รีเซต

บทสวดมนต์สั้นๆ วันพระ และ ก่อนนอน แค่วันละ 5 นาที มีอานิสงส์แรง

  • 13 มกราคม 2566
  • 10,214

        ใครที่ชีวิตเร่งรีบ แต่อยากสวดมนต์ให้จิตใจสงบ ขอแนะนำให้ลองสวด บทสวดมนต์สั้นๆ ที่เรานำมาฝากกันค่ะ จะ สวดมนต์วันพระ หรือ สวดมนต์ก่อนนอน ก็ใช้เวลาไม่นาน ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สวดได้สบาย ซึ่งการได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นวายสักวันละ 5 นาทีนั้นมีประโยชน์มากทีเดียวค่ะ เพราะการสวดมนต์จะเป็นการฝึกให้ใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียว ช่วยลดอาการสมาธิสั้นได้ดีทีเดียวล่ะค่ะ ซึ่งเคล็ดลับในการสวดก็คือ การสวดด้วยใจสบายๆ จะเผลอคิดเรื่องงาน เรื่องอะไรขึ้นมา ก็ไม่ต้องเคร่งเครียด แค่กลับมาอยู่กับบทสวดมนต์ต่อแบบสบายๆ เป็นธรรมชาติเท่านั้น เมื่อสวดมนต์เป็นประจำไปเรื่อยๆ แล้ว เชื่อว่าคุณจะได้สัมผัสกับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งด้วยตนเองค่ะ

 

 

บทสวดมนต์สั้นๆ สวดวันพระ และ สวดก่อนนอน พร้อมคำแปล

สามารถเลือกสวดบาลี สวดแบบแปลไทย หรือจะสวดทั้งสองแบบก็ได้เช่นกัน

 

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)
(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

 

กล่าวคำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะนี้)

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยการสักการะนี้)

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ 
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้าด้วยการสักการะนี้)

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ 
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน)
(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ 
(พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม)
(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ ฯ
(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์)
(กราบ) 

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง พร้อมคำแปล

(กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ พร้อมคำแปล

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

บทสวดมนต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์