รีเซต

คาถาเดินทางปลอดภัย แบบสั้น แบบยาว แคล้วคลาดอุ่นใจ พร้อมฤกษ์เดินทาง (มีคลิป)

 • 07 เมษายน 2565
 • 19,681 21

     คาถาเดินทางปลอดภัย เป็นคาถามงคลอีกหนึ่ง ที่ใช้ได้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล โดยบทที่จะแนะนำนี้มี 6 บท เช่น คาถาเดินทางไกลของหลวงปู่ทวด คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และคาถาอื่นๆ ล้วนเป็นคาถาที่สำคัญสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะเดินทางไกลในเทศกาลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือเที่ยวพักผ่อนประจำปี ลองใช้คาถาเดินทางก่อนออกเดินทางเพื่อเพิ่มความอุ่นใจและความเป็นสิริมงคลตลอดการเดินทางกันค่ะ ซึ่งสามารถเลือกท่องบทใดบทหนึ่งได้นะคะ และท้ายบทความนี้มีฤกษ์เดินทางไกลไว้เพื่อเช็ควันดีในการเดินทางด้วยค่ะ

     แต่ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามนะคะ

 

คาถาเดินทางปลอดภัย 

คาถาเดินทางไกลหลวงปู่ทวด

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมโพธิสัตโต  อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 จบ)

 

คาถาเดินทางไกลหลวงปู่ทวด
เพื่อให้ปลอดภัย และสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ตั้งนะโม 3 จบ)
มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต
ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา
จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง
มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

(ตั้งนะโม 3 จบ)
เมตตา คุณ ณัง อรหัง เมตตา

คาถาแคล้วคลาดภัยต่างๆ จากการเดินทาง

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย 
พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย
พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก
วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม
(3 จบ)

คาถารอด เพื่อให้รอดจากอันตรายที่ไม่คาดฝัน

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะรา นะระ หิตังเทวัง
นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง
กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

คาถาแผ่เมตตา แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง

ฤกษ์เดินทางไกล 2565

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนเมษายน

 • 1 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 4 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 เมษายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนพฤษภาคม

 • 4 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนมิถุนายน

 • 1 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนกรกฎาคม

 • 2 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนสิงหาคม

 • 3 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 สิงหาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนกันยายน

 • 4 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 10 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 กันยายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนตุลาคม

 • 4 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 9 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 ตุลาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนพฤศจิกายน

 • 4 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 8 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 12 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ฤกษ์เดินทางไกลเดือนธันวาคม

 • 4 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 5 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 23 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล


พระคาถาหลวงปู่ทวด สวดก่อนออกเดินทาง จะแคล้วคลาด ปลอดภัย

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

พระคาถาป้องกันภัย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ควรสวดไว้ยามบ้านเมืองวุ่นวาย แล้วจะปลอดภัย แคล้วคลาด!

รวมปฏิทินวันพระ ปี 2564/2021 และหลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล