหมาย ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตพร ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พนิตพิชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตสุภา ความหมาย หญิงงามน่ารัก
พนิตอนงค์ ความหมาย กามเทพผู้เป็นที่รัก
พบธรรม ความหมาย พบคุณความดี
พมลพร ความหมาย คู่ที่ประเสริฐ
พรกนก ความหมาย ทองที่ประเสริฐ
พรฉวี ความหมาย มีผิวพรรณประเสริฐ
พรชนัน ความหมาย ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
พรชนิตว์ ความหมาย เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
พรทิพา ความหมาย กลางวันอันประเสริฐ
พรธวัล ความหมาย ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรธิดี ความหมาย มีความรู้ประเสริฐ
พรนพิน ความหมาย ผู้ประเสริฐและสดชื่น
พรนภัส ความหมาย พรสวรรค์ ฟ้างาม
พรนลัท ความหมาย ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
พรนัชชา ความหมาย สายน้ำที่ประเสริฐ
พรพนิต ความหมาย ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรพฤติกร ความหมาย สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
พรพินิต ความหมาย ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
พรไพลิน ความหมาย พลอยไพลินอันประเสริฐ
พรภวิษย์ ความหมาย อนาคตอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พรมนัส ความหมาย มีใจประเสริฐ
พรยมล ความหมาย เป็นคู่ที่ประเสริฐ
พรรวินท์ ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรรษกร ความหมาย สร้างฝน เมฆ
พรรษชล ความหมาย น้ำฝน
พรรัตน์ ความหมาย รัตนะอันประเสริฐ
พรลภัส ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
พรวดี ความหมาย รั้วอันประเสริฐ
พรวนัช ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ
พรวลัย ความหมาย กำไลอันประเสริฐ
พรสรวง ความหมาย เป็นพรของสวรรค์
พรสินี ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พรหมพิริยะ ความหมาย มีความเพียรประเสริฐ
พริมา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พริสร ความหมาย ประเสริฐและเป็นใหญ่
พฤกษ์ ความหมาย ต้นไม้
พฤตยา ความหมาย ได้รับการเลี้ยงดู
พลกฤต ความหมาย ผู้สร้างพลัง
พลช ความหมาย ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พลชา ความหมาย เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง
พลทัต ความหมาย ให้พลัง
พลพจน์ ความหมาย มีคำพูดเป็นพลัง
พลพนา ความหมาย กำลังของป่า
พลวดี ความหมาย มีพลัง
พลวัต ความหมาย ผู้มีพลัง
พลศรุต ความหมาย มีชื่อเสียงด้านพลัง
พลอธิป ความหมาย มีกำลังยิ่งใหญ่
พลัช ความหมาย เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
พลาธิป ความหมาย ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
พลิน ความหมาย แข็งแรง มีพลัง
พลิศ ความหมาย จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
พลิศร ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
พศวัต ความหมาย ผู้มีอำนาจ
พศวีร์ ความหมาย อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
พศิกา ความหมาย ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พศิน ความหมาย ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พศุตม์ ความหมาย มีอำนาจสูงสุด
พสชนัน ความหมาย ให้เกิดอำนาจ
พสธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ
พสิกา ความหมาย ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พสุเทพ ความหมาย เทวดาในแผ่นดิน
พสุธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี
พหุธน ความหมาย มีทรัพย์มาก
พัชนี ความหมาย พัด
พัชรพร ความหมาย ประเสริฐดุจเพชร
พัชรพล ความหมาย มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พัชรมัย ความหมาย สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
พัตร์พิมล ความหมาย แพรงาม
พัทธ์ ความหมาย ผูกพัน ติดแน่น
พัทธดนย์ ความหมาย บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัทธ์ธีรา ความหมาย นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พัทธนันท์ ความหมาย มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พัทธพล ความหมาย เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง
พัทธมน ความหมาย ผูกพันใจ
พัทรศยา ความหมาย อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
พันธวัช ความหมาย มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน
พันธ์วิรา ความหมาย ผู้กล้าหาญมั่นคง
พันธวิศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง
พันธิตร ความหมาย ความรัก
พันธิตรา ความหมาย ความรัก
พันธิน ความหมาย สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
พันธิสา ความหมาย เจ้าแห่งพันธะ
พันธุ์ธัช ความหมาย ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
พันธุ์ผรา ความหมาย เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง
พัสกร ความหมาย ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ
พัสวี ความหมาย มีทรัพย์
พาขวัญ ความหมาย นำสิริมงคลมาให้
พาทินธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้ฉลาด
พาทิศ ความหมาย ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิชชา ความหมาย ความรู้
พิชชากร ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรู้
พิชชาพร ความหมาย มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชชาภา ความหมาย มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาอร ความหมาย หญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์
พิชญธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์นรี ความหมาย หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์สินี ความหมาย หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญะ ความหมาย นักปราชญ์
พิชญา ความหมาย นักปราชญ์
พิชญาภัค ความหมาย นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา ความหมาย แสงสว่างของนักปราชญ์
พิชญุตม์ ความหมาย ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชเญศ ความหมาย จอมปราชญ์
พิชยะ ความหมาย ชัยชนะ
พิชยา ความหมาย ชัยชนะ
พิชเยศ ความหมาย เจ้าแห่งชัยชนะ
พิชัยภูษิต ความหมาย ประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์
พิชัยยุทธ ความหมาย รบชนะ
พิชาภพ ความหมาย โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิชามญธุ์ ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้
พิตตินันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิตรพิบูล ความหมาย มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พิทยุตม์ ความหมาย ผู้มีความรู้สูงสุด
พิทวัส ความหมาย ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา
พิธาน ความหมาย กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
พิธิวัด ความหมาย ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
พิธุนิภา ความหมาย เหมือนพระจันทร์
พิพิธธน ความหมาย มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิภัช ความหมาย การแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ)
พิมพ์ ความหมาย รูปร่าง แม่แบบ
พิมพกานต์ ความหมาย รูปงามน่ารัก
พิมพ์ชนก ความหมาย เหมือนพ่อ
พิมพ์ทอง ความหมาย รูปงามดังทอง
พิมพ์นิภา ความหมาย มีรูปงาม
พิมพ์พจี ความหมาย มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
พิมพ์พิกา ความหมาย พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิดา ความหมาย สะท้อนแสง
พิมพ์พิศา ความหมาย เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิสุทธ์ ความหมาย มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์มาดา ความหมาย เหมือนแม่
พิมพ์ลภัส ความหมาย มีลาภคือรูปงาม
พิมพ์วรีย์ ความหมาย ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิมพ์วลัญช์ ความหมาย มีลักษณะรูปงาม
พิมพ์วิภา ความหมาย มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส
พิมพ์วิมล ความหมาย รูปร่างไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไล ความหมาย รูปงาม
พิมพ์สุจี ความหมาย มีรูปงาม
พิมพ์สุธี ความหมาย ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมพ์สุภา ความหมาย รูปงาม
พิมพ์อร ความหมาย รูปงาม
พิมพ์อัปสร ความหมาย รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พิมลแข ความหมาย จันทร์กระจ่าง
พิมุกต์ ความหมาย ผู้หลุดพ้น
พิโมกข์ ความหมาย หลุดพ้น
พิยุทธ ความหมาย ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
พิรชัช ความหมาย นักรบผู้กล้า
พิรภพ ความหมาย ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
พิรัชย์ ความหมาย ชัยชนะของวีรบุรุษ
พิรัล ความหมาย หายาก งาม โปร่งบาง
พิราอร ความหมาย หญิงสาวผู้กล้าหาญ
พิริยกร ความหมาย สร้างความเพียร มีความเพียร
พิศลย์ ความหมาย ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
พิศลยา ความหมาย ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
พิสชา ความหมาย ดอกบัว
พิสัช ความหมาย เสียสละ สละทิ้ง
พิสินี ความหมาย ดอกบัว
พีโชบล ความหมาย พืชบัว หน่อบัว
พีรกานต์ ความหมาย เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
พีรดนย์ ความหมาย ผู้ชายผู้กล้าหาญ
พีรดา ความหมาย ความเป็นผู้กล้า ความกล้า
พีรทัต ความหมาย ผู้กล้าหาญประทานมา
พีรธัช ความหมาย ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
พีรพล ความหมาย มีพลังกล้าหาญ
พีรภาส ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีรยช ความหมาย เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
พีรยา ความหมาย ความเพียร
พีรวัส ความหมาย อำนาจของวีรบุรุษ
พีรวิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรศุภ ความหมาย ผู้กล้าหาญและดีงาม
พีรัช ความหมาย ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
พีรัชชัย ความหมาย เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
พุธิตา ความหมาย รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
เพ็ญชีพ ความหมาย มีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์
เพ็ญพิชชา ความหมาย เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญภาส ความหมาย เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
เพ็ญรตี ความหมาย เปี่ยมด้วยความรักยินดี
เพราพงศ์พันธุ์ ความหมาย มีเผ่าพันธุ์ดีงาม
เพราพนิต ความหมาย สาวงาม
เพียงขวัญ ความหมาย มีขวัญเพียงพอ
แพรวรุ่ง ความหมาย สว่างไสวแพรวพราว
แพรววนิด ความหมาย งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
โพธิกร ความหมาย ผู้สร้างความรู้
ไพรัลย์ ความหมาย ความโปร่งบาง หายาก
ภคพร ความหมาย มีโชคเป็นพร
ภคิน ความหมาย ผู้มีโชค มีสิริมงคล
ภพธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
ภพธรรม ความหมาย ธรรมประจำภพ
ภพสรรค์ ความหมาย สร้างภพ สร้างโลก
ภรภัทร ความหมาย ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภริดา ความหมาย ได้รับการเบี้ยงดู
ภริตพร ความหมาย ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
ภริตา ความหมาย ได้รับการเลี้ยงดู
ภวรัญชน์ ความหมาย ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภวัต ความหมาย ผู้เจริญ
ภวิกา ความหมาย มีความเจริญ
ภวิตรา ความหมาย พื้นโลก พิภพ
ภวินท์ ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
ภวิล ความหมาย ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
ภวิศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภวิษย์พร ความหมาย พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
ภโวทัย ความหมาย รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
ภัคจิรา ความหมาย มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก
ภัคธร ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัคธีมา ความหมาย ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัคพล ความหมาย มีโชคเป็นพลัง
ภัททิยา ความหมาย มีความเจริญ
ภัทรจาริน ความหมาย มีความประพฤติดี
ภัทรชนน ความหมาย ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรดนัย ความหมาย ลูกชายผู้เจริญ
ภัทรธร ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรภร ความหมาย ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรภา ความหมาย มีรัศมีงาม
ภัทรมล ความหมาย มีใจดีงาม
ภัทรลภา ความหมาย ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล
ภัทรวดี ความหมาย มีความเจริญ มีสิริมงคล
ภัทรเวช ความหมาย หมอที่ดีงาม
ภัทรศรี ความหมาย จันทร์หอม
ภัทรศัย ความหมาย อยู่อย่างมีความสุข
ภัทราพร ความหมาย ทั้งดีและประเสริฐ
ภัทราวุธ ความหมาย มีอาวุธดี อาวุธงาม
ภันทิลา ความหมาย มีลาภ มีความสุข
ภัสสร ความหมาย รัศมีเรืองรอง
ภากร ความหมาย ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาคิน ความหมาย ผู้มีโชค มีกำไร
ภาคินี ความหมาย ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
ภาธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
ภานรินทร์ ความหมาย รัศมีของจอมคน
ภานะรุจ ความหมาย รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
ภานุกร ความหมาย แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
ภานุศรี ความหมาย งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง
ภาพิต ความหมาย ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาพิมล ความหมาย รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
ภาม ความหมาย เดช
ภารดี ความหมาย เทพแห่งการเจรจา
ภารวี ความหมาย ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
ภาวนียา ความหมาย ผู้ควรสรรเสริญ
ภาวัต ความหมาย มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
ภาวิดา ความหมาย อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาวิต ความหมาย ฝึกอบรมตนแล้ว
ภาวิตา ความหมาย อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาวินี ความหมาย มีความเจริญ
ภาสวร ความหมาย ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์
ภาสวิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ภาสินี ความหมาย มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
ภีมเดช ความหมาย มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพล ความหมาย มีพลังน่าเกรงขาม
ภีมพศ ความหมาย มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภีมวัจน์ ความหมาย พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ
ภุชิสส์ ความหมาย ผู้เป็นไท อิสระ
ภูดิส ความหมาย เจ้าแห่งความเจริญ
ภูธน ความหมาย มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
ภูธิป ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
ภูบดี ความหมาย เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมิ ความหมาย แผ่นดิน
ภูมินันท์ ความหมาย ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภูมิรพี ความหมาย ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูมิรัตน์ ความหมาย แก้วของแผ่นดิน
ภูริช ความหมาย แผ่นดิน
ภูริชญา ความหมาย มีปัญญา นักปราชญ์
ภูรินท์ ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูรี ความหมาย แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
ภูวเดช ความหมาย ผู้มีเดชในแผ่นดิน
ภูวนัตถ์ ความหมาย มีประโยชน์ในโลก
ภูวิศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูษิตา ความหมาย ประดับประดาแล้ว
ภูสิทธิ ความหมาย มีความสำเร็จในแผ่นดิน
โภควินท์ ความหมาย ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก
โภคิน ความหมาย ผู้มีโภคะ
มทนาลัย ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มทินา ความหมาย ทำให้ดีใจ น่ารัก
มธุมนัส ความหมาย มีใจดี
มธุรดา ความหมาย ความงดงาม ความหวาน
มธุรา ความหมาย มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
มธุริน ความหมาย หวานมีเสน่ห์
มธุวัน ความหมาย นกดุเหว่า โกกิลา
มนชิต ความหมาย ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
มนต์ธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
มนต์ธัช ความหมาย มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
มนต์นภา ความหมาย มนต์สวรรค์
มนต์มนัส ความหมาย มนต์แห่งดวงใจ
มนนัทธ์ ความหมาย ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนปริยา ความหมาย เป็นที่รักแห่งใจ
มนพร ความหมาย มีใจประเสริฐ
มนพัทธ์ ความหมาย ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
มนภาส ความหมาย มีความสว่างทางใจ
มนรดา ความหมาย มีใจยินดี
มนสิช ความหมาย เกิดในใจ ความรัก
มนสิชา ความหมาย เกิดในใจ ความรัก
มนัญชยา ความหมาย ผู้ชนะใจ
มนัญชัย ความหมาย ผู้ชนะใจ
มนัสพร ความหมาย ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มนัสภร ความหมาย บำรุงใจ
มนัสสม ความหมาย เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
มโนชา ความหมาย โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนพัศ ความหมาย มีอำนาจทางใจ
มโนรม ความหมาย เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มรุเดช ความหมาย มีเดชดุจเทวดา
มัญชรี ความหมาย ก้านดอกไม้
มัญชุพร ความหมาย งามและประเสริฐ
มัญชุภา ความหมาย รัศมีอันงาม
มัญชุสา ความหมาย หีบสมบัติ
มัทนพร ความหมาย มีพรคือความรัก
มัทนา ความหมาย คำสดุดี
มาติกา ความหมาย แม่บท แบบอย่าง
มาธวี ความหมาย หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
มิ่งกมล ความหมาย มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มิ่งพร ความหมาย มิ่งขวัญประเสริฐ
มิตรสินี ความหมาย หญิงงามที่เป็นมิตร
มุกตาภา ความหมาย แสงแห่งไข่มุก
มุขพล ความหมาย ผู้มีกำลังมาก
เมธปิยา ความหมาย มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธพนธ์ ความหมาย ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส ความหมาย ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
เมธาพร ความหมาย มีความรู้อันประเสริฐ
เมธาวี ความหมาย ผู้มีปัญญา
เมธาสิทธิ ความหมาย สำเร็จด้วยปัญญา
เมธิชัย ความหมาย ชัยชนะของผู้มีปัญญา
โมกข์ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
ยงยศ ความหมาย มียศยั่งยืนนาน
ยงสุข ความหมาย มีสุขยั่งยืน
ยชญ์ ความหมาย การบูชา การให้เกียรติ
ยชนา ความหมาย การบูชา การให้เกียรติ
ยมล ความหมาย คู่
ยมลภัทร ความหมาย คู่ผู้ดีงาม
ยลรดี ความหมาย มองแล้วเกิดความดี
ยศกร ความหมาย ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศนันท์ ความหมาย ยินดีในยศ
ยศพนธ์ ความหมาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร ความหมาย มียศอันประเสริฐ
ยศพล ความหมาย มียศและมีพลัง
ยศพัทธ์ ความหมาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศภัทร ความหมาย เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
ยศวร ความหมาย มียศอันประเสริฐ
ยศวริต ความหมาย ผู้เลิศด้วยยศ
ยสินทร ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยสุตมา ความหมาย ผู้มียศสูงสุด
โยษิตา ความหมาย สตรี
รชต ความหมาย เงิน
รชนิศ ความหมาย เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์
รดา ความหมาย ผู้ยินดีแล้ว
รดิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
รตน ความหมาย ความรื่นรมย์
รตา ความหมาย เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
รติมา ความหมาย มีความรัก มีความสุข
รติรมย์ ความหมาย รื่นรมย์ยินดี
รติรส ความหมาย รสแห่งความยินดี รสรัก
รมตี ความหมาย กามเทพ
รมย์ ความหมาย น่ารื่นรมย์
รมยกร ความหมาย สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
รมย์ชลี ความหมาย มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
รมย์ธีรา ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน ความหมาย น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมยเนตร ความหมาย ต้องตา
รมย์รวินท์ ความหมาย บัวงาม
รมย์รุจี ความหมาย งามน่าพึงพอใจ
รมิดา ความหมาย ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตา ความหมาย ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รเมศ ความหมาย ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
รวิชา ความหมาย ลูกพระอาทิตย์
รวินท์ ความหมาย ดอกบัว
รวินท์นิภา ความหมาย งามดังดอกบัว
รวินันท์ ความหมาย เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวิพร ความหมาย ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิพล ความหมาย มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รวิภา ความหมาย แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิภาส ความหมาย แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิสรา ความหมาย เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รวีนิภา ความหมาย เสมือนพระอาทิตย์
รศนา ความหมาย ลิ้น เข็มขัดสตรี
รสกร ความหมาย ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
รสธร ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
รสนันท์ ความหมาย มีรสนิยมดี
รสนาถ ความหมาย ปรอท
รสริน ความหมาย รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
รสิกา ความหมาย ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
รสิตา ความหมาย ชอบทอง รสนิยม
รสินทรา ความหมาย จินดามณี
ระยา ความหมาย กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รักตกันท์ ความหมาย แก้วแดง แก้วประพาส
รักตาภา ความหมาย รัศมีสีแดง สีแดง
รักติบูล ความหมาย มีเสน่ห์มาก
รักษิต ความหมาย ได้รับการคุ้มครอง
รังสิมันตุ์ ความหมาย มีรัศมี พระอาทิตย์
รัชชานนท์ ความหมาย ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
รัชนาท ความหมาย เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
รัชพล ความหมาย เป็นกำลังของประเทศ
รัญชน์ ความหมาย ความยินดี
รัญชนา ความหมาย น่ายินดี น่ารัก
รัญชิดา ความหมาย น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
รัตกันท์ ความหมาย แก้วแดง แก้วประพาฬ
รัตนกร ความหมาย สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
รัตนมน ความหมาย ใจแก้ว ใจวิเศษ
รัมภ์รดา ความหมาย ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
ราเมนทร์ ความหมาย พระรามผู้ยิ่งใหญ่
ราเมศวร์ ความหมาย พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รินคำ ความหมาย พูดเรื่อย ๆ ทองริน
รินรดา ความหมาย ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรตี ความหมาย มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รุ้งพราย ความหมาย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุ่งไพลิน ความหมาย พลอยไพลินที่งามแวววาว
รุ่งภพ ความหมาย โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
รุ่งรดิศ ความหมาย รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง
รุ่งรวิน ความหมาย พระอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งรุจ ความหมาย รุ่งโรจน์ สว่างไสว
รุ่งรุจี ความหมาย เริ่มรุ่งเรือง
รุจ ความหมาย รุ่งเรือง สว่าง
รุจนา ความหมาย น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา ความหมาย น่ารัก
รุจรดา ความหมาย รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี ความหมาย สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจาภา ความหมาย มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิกา ความหมาย มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา ความหมาย ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
รุจินพ ความหมาย มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
รุจิภา ความหมาย มีความงาม มีความพอใจ
รุจิภาส ความหมาย แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิรดา ความหมาย ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรางค์ ความหมาย มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
รุจิษยา ความหมาย รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
รุจิสรรค์ ความหมาย สร้างความงาม
รุจิสา ความหมาย เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง

คลิกดู ชื่อมงคลตามวันเกิดวันอื่นๆ

ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันอาทิตย์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันจันทร์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันอังคาร คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางวัน คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางคืน คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพฤหัสบดี คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันศุกร์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันเสาร์ คลิก

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล